Тема заняття: Уявлення про десяткові дроби

Про матеріал

Тема заняття: Уявлення про десяткові дроби

Мета заняття: формувати поняття про десятковий дріб; уміння записувати й читати десяткові дроби, спираючись на знання розрядів десяткового дробу.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

Обладнання: таблиця «Розряди десяткових дробів»,комп'ютер, проектор, екран, картки для роботи в парі і групі.

План заняття:

 • I.Організаційний етап.
 • II.Перевірка домашнього завдання.
 • III.Актуалізація опорних знань.
 • IV.Вивчення нового матеріалу.
 • V.Засвоєння нових знань і вмінь.
 • VI.Підбиття підсумків уроку.
 • VII.Домашнє завдання.
 • Використана методична література:
 • 1. Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Бочко О. П. Математика. 5. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. 2. Бевз Г. П. Методика викладання математики. — К. : Вища школа, 1977. 3. Інтерактивні технології на уроках математики / Упорядник І. С. Маркова. — Х. : Вид. група «Основа», 2007. 4. Глейзер Г. И. История математики в школе. 4–6 классы // Пособие для учителя. — М. : Просвещение, 1991. Хід уроку (розгорнутий конспект уроку) I. Організаційний етап. Учитель перевіряє готовність учнів до уроку, налаштовує їх на роботу. Оскільки це перший урок з теми, то можна ознайомити учнів з планом вивчення теми, переліком умінь і навичок, яких учні набудуть під час вивчення теми, тощо. II. Перевірка домашнього завдання. Оскільки домашнє завдання попереднього уроку полягало в самостійному проведенні аналізу контрольної роботи, то на цьому етапі уроку достатньо розглянути найскладніші моменти контрольної роботи і зібрати зошити з аналізом контрольної роботи для перевірки. За потреби можна роздати учням індивідуальні завдання на відпрацювання контрольних моментів. III. Актуалізація опорних знань. Виконання усних вправ 1. Як прочитати число, якщо воно складається з трьох одиниць розряду тисяч, однієї одиниці розряду сотень, п'яти одиниць розряду десятків і чотирьох одиниць? [3 1 5 4] 2. Як зміниться це число, якщо цифри 5 і 1 поміняти місцями? [3 5 14: маємо 5 сотень замість однієї, отже, збільшиться на 4100=400; маємо один десяток замість п'яти, отже, зменшиться на 4 10=40, тому взагалі збільшиться на 360]. 3. Знайти значення степеня: 101, 102, 103, 104,10п, якщо п — натуральне число. IV. Вивчення нового матеріалу. @ Оскільки в 5 класі поняття десяткового дробу розглядається після по­няття звичайного дробу, формування уявлення про десятковий дріб базується на уявленні про звичайні дроби, а саме десятковий дріб роз­глядається як «скорочена» форма запису звичайного дробу, тобто за­пис, в якому знаменник відсутній і знаменником якого є степінь чис­ла 10. (Вимагати від учнів заучувати визначення, що дано в підручнику нас. 190не слід) Тому відразу слід звернути увагу на два моменти: 1) Десятковим дробом можна записати як правильні дроби ( = 0,3; = 0,07), — тоді в цілій частині ми маємо 0 (нуль цілих), так і непра­вильні дроби, (попередньо виділивши в них цілу частину, і мішані числа ( = 4 = 4,3). 2) Під час запису звичайного правильного дробу десятковим необхідно
  одразу перевірити, чи співпадає кількість цифр чисельника із
  кількістю нулів знаменника (якщо ні — дописати необхідну кількість
  нулів перед чисельником у дробовій частині). При цьому учні часто не розуміють, що означає «приписати нуль пе­ред чисельником у дробовій частині десяткового дробу. Тому для попередження такого моменту можна запропонувати учням завдання: 1) Запишіть число 17. Допишіть два нулі перед числом 17; нуль після числа 17. 2) У запису 0,17 назвіть цілу та дробову частину. Допишіть один нуль (два нулі) перед числом 17 у дробовій частині. 3) Запишіть у вигляді десяткового дробу: ; ; ; . 4) Прочитайте десяткові дроби: 1,6; 12,8; 5,24; 6,325; 0,5; 0,05; 0,005. Друга частина теми присвячена питанню розрядів десяткових дробів. Важливість цього питання полягає в тому, що, засвоївши будову де­сяткового дробу розрядами, учні не будуть припускатися помилок під час перетворення звичайного дробу на десятковий. Щоб полегшити за­своєння цього питання, можна запропонувати учням декілька пропедев­тичних вправ. 1. Прочитайте число 70 549. Як зміниться число, якщо збільшити на 1: 1) останню цифру; 2) передостанню цифру; 3) всі цифри числа. 2. Прочитайте дроби: 0,5; 0,05; 0,005; 0,0005. Після виконання вправ учні самі можуть здогадатися, що десятковий дріб також є позиційним записом (кожна цифра має певне значення за­лежно від того, на якому місці (в якому розряді) в запису десяткового чис­ла вона стоїть) і назви розрядів: 1-й розряд після коми — десятих, дру­гий — сотих, третій — тисячних і т. д. (тобто назви «повторюють» назви розрядів натурального числа). Фізкультхвилинка. Руханка «Трава» Усі учні виконують рухи, які показує вчитель. Трава низенька- низенька, Дерева високі- високі, Вітер дерева колише, гойдає, То вправо, то вліво їх нахиляє, То вперед, то назад. Птахи летять, прилітають, А учні тихенько-тихенько сідають. V. Засвоєння нових знань і вмінь. @ На цьому уроці учні розв'язують базові завдання на запис і читання десяткових дробів. Слід зауважити, що під час виконання вправ на за­пис числа, записаного словами десятковим дробом, поданий у підруч­нику текст краще читати вчителю, роблячи, де потрібно, паузу. Учням пропонується розв'язати вправи: Усно: №801 Письмово: VI. Підбиття підсумків уроку. Учитель ще раз нагадує учням, що на уроці вони познайомились зі «скороченою формулою» запису деяких дробів (мішані числа) і (як і під час виконання домашнього завдання) вчилися записувати і читати десят­кові дроби. Гра «Літачок» Учитель запускає паперовий літачок. Той з учнів, біля кого він приземлився, каже одне речення-підсумок і запускає літачок далі. VII. Домашнє завдання. §4. п 25 – опрацювати. № 802, №804, №806, №808.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Девіз уроку: Те, що я встиг пізнати, - чудово. Сподіваюся, таке ж чудове те, що мені ще доведеться пізнати. Сократ

Номер слайду 3

1. 3. 2. 7. 6. 4. По горизонталі Як називають дроби записані за допомогою коми? Д Е С Я Т К О 5. В І

Номер слайду 4

3. 2. 7. 6. 4. По вертикалі 2. Що відокремлює цілу та дробову частину десяткового дробу? Д Е С Я Т К О 5. В І К О М А

Номер слайду 5

3. 7. 6. 4. По вертикалі 3. Яку цифру потрібно поставити в десятковому дробі, якщо відсутня ціла частина числа? Д Е С Я Т К У 5. Л Ь Н О В І К О М А

Номер слайду 6

7. 6. 4. По горизонталі 4. Як називають перший розряд дробової частини десяткового дробу? Д Е Е С Я Т 5. І І С Я Т К О В К О М А Н У Л Ь Д

Номер слайду 7

7. 6. По вертикалі 5. Яким математичним знаком записують результат порівняння? Д Е Б І Л Ь Ш 5. Е І С Я Т К О В К О М А Н У Л Ь Д Е С Я Т І

Номер слайду 8

7. 6. По горизонталі 6. Як називають число при додаванні? Д Е Б І Л Ь Ш Е І С Я Т К О В К О М А Н У Л Ь Д Е С Я Т І Д О Д А Н О К

Номер слайду 9

7. По горизонталі 7. Як називають число, від якого віднімають? Д Е Б І Л Ь Ш Е І С Я Т К О В К О М А Н У Л Ь Д Е С Я Т І З М Е Н Ш У В А Н Е Д О Д А Н О К

Номер слайду 10

Палац Десяткових дробів Майдан Порівняння Крамниця Зачарованих дробів Площа Сюрпризів Ігровий майданчик Відгадай

Номер слайду 11

Крамниця Зачарованих дробів

Номер слайду 12

Запишіть звичайні дроби у вигляді десяткових дробів. Прочитайте вислів про математику.

Номер слайду 13

3,07 Арифметика 3,7 Математика 0,015 не 0,15 4,52 може 0,452 це 12, 4 бути 12,04 шлях 1,25 до 12,5 без 4,58 жодного 45,8 вивчення 13,0017 числа 13,017 природи Варіанти відповідей

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Відшукайте серед знайдених дробів найбільший, найменший Додаткове завдання: Відповідь: найбільший -45,8 найменший – 0,15

Номер слайду 16

Зупинка 2 Майдан Порівняння

Номер слайду 17

1,04 1,029 1,2 1,13 1,1312 1,0008 1,1 1,28 Допоможіть П’ятачку розмістити десяткові дроби в порядку зростання

Номер слайду 18

1,0008 1,029 1,04 1,1 1,13 1,1312 1,28 1,2 Перевір

Номер слайду 19

4, 65<4,36502 Допоможіть вставити замість розмитої плями пропущені цифри. Вкажіть всі можливі варіанти.

Номер слайду 20

Відповідь: Потрібно вставити цифри: 0; 1; 2; 3.

Номер слайду 21

4,* 4,4* 4,44*   4,4 4,44 4,444 4,4444 4,* 4,5 4,444* 4,45 4,4* Додаткове завдання Зважування

Номер слайду 22

Зупинка 3 Палац десяткових дробів

Номер слайду 23

Округлення десяткових дробів

Номер слайду 24

Правило Для того щоб десятковий дріб округлити до одиниць десятих, сотих і так далі, треба всі наступні за цим розрядом цифри відкинути. Якщо при цьому перша цифра дорівнює 0, 1, 2, 3, 4 то останню з цифр, яку залишають не змінюємо. Якщо ж перша цифра дорівнює 5, 6, 7, 8, 9 то останню з цифр, яку залишають збільшуємо на одиницю.

Номер слайду 25

Наприклад: Округлити число 32,372 до сотих, до десятих. 32,372 ≈ 32,37 32,372 ≈ 32,4

Номер слайду 26

Робота у зошиті :

Номер слайду 27

Робота у зошиті :

Номер слайду 28

Зупинка 4 Ігровий майданчик Відгадай

Номер слайду 29

Я правильно округлив числа!!! Мені достатньо миті, щоб виправити помилки в твоїх доданках. 33,547≈33,54 2996≈3000

Номер слайду 30

Я вважаю нуль кома десять! Більше нуль кома дев'ять! 0,9 > 0,10 Що більше? Розсудіть Знайку і Незнайку

Номер слайду 31

Зупинка 5 Площа Сюрпризів

Номер слайду 32

У Сашка є 80 грн. На свій день народження він хоче пригостити кожного із 24 своїх однокласників шоколадним батончиком. Один батончик коштує 2грн 80коп. Дізнавшись про це, Сашко відразу зрозумів, що грошей йому вистачить. Як, на вашу, думку, він зміг швидко це визначити? 2 грн 80 коп.

Номер слайду 33

Перевір 1) Переведемо і округлимо до одиниць 2грн 80 коп = 2,80 грн ≈ 3 грн 2) Дізнаємось приблизну ціну батончиків 3 • 24 = 72(грн) 3) Визначаємо чи вистачить грошей Сашкові 80грн ˃ 72 грн Отже, Сашкові вистачить грошей щоб пригостити однокласників.

Номер слайду 34

Ура! Сашко пригостив усіх однокласників!

Номер слайду 35

Округліть до десятих: 1) 3) 4) 5) 6) 2) 6,713 ≈ 16,051 ≈ 0,849 ≈ 9,25 ≈ 2,385 ≈ 6,35 ≈ Перевір себе 6,7 2,4 16,1 0,9 9,3 6,4

Номер слайду 36

Округліть до сотих: 1) 3) 4) 5) 6) 2) 0,526 ≈ 7,408 ≈ 9,663 ≈ 11,555 ≈ 3,964 ≈ 0,025 ≈ Перевір себе 0,53 3,96 7,41 9,66 11,56 0,03

Номер слайду 37

Домашнє завдання §5 п.32 вивчити правила. № 849; №851; №862

Номер слайду 38

Найбільший скарб- ЗНАННЯ

ppt
Додано
15 січня 2019
Переглядів
1490
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку