Тематична картотека з алгебри 7 клас

Про матеріал
Тематична картотека з алгебри для 7 класу. Дана картотека - відображає методичну і довідкову літературу , таблиці, дидактичний матеріал по розділам програми 7 класу.
Перегляд файлу

Картка тематичної картотеки

Алгебра, 7 клас                                                                                   Картка № 1

Тема: «РІВНЯННЯ » (9 год)

№ з/п

Назва

Наявність матеріалів

1.

Методична література

 1. Колеснікова Л.В., Коротіна Г.Й.,Алгебра. 7 клас. Плани-конспекти уроків. – Х.: Світ дитинства, 2002. – 240с. С. 12 – 48.
 2. Роганін О. М. Алгебра. 7 клас: Розробки уроків. – Х. : Веста: «Ранок», 2008, с. 12 – 38.

2.

Навчальна література

 1. Істер О. С. Алгебра: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2007. – 223 с. С. 5 – 23.
 2. Істер О. С. Алгебра : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ: Генеза, 2015. – 256 с. С. 165 – 183.

3.

Роздатковий і дидактичний матеріал

 1. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М., Якір М. С. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з алгебри для 7 класу. – Х.: Гімназія, 2007. – 112 с. Завдання № 1 – 51, т. о. № 1, с. 98 – 99; 104 – 105.
 2. Алгебра. 7  клас. Комплексний зошит для контролю знань./ Л.Г. Стадник, О.М. Роганін.  – Х.: Видавництво «Ранок», 2009. – 64 с. С. 3 – 4; 17 – 18; 33 – 36.
 3. Алгебра. 7 – 8 класи: Усні тренувальні вправи. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 128 с. С. 4 – 12.
 4. Математичні диктанти. Алгебра. 7 – 8 класи/ Т.Л. Корнієнко, В.І. Фіготіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2009. – 160 с. С. 8 – 13.
 5. Папка 13 «Тематичне оцінювання з алгебри та геометрії»,  к. р. № 1.

4.

Таблиці

-

5.

Прикладне програмне забезпечення

-

6.

Довідкова література

 1. Алгебра і геометрія в таблицях. 7 клас: Навч. Посібник./ Під ред.. Роєвої Т. Г. – Вид. 2-ге, випр.. і доп. – Х.: Країна мрій, 2002. – 112 с. С. 13 – 22.
 2. Чекова А.М. Алгебра і початки аналізу. 7 – 12 класи: Навч.посіб. – Вид. 4-ге, випр. і допов. – Х.: Країна мрій, 2007. – 200 с.  С. 4 – 24.

7.

Презентації уроків

 1. Папка Алгебра 7 клас  «Лінійні рівняння з однією змінною»

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Розпізнає лінійне рівняння серед даних рівнянь.

Наводить приклади лінійних рівнянь.

Характеризує етапи розв’язування задачі за допомогою рівняння.

Розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка тематичної картотеки

Алгебра, 7 клас                                                                                   Картка № 2

Тема: «ЦІЛІ ВИРАЗИ » (47 год)

№ з/п

Назва

Наявність матеріалів

1.

Методична література

 1. Колеснікова Л.В., Коротіна Г.Й.,Алгебра. 7 клас. Плани-конспекти уроків. – Х.: Світ дитинства, 2002. – 240с. С. 49 – 143.
 2. Роганін О. М. Алгебра. 7 клас: Розробки уроків. – Х. : Веста: «Ранок», 2008, с. 39 – 98.

2.

Навчальна література

 1. Істер О. С. Алгебра: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2007. – 223 с. С. 24 – 126.
 2. Істер О. С. Алгебра : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ: Генеза, 2015. – 256 с. С. 5 – 129.

3.

Роздатковий і дидактичний матеріал

 1. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М., Якір М. С. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з алгебри для 7 класу. – Х.: Гімназія, 2007. – 112 с. Завдання № 52 – 158, т. о. № 2, 3, 4, 5, с. 98 – 101; 104 – 107.
 2. Алгебра. 7  клас. Комплексний зошит для контролю знань./ Л.Г. Стадник, О.М. Роганін.  – Х.: Видавництво «Ранок», 2009. – 64 с. С. 5 12; 19 – 26; 37 – 56.
 3. Алгебра. 7 – 8 класи: Усні тренувальні вправи. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 128 с. С. 12 – 48.
 4. Математичні диктанти. Алгебра. 7 – 8 класи/ Т.Л. Корнієнко, В.І. Фіготіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2009. – 160 с. С. 14 – 59.
 5. Папка 13 «Тематичне оцінювання з алгебри та геометрії»,  к. р. № 2, 3, 4, 5.

4.

Таблиці

-

5.

Прикладне програмне забезпечення

-

6.

Довідкова література

 1. Алгебра і геометрія в таблицях. 7 клас: Навч. Посібник./ Під ред.. Роєвої Т. Г. – Вид. 2-ге, випр.. і доп. – Х.: Країна мрій, 2002. – 112 с. С. 13 – 22.
 2. Чекова А.М. Алгебра і початки аналізу. 7 – 12 класи: Навч.посіб. – Вид. 4-ге, випр.. і допов. – Х.: Країна мрій, 2007. – 200 с.  С. 23 – 52.

7.

Презентації уроків

 1. Папка Алгебра 7 клас  «Цілі вирази»

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Розпізнає: числові вирази і вирази зі змінними; цілі вирази; тотожні вирази; одночлени; многочлени.

Наводить приклади зазначених виразів.

Формулює:

означення: одночлена, степеня з натуральним показником, многочлена, подібних членів многочлена;

властивості степеня з натуральним показником;

правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів.

Записує і обґрунтовує:

властивості степеня з натуральним показником;

формули скороченого множення.

Розв’язує вправи, що передбачають:

обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка тематичної картотеки

Алгебра, 7 клас                                                                                   Картка № 3

Тема: «ФУНКЦІЇ» (10 год)

№ з/п

Назва

Наявність матеріалів

1.

Методична література

 1. Колеснікова Л.В., Коротіна Г.Й.,Алгебра. 7 клас. Плани-конспекти уроків. – Х.: Світ дитинства, 2002. – 240с. С. 144 – 149.
 2. Роганін О. М. Алгебра. 7 клас: Розробки уроків.  – Х. : Веста: «Ранок», 2008, с. 125 – 138.

2.

Навчальна література

 1. Істер О. С. Алгебра: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2007. – 223 с. С. 127 – 157.
 2. Істер О. С. Алгебра : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ: Генеза, 2015. – 256 с. С. 130 – 164.

3.

Роздатковий і дидактичний матеріал

 1. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М., Якір М. С. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з алгебри для 7 класу. – Х.: Гімназія, 2007. – 112 с. Завдання № 159 – 186, т. о. № 6, с. 101 – 102; 107 – 108.
 2. Алгебра. 7  клас. Комплексний зошит для контролю знань./ Л.Г. Стадник, О.М. Роганін.  – Х.: Видавництво «Ранок», 2009. – 64 с. С. 13 14; 27; 57 – 60.
 3. Математичні диктанти. Алгебра. 7 – 8 класи/ Т.Л. Корнієнко, В.І. Фіготіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2009. – 160 с. С. 60 – 69.
 4. Папка 13 «Тематичне оцінювання з алгебри та геометрії»,  к. р. № 6.

4.

Таблиці

-

5.

Прикладне програмне забезпечення

-

6.

Довідкова література

 1. Алгебра і геометрія в таблицях. 7 клас: Навч. Посібник./ Під ред.. Роєвої Т. Г. – Вид. 2-ге, випр.. і доп. – Х.: Країна мрій, 2002. – 112 с. С. 53 – 56.
 2. Чекова А.М. Алгебра і початки аналізу. 7 – 12 класи: Навч.посіб. – Вид. 4-ге, випр.. і допов. – Х.: Країна мрій, 2007. – 200 с.  С. 18 – 21.

7.

Презентації уроків

 1. Папка Алгебра 7 клас  «Функції»

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій.

Пояснює поняття:

область визначення функції; область значень функції; графік функції.

Формулює означення понять: функція; лінійна функція.

Називає і характеризує способи задання функції.

Описує побудову графіка функції, заданої таблично або аналітично.

Розв’язує вправи, що передбачають:

знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; з’ясування окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка тематичної картотеки

Алгебра, 7 клас                                                                                   Картка № 4

Тема: «.СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З ДВОМА ЗМІННИМИ» (14 год)

№ з/п

Назва

Наявність матеріалів

1.

Методична література

 1. Колеснікова Л.В., Коротіна Г.Й.,Алгебра. 7 клас. Плани-конспекти уроків. – Х.: Світ дитинства, 2002. – 240с. С. 144 – 183.
 2. Роганін О. М. Алгебра. 7 клас: Розробки уроків.  – Х. : Веста: «Ранок», 2008, с. 125 – 138.

2.

Навчальна література

 1. Істер О. С. Алгебра: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2007. – 223 с. С. 158 – 196.
 2. Істер О. С. Алгебра : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ: Генеза, 2015. – 256 с. С. 176 – 225.

3.

Роздатковий і дидактичний матеріал

 1. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Рабінович Ю. М., Якір М. С. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання з алгебри для 7 класу. – Х.: Гімназія, 2007. – 112 с. Завдання № 187 – 212, т. о. № 7, с.102; 108.
 2. Алгебра. 7  клас. Комплексний зошит для контролю знань./ Л.Г. Стадник, О.М. Роганін.  – Х.: Видавництво «Ранок», 2009. – 64 с. С. 15  – 16; 28 – 30 ; 61 – 64.
 3. Математичні диктанти. Алгебра. 7 – 8 класи/ Т.Л. Корнієнко, В.І. Фіготіна. – Х.: Вид-во «Ранок», 2009. – 160 с. С. 70 – 77.
 4. Папка 13 «Тематичне оцінювання з алгебри та геометрії»,  к. р. № 7.

4.

Таблиці

-

5.

Прикладне програмне забезпечення

-

6.

Довідкова література

 1. Алгебра і геометрія в таблицях. 7 клас: Навч. Посібник./ Під ред.. Роєвої Т. Г. – Вид. 2-ге, випр.. і доп. – Х.: Країна мрій, 2002. – 112 с. С. 57 – 64.
 2. Чекова А.М. Алгебра і початки аналізу. 7 – 12 класи: Навч.посіб. – Вид. 4-ге, випр.. і допов. – Х.: Країна мрій, 2007. – 200 с.  С. 22 – 24.

7.

Презентації уроків

 1. Папка Алгебра 7 клас  «Системи лінійних рівнянь з двома змінними»

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Наводить приклади: рівняння з двома змінними; лінійного рівняння з двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними.

Формулює означення: лінійного рівняння з двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними.

Описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними.

Розрізняє системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, що мають: один розв’язок; безліч розв’язків; не мають розв’язків.

Розв’язує: системи двох лінійних рівнянь з двома змінними вказаними у змісті способами; задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними.

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 7 клас, Інші матеріали
Додано
29 березня 2019
Переглядів
955
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку