29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Тема. Відносна густина газів. Густина газів.

Про матеріал
Цілі уроку: - розкрити суть поняття «відносна густина газів; - навчити учнів здійснювати розрахунки відносної густини газів, обчислення молярної маси за відомою відносною густиною; - показати практичне значення цих розрахунків. Формування ключових компетеностей: - спілкування державною мовою; - математична компетентність; - уміння вчитися впродовж життя; - розвивати вміння логічно мислити, аналізувати, порівнювати і прогнозувати; - виховувати в учнів допитливістьі самовдосконалення; - виховувати прагнення працювати самостійно. Формування предметних компетентностей: - розвивати вміння розв’язувати задачі, визначати формули, хімічні символи елементів та записи речовин; - називати хімічні речовини, знає їхні хімічні символи; - використовувати Періодичну систему як довідкову; - обираєти і обґрунтовувати способи розв’язання питань; - виробляти власні ставлення до природи як найвищої цінності; - робитти висновки на основі спостережень теми (за допомогою вчителя; - виховувати самостійність, вміння працювати у колективі, дисциплінованість, раціональність у часі.
Перегляд файлу

Тема. Відносна густина газів. Густина газів.

Цілі уроку:

 • розкрити суть поняття «відносна густина газів;
 • навчити учнів здійснювати розрахунки відносної густини газів, обчислення молярної маси за відомою відносною густиною;
 • показати практичне значення цих розрахунків.

Формування  ключових  компетеностей:

 • спілкування державною мовою;
 • математична компетентність;
 • уміння вчитися впродовж життя;
 • розвивати вміння логічно мислити, аналізувати, порівнювати і прогнозувати;
 • виховувати в учнів допитливістьі самовдосконалення;
 • виховувати прагнення працювати самостійно.

Формування  предметних  компетентностей:

 • розвивати вміння розв’язувати задачі, визначати формули, хімічні символи елементів та записи речовин;
 • називати хімічні речовини, знає їхні хімічні символи;
 • використовувати Періодичну систему як довідкову;
 • обираєти і обґрунтовувати способи розв’язання питань;
 • виробляти власні ставлення до природи як найвищої цінності;
 • робитти висновки на основі спостережень теми (за допомогою вчителя;
 • виховувати самостійність, вміння працювати у колективі, дисциплінованість, раціональність у часі.

Обладнання та матеріали: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, роздаткові картки з завданнями

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Форми роботи: розповідь учителя, керована практика, самостійна робота.

Очікувані результати навчальної діяльності: учні мають застосовувати поняття про відносну густину газів для обчислення молярних мас речовин; характеризувати співвідношення густин газів за їх значенням їхньої відносної густини; обґрунтовувати відносну густину газів з позиції закону Авогадро; обчислювати відносну густину газу та молярну масу речовини за відомою відносною густиною.

Структура уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Запитання.
 2. Прийом «Снігова куля».

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності оголошеня теми і мети уроку.

Прийом «Дивуй»

ІV. Вивчення нового матеріалу.

 1. Формули для обчислення густини газу, та молярної маси газу.
 2. Обчислення густини газу і молярної маси газу.
 3. Формули для обчислення відносної густини газу та молярної маси газу.
 4. Обчислення відносної густини газу і молярної маси газу.

V. Узагальнення і систематизація знань.

 1. Керована практика.
 2. Обчислення відносної густини газу.
 3. Обчислення молярної маси газу.

VI. Підбиття підсумків уроку.

VII. Домашнє завдання. 

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Дати відповідь на запитання:

 1. Як позначається об'єм газу?

Варіанти відповідей:  D;    ρ;    M;    n.

 1. Чому дорівнює молярний об'єм газу?

Варіанти відповідей: 22,4 г/моль;   22,4 л;    22,4 л/моль;    6,02 1023

 1. За якою формулою знайти кількість речовини, якщо відомий об'єм речовини?

Варіанти відповідей:

n = V Vm

n = V : Vm

n = m : M

n= Vm : V

 1. За якою формулою знайти об'єм речовини, якщо відомо кількість речовини?

Варіанти відповідей:

V = n Vm

V = Vm : n

V = n М

V = n : Vm

Прийом «Снігова куля»

Клас ділиться на три команди по рядах. Кожен ряд отримує карту із завданням. (додаток А) Кожен учень повинен заповнити порожню клітинку і передати картку наступному учневі. Виграє та команда, яка першою заповнить усі порожні клітинки.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом «Дивуй»

В Італії, в укосі однієї з гір вулканічної місцевості, є печера, яка відома всьому світові під назвою «Собача печера». Люди відвідують її без будь-якого ризику для свого життя. Собака ж та інші низькорослі тварини в печері не можуть дихати і гинуть, якщо їх не вивести на свіже повітря. Чому таке відбувається?

Вулканічний грунт місцевості, де знаходиться печера, постійно виділяє  вуглекислий газ, який внаслідок своєї ваги збирається внизу печери, утворюючи шар висотою 80-100 см. Отже, людина почуває себе в печері нормально, а собака гине.

Чому CO2 збирається внизу, а не піднімається вгору?

Часто буває важливо знати легший чи важчий один газ від іншого чи від повітря (суміш газів). Це необхідно, аби визначити застосування газу в практичній діяльності людини чи зрозуміти, в яких шарах атмосфери він концентрується, а може, вирішити, як розмістити циліндр для збирання даного газу догори дном чи отвором догори.

Відносна густина газу величина, що показує, у скільки разів відносна молекулярна маса одного газу більша або менша від відносної молекулярної маси іншого газу, взятого для порівняння..

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання, які ви виконували на початку уроку, я обєднала в одну таблицю. Що ми бачимо з цієї таблиці?

Формула газу

Маса

Молярна

маса

Кількість речовини

Об’єм

N2

14 г

28 г/моль

0,5 моль

11,2л

H2

2 г/моль

0,5 моль

11,2л

CO2

44 г

44 г/моль

1 моль

22,4 л

CH4

16 г

16 г/моль

1 моль

22,4 л

O2

64г

32 г/моль

2 моль

44,8 л

NH3

34 г

17 г/моль

2 моль

44,8 л

 

Ми бачимо, що різні гази, маючи однакову кількість речовини, займають однаковий об’єм, але мають різну масу. Це пов’язано з тим, що різні гази мають різну густину.

З курсу фізики ти знаєш, що для порівняння маси й об'єму різних тіл, використовують фізичну величину  густину, яка чисельно дорівнює відношенню маси тіла до його об'єму (позначається грецькою літерою р читається «ро»). Одиниця густини кілограм на кубічний метр (кг/м3) або грам на кубічний сантиметр (г/см3):

Пригадаємо формулу, за якою обчислюється густина:

ρ =                

Наприклад, для кисню O2, молярна маса якого 32 г/моль, а молярний об'єм (для будь-якого газу за нормальних умов) дорівнює 22,4 л/моль, густина становить:
                                                                        ρ =                        
ρ(O2) = = 1,43 г/л.

                       

Давайте візьмемо два різні гази кількістю речовини 1 моль і порівняємо їхню густину за н.у.

ρ1 = ,     ρ2 =                          

 

Тоді співвідношення густин:  = =                        

таке співвідношення називають відносною густиною газів і позначають D. Це безрозмірна величина, що показує, у скільки разів один газ важчий або легший за інший.

D =                       

Знаючи відносну густину газу, можна знайти молярну масу газу:

М1= D  М2

Отже, відносна густина газу – це величина, яка показує у скільки разів один газ легший чи важчий відносно іншого газу.

Повернемося до історії про печеру і з’ясуємо, вуглекислий газ легший чи важчий за повітря. Для цього потрібно знати молярну масу повітря. Вона становить 29 г/моль.

VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Керована практика

 

 

 

 

Задача 1. Обчисліть відносну густину карбон (ІV) оксиду за повітрям.

Дано:                                      Розв’язання:

M(СО2) =  44 г/моль              1) Визначаємо відносну густину СО2 за повітрям

М(повітря) = 29 г/моль              D =

Знайти:                                       Dпов(СO2) =  = = 1,52

Dпов(СO2) – ?                             

Відповідь: Dпов(СO2) = 1,52

Отже, бачимо, що вуглекислий газ важчий за повітря, а ми знаємо, що важчі речовини опускаються донизу.

 

Пройом «Дистанційний диктант»

Учні діляться на три команди по рядах. Біля дошки висять задачі для кожної команди. Кожен із членів команди стає гінцем. Записувать умову задачі не можна, лише запамятовувать.

Задача 2. Обчисліть густину за воднем таких газів:

а) хлороводню HCl;

б) сірководню H2S;

в) амоніаку NH3.

Задача 3. Обчисліть молярну масу і визначте молекулярну формулу невідомого оксиду Нітрогену, якщо відносна густина його за амоніаком дорівнює 4,47.

Дано:                                     Розв’язання:

DNH3(N2OX) = 4,47                 М1= D  М2

M(NH3) = 17г/моль              1.Виходячи з формули:

Знайти:                                  М(N2OX) = 4,47 • 17 г/моль = 76г/моль

М (N2OX)  ?                          2.Складаємо рівняння і визначаємо формулу:

М(N2OX) = 14 • 2 + 16х = 28 + 16х

28 + 16х = 76

16х = 48

х = 3

N2O3

Відповідь: М (N2O3)=76 г/моль.

Задача 4. За нормальних умов 12,75 г невідомого газу X займає об’єм 16,8 л. Обчисліть відносну густину цього газу за воднем. (Учень виконує біля дошки).

 

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Нерідко вуглекислий газ збирається у криницях, тому пер ніж спускатися у неї, треба перевірити, чи можна там дихати людині. Для цього в криницю опускають запалений каганець. Якщо каганець погасне, в криницю спускатися не можна. Як бачите, тема сьогоднішнього уроку має не тільки теоретичне, але й практичне значення.

1. Релаксація: Закрийте очі і пригадайте приємні миттєвості нашого уроку.Я задоволена що протягом уроку ви були уважні.Я хочу щоб хто працював добре - посміхнулися мені а хто відчуває  що міг би краще працювати поаплодуйте собі.

2. Оцінювання учнів.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

§ 25, завдання 4-6.

1. Обчисліть молярну масу газу, якщо його відносна густина:

а) за воднем дорівнює 15;

б) за воднем дорівнює 0,965.

2. Обчисліть відносну густину:

а) хлору Cl2 за повітрям;

б) азоту N2 за гелієм.

Додаток А

І група

Формула газу

Маса

Молярна маса

Кількість речовини

Об’єм

N2

14 г

28 г/моль

0,5 моль

11,2л

CO2

44 г

44 г/моль

1 моль

22,4 л

 

ІІ група

Формула газу

Маса

Молярна маса

Кількість речовини

Об’єм

O2

64г

32 г/моль

2 моль

44,8 л

CH4

16 г

16 г/моль

1 моль

22,4 л

 

ІІІ група

Формула газу

Маса

Молярна маса

Кількість речовини

Об’єм

NH3

34 г

17 г/моль

2 моль

44,8 л

H2

2 г/моль

0,5 моль

11,2л

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. фертак наталя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
28 грудня 2020
Переглядів
346
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку