Тематична гра «Знання врятують вам життя»

Про матеріал
Тематичний позакласний виховний захід – вікторина «Знання врятують вам життя». Завдання із безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки складені за посібником «Безпека життєдіяльності».
Перегляд файлу

Клас: 9-11

Тематична гра  «Що?Де?Коли?» з ППБ

«Знання врятують вам життя»

Мета і завдання заняття:

Надати учням необхідні теоретичні знання з питань пожежної безпеки та

практично сформувати навички дій під час: виникнення пожежі в навчальному закладі; виникнення пожежі у побуті; навчити учнів правильним діям під час надзвичайної ситуації(пожежі).

Запитання

 1. Це збалансований стан людини, держави, соціуму. Про що йдеться?  (Безпека)

 

 1. Назвіть науку яка вивчає загальні підходи до розробки і реалізації відповідних заходів по створенню і підтримці здорових та безпечних умов життя і діяльності людини. (Безпека життєдіяльності)

 

 1. Це умови та матеріали які створюють загрозу життю і здоров’ю людини, до яких відносять: токсичні продукти горіння, підвищена температура середовища, дим, вибухи та руйнування, ураження електричним струмом, паніка. Назвіть дане визначення. Про що йдеться? (Небезпечні фактори)

 

 1. Майже всі речовини можуть горіти: тверді тіла, рідини, гази і метали. Всі вони горять по-різному. Деякі тверді тіла горять із тлінням, інші горять без тління. Яке визначення пояснює вище зазначений текс? Назвіть визначення цих речовин. (Горюча речовина)

 

 1. Назвіть  горючі  рідкі речовини, які не розчиняються у воді, які згорають на її поверхні. (Бензин, нафта, дизельне паливо, олія) – команда отримає 4 бали, якщо правильно назве всі 4 речовини.

 

 1. Назвіть  горючі  рідкі речовини,  що розчиняються у воді та ін. (спирт, гліцерин) – команда отримає 2 бали, якщо правильно назве всі 2 речовини.

 

 1. Ціла низка матеріалів мають здатність самозайматися. Їх називають самозаймистими речовинами. З такими речовинами потрібно поводитися дуже обережно. Назвіть якомога більше таких речовин, які під впливом різних чинників можуть самозайматись та спалахувати. (Сіно, торф, зерно, буре вугілля, вугільний пил деревина перероблена в тирсу). Команда отримує стільки балів – скільки правильно назве речовин.

 

 1. Всім відомо про вплив кисню на хід горіння. Горіння можливе при наявності в повітрі кисню. Скільки мінімально необхідно відсотків кисню в повітрі для повноцінного горіння при пожежі? (Пожежа розвивається, коли у повітрі є 14-16% кисню)

 

 1. Під час горіння майже всіх  речовин виділяється кисень, який і підтримує горіння «без кисню». Назвіть дві речі ( дві речовини) які горять без окисника. (Без окисника горять бікфордів шнур, бенгальські вогні).

 

 1.  При  початковому диханні він викликає прискорене дихання, серцебиття, що в свою чергу примушує людину швидше вдихати і інші токсичні речовини, які є його супутниками. Від них у людини з’являється печія у грудях, спазми в горлі. Смерть може наступити від задухи. Про яке небезпечне явище іде мова? (Чадний газ)

 

 1.  Ця температура в приміщенні вважається для організму людини небезпечною, від неї в людини вже через 20 секунд з’являються опіки. Якщо температура приміщення на 15 градусів вище, опіки виникають через 1 -2 секунди. Назвіть ці дві температури. (Небезпечна температура приміщення для людини 55 градусів, при 70 градусах, опіки виникають через 1 -2 секунди). В разі правильної відповіді команди отримують по 1 балу за кожну вірну відповідь.

 

 1.  При пожежі у будинку від нагрівання може вибухнути газовий балон. Взагалі може статися вибух газу, від якого порушиться і конструкція будівлі. Люди, що знаходились поруч, можуть постраждати від цього явища та відкритого вогню. Назвіть це явище. (Вибухова хвиля)

 

 1.  Це фізичний і морально-психологічний стан таких людей зазнає суттєвих змін, поведінка повністю може вийти як із під власного, так і стороннього контролю. Втрачаючи здатність об’єктивної оцінки навколишньої ситуації, людина сама несвідомо може нанести шкоду своєму здоров’ю та внести розлад у діях при рятуванні інших потерпілих. Назвіть цей стан людини. (Паніка)

 

 1.  Засоби оповіщення про пожежу і засоби ручного керування. Кожна команда отримує 1 бал за кожну правильну відповідь (всього 3 бали)

 

з/п

 

Знак

 

 

Значення

 

Форма і кольори

 

Примітка

1

 

 

Пристрій ручного вмикання

 

 

Квадратний знак

Фон: червоний

Символ: білий

 

Призначається для позна-чення ручного пожежного сповіщувача або пристрою ручного керування системи протипожежного захисту (напр., стаціонарної системи пожежогасіння)

2

 

 

Звуковий сповіщувач

 

 

Квадратний або прямокутний знак

Фон: червоний

Символ: білий

Треба використовувати окремо або разом із знаком № 1, якщо пожежний спові-щувач вмикає звуковий сигнал тривоги, який одразу сприймається людьми, що перебувають у приміщеннях

3

 

Телефон,  що використовують у разі надзвичайної ситуації

 

Квадратний або прямокутний знак

Фон: червоний

Символ: білий

 

Знак позначає або вказує місце розташування теле-фона, придатного оповіщу-вати в разі пожежі

 

 1.  Всі ці знаки пов’язані із шляхами евакуації. Назвіть значення цих знаків. Кожна команда отримує 1 бал за кожну правильну відповідь (всього 6 балів)

 

№ з/п 

 

Знак

 

Значення

 

 

Форма і

 кольори

 

Примітка

 

1

 

 

 

 

 

 

Евакуаційний вихід

 

Квадратний або прямокутний знак

Фон: зелений

Символ: білий

 

Цей знак треба викорис-товувати для вказування всіх виходів, якими можна користуватися в разі надзвичайної ситуації. Він має супроводжуватися стрілкою (знаком № 20) у разі, якщо двері не знаходяться поряд. Стрілка може вказувати направо або наліво

2

 

 

Не захаращувати

Круглий знак

Фон: білий

Символ: чорний

Круглий обід і перехресна лінія: червона

Знак треба застосовувати у випадках, коли захаращення являє конкретну загрозу (шляхам евакуації, аварій-ним виходам, доступу до обладнання для пожежо-гасіння)

3

 

 

Зсунути,

щоб відкрити

 

Квадратний або прямокутний знак

Фон: зелений

Символ: білий

Треба застосовувати разом із знаком № 4 на зсувних аварійних виходах, якщо їх використання дозволене. Треба використовувати від-повідну орієнтацію, що відповідає напрямку відчи-нення дверей

4

Штовхнути, щоб відчинити

 

Квадратний або прямокутний знак

Фон: зелений

Символ: білий

 

Цей знак треба розта-шовувати на дверях для вка-зування напрямку відчи-нення

5

 

Потягнути, щоб відчинити

 

Квадратний або прямокутний знак

Фон: зелений

Символ: білий

 

Цей знак треба розташо-вувати на дверях для вказу-вання напрямку відчинення

6

 

 

Розбити,

щоб отримати доступ

 

Квадратний або прямокутний знак

Фон: зелений

Символ: білий

Цей знак можна використовувати:

a) коли необхідно розбити скляну панель для отриман-ня доступу до ключа кнопки або засобів відчинення;

b) коли необхідно розбити, щоб утворити вихід

 

 1.  Всі ці знаки означають «Зони або матеріали  особливого пожежного ризику». Назвіть значення цих знаків. Кожна команда отримує 1 бал за кожну правильну відповідь (всього 6 балів)

№ з/п

Знак

Значення

Форма і кольори

Примітка

1

Пожежонебезпечно.

Легкозаймисті матеріали

 

Трикутний знак

Фон: жовтий

Символ: чорний

Трикутник: чорний

 

 

Зазначають наявність легкозаймистих матеріалів

2

Пожежонебезпечно.

Окисники

Трикутний знак

Фон: жовтий

 

Символ: чорний

 

Трикутник: чорний

 

Зазначають наявність

окисників

3

Вибухонебезпечно.

Вибухові матеріали

 

Трикутний знак

Фон: жовтий

Символ: чорний

Трикутник: чорний

Треба використовувати для вказування можливого існування вибухоне-безпечного середовища, горючого газу або вибухових матеріалів

4

Заборонено гасити водою

Круглий знак

  Фон: білий

Символ: чорний

Круглий обід і перехресна лінія: червоні

 

Використовують у випадках, коли гасити водою заборонено

5

Заборонено палити

Круглий знак

   Фон: білий

Символ: чорний

Круглий обід і перехресна лінія: червона

 

Треба використовувати у випадках, коли куріння може спричинити небезпеку пожежі

6

Заборонено відкрите полум'я. Заборонено палити

Круглий знак

   Фон: білий

Символ: чорний

Круглий обід і перехресна лінія: червоні

Треба використовувати у випадках, коли куріння або відкрите полум'я може спричинити небезпеку по-жежі або вибуху

 

 1. У залежності від акумуляторної вогнегасної речовини вогнегасники поділяються на п'ять видів, назвіть їх. (Вуглекислотні, повітряно-пінні, порошкові, водні, аерозольні). За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал (всього 5балів)

 

 1.  До медична допомога постраждалому. Поєднайте вид допомоги та зміст допомоги. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал (всього 4 бали).

 

Якщо  постраждала людина у свідомості

необхідно напоїти її чаєм чи кавою, дати понюхати нашатирний спирт, зігріти одягом чи грілкою. У жодному разі не давати йому заснути.

Якщо  людина втратила свідомість, але дихання не припинилось

треба розстебнути одяг, побризкати обличчя холодною водою, дати понюхати нашатирного спирту, розтерти і зігріти тіло.

Якщо  у потерпілого при його рятуванні припинилося дихання

потрібно терміново починати вентиляцію легенів способом «рот до рота» або «рот до носа» і продовжувати це до приїзду швидкої ( невідкладної) допомоги.

Той, хто надає допомогу

щоб не отруїтися, вдих у рот або в ніс потерпілого робить через змочену марлеву серветку або носову хусточку, а при пасивному видиху потерпілого відхиляє свою голову вбік, щоб видихуваний газ не потрапив у легені.

 

 1.  При безпосередньому контакті з полум'ям, розжареними предметами, поверхнями устаткування, рідинами, що горять, виникають термічні опіки. Існує чотири ступені опіків. Поєднайте ступінь опіку із ознаками даного опіку. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал (всього 4 бали).

 

Опік I ступеня

уражає самий верхній шар шкіри - епідерміс. Омертвляння глибше розташованих шарів не відбувається. Це найлегший ступінь опіку, який характеризується почервонінням шкіри, набряком та болем. Видужування настає без подальшого лікування через 3-6 діб.

Опік II ступеня

характеризується утворенням пухирів, наповнених прозорою жовтуватої рідиною, тому що під впливом високої температури епідерміс омертвляється та відшаровується, а під ним накопичується тканинна рідина. Пухирі можуть виникнути відразу після опіку або через деякий час. Розміри та форма пухирів різні, іноді вони зливаються в один. Вміст великих пухирів поступово згущається, стає желеподібним, пошкодження глибоких шарів шкіри немає. Тому якщо не потрапляє інфекція, опікова рана загоюється самостійно через 2-3 тижні без утворення грубих рубців.

Опік III ступеня

поділяють на групи А та Б. При опіках А ступеня настає неповне омертвляння саме шкіри зі збереженням її паросткових зон. При опіку Б ступеня шкіра уражається на всю глибину.

Опік IV ступеня

виникає при дії на тканини вельми високих температур. Це найтяжча форма опіку, при якій уражається шкіра, м'язи, сухожилля, кістки тощо.

 

 

 1.  Як погасити палаючий на людині одяг? (Потрібно зупинити його, повалити на землю і качати, збиваючи полум’я. Можна обернути ковдрою. Однак, коли це робить людина, що горить, вона повинна берегтися отруєння чадним газом у приміщенні).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засоби оповіщення про пожежу і засоби ручного керування.

Засоби оповіщення про пожежу і засоби ручного керування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засоби оповіщення про пожежу і засоби ручного керування.

Засоби оповіщення про пожежу і засоби ручного керування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шляхи евакуації

Шляхи евакуації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зони або матеріали  особливого пожежного ризику

Зони або матеріали  особливого пожежного ризику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До медична допомога постраждалому

Якщо  постраждала людина у свідомості

щоб не отруїтися, вдих у рот або в ніс потерпілого робить через змочену марлеву серветку або носову хусточку, а при пасивному видиху потерпілого відхиляє свою голову вбік, щоб видихуваний газ не потрапив у легені.

Якщо  людина втратила свідомість, але дихання не припинилось

потрібно терміново починати вентиляцію легенів способом «рот до рота» або «рот до носа» і продовжувати це до приїзду швидкої ( невідкладної) допомоги.

Якщо  у потерпілого при його рятуванні припинилося дихання

необхідно напоїти її чаєм чи кавою, дати понюхати нашатирний спирт, зігріти одягом чи грілкою. У жодному разі не давати йому заснути.

Той, хто надає допомогу

треба розстебнути одяг, побризкати обличчя холодною водою, дати понюхати нашатирного спирту, розтерти і зігріти тіло.

До медична допомога постраждалому

Якщо  постраждала людина у свідомості

щоб не отруїтися, вдих у рот або в ніс потерпілого робить через змочену марлеву серветку або носову хусточку, а при пасивному видиху потерпілого відхиляє свою голову вбік, щоб видихуваний газ не потрапив у легені.

Якщо  людина втратила свідомість, але дихання не припинилось

потрібно терміново починати вентиляцію легенів способом «рот до рота» або «рот до носа» і продовжувати це до приїзду швидкої ( невідкладної) допомоги.

Якщо  у потерпілого при його рятуванні припинилося дихання

необхідно напоїти її чаєм чи кавою, дати понюхати нашатирний спирт, зігріти одягом чи грілкою. У жодному разі не давати йому заснути.

Той, хто надає допомогу

треба розстебнути одяг, побризкати обличчя холодною водою, дати понюхати нашатирного спирту, розтерти і зігріти тіло.

 

 

 

 

 

 

 

 

Чотири  ступені опіків

Опік I ступеня

поділяють на групи А та Б. При опіках А ступеня настає неповне омертвляння саме шкіри зі збереженням її паросткових зон. При опіку Б ступеня шкіра уражається на всю глибину.

Опік II ступеня

виникає при дії на тканини вельми високих температур. Це найтяжча форма опіку, при якій уражається шкіра, м'язи, сухожилля, кістки тощо.

Опік III ступеня

уражає самий верхній шар шкіри - епідерміс. Омертвляння глибше розташованих шарів не відбувається. Це найлегший ступінь опіку, який характеризується почервонінням шкіри, набряком та болем. Видужування настає без подальшого лікування через 3-6 діб.

Опік IV ступеня

характеризується утворенням пухирів, наповнених прозорою жовтуватої рідиною, тому що під впливом високої температури епідерміс омертвляється та відшаровується, а під ним накопичується тканинна рідина. Пухирі можуть виникнути відразу після опіку або через деякий час. Розміри та форма пухирів різні, іноді вони зливаються в один. Вміст великих пухирів поступово згущається, стає желеподібним, пошкодження глибоких шарів шкіри немає. Тому якщо не потрапляє інфекція, опікова рана загоюється самостійно через 2-3 тижні без утворення грубих рубців.

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
11 листопада 2019
Переглядів
144
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку