19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Тематична письмова робота " Україна в умовах незалежності"

Про матеріал

Тематична письмова робота для 11 класу з історії України ( профільний рівень) "Україна в умовах незалежності" ( різнорівневі завдання), розроблена у форматі ЗНО

Перегляд файлу

11 клас

Україна в умовах незалежності

Тематична письмова робота

І варіант

ІІ варіант

Завдання 1 - 8  складаються  зі  вступного  запитання  та  чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний

1. Послаблення  ролі  держави  у  формуванні  цін,  дозвіл  на формування вільних цін, що формується ринком, — це:

А  диференціація цін;

Б  лібералізація цін;

В  демократизація цін;

Г  авторизація цін.

1. Форма господарювання на селі, що базується на приватній власності на землю, — це:

А  колективне господарство;

Б  фермерське господарство;

В  радгоспи;

Г  агропромисловий комплекс.

2. Яку має назву  система, яка визначає результати  голосування й  за якої обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців у даному окрузі?

А  Пропорційна;

Б  мажоритарна;

В  мажоритарно-пропорційна;

Г  лінійна.

2. Про який тип виборчих систем йдеться: « обраним уважається кандидат, який набрав більшість голосів ( 2/3) у виборчому окрузі» ?

А  Пропорційна;

Б  мажоритарна;

В  мажоритарно-пропорційна;

Г  лінійна.

3. Вимирання,  чисельне  переважання  показників  смертності  (кількість померлих)  над  показниками  народжуваності  (кількість  народжених) називають:

А  популяція;

Б  консолідація;

В  депопуляція;

Г  демонополізація.

3. Хто став головою Верховної Ради України ХІІ (І) скликання після обрання Л. Кравчука президентом України?

А  І. Плющ;

Б  О. Мороз;

В  В. Чорновіл;

Г  В. Литвин.

4.Україна стала членом Ради Європи:

А  1992 р.;

Б  1993 р.;

В  1995 р.;

Г  2001 р.

4.Конституція України була прийнята у:

А  травні 1995 р.;

Б  червні 1996 р.;

В  березні 1998 р.;

Г  липні 1998 р.

5. Всеукраїнський референдум за ініціативою президента відбувся у

А  квітні 1999 р.;

Б  грудні 1999 р.;

В  квітні 2000 р.;

Г  жовтні 2000 р.

5. Укажіть прізвище Президента України і Голови Верховної Ради України, які брали участь у підписанні Конституційного договору:

А  Л. Кравчук та І. Плющ;

Б  Л. Кучма та О. Мороз;

В  В. Ющенко та В. Литвин;

Г  В. Янукович та О. Ткаченко.

6. Президентом України у 2004 р. був обраний:

А  В. Янукович;

Б  О. Мороз;

В  Л. Кучма;

Г  В. Ющенко.

6. Які грошові знаки виконували функцію засобів грошового обігу в Україні в період 1992–1996 рр.?

А  Гривні;

Б  купони-карбованці багаторазового використання;

В  долари;

Г  рублі.

7. Яке питання виносилося на Всеукраїнський референдум у квітні 2000 р.?

А  Прийняття Конституції України;

Б  обмеження  кількості  депутатів  Верховної  Ради  та  їхніх  повноважень;

В  питання довіри чи не довіри Верховній Раді України і Президенту;

Г  переобрання голови Верховної Ради України.

7. Як вплинула Помаранчева революція на міжнародний статус України?

А  Сприяла зростанню міжнародного авторитету України як демократичної держави;

Б  сприяла  падінню  міжнародного  авторитету  України  як  держави, в якій влада не контролює ситуацію;

В  вона жодним чином не вплинула на міжнародний авторитет України, тому що була її суто внутрішньою справою;

Г  призвела до наростання кризових явищ в економічній, політичній, культурній і духовній сферах українського суспільства.

8. Яка з наведених причин не впливала на поглиблення економічної кризи України в перехідний період?

А  Відсутність чіткої економічної програми;

Б  непослідовність, повільність у проведенні нагальних реформ;

В  нерішучість і консерватизм уряду;

Г  відсутність правової бази для розвитку ринкової економіки.

8. Широка приватизація в Україні державного сектору економіки …

А) розпочалася відразу після проголошення незалежності

Б) призвела до утворення олігархічних промислово-фінансових груп

В) призвела до повного занепаду металургійної галузі економіки

Г) дала можливість уникнути падіння промислового виробництва в 1990-х рр.

9. Становлення власної грошової системи в Україні у 1991 – 1992 рр.

починалось з:

а) обігу російського рубля;

б) обігу купонів одноразового використання;

в) обігу купонів багаторазового використання;

г) створення національної валюти – гривні.

9. Національна валюта – гривня була запроваджена у:

а) 1991 р.;

б) 1992 р.;

в) 1996 р

10. Президент України обирається:

а) всенародним голосуванням на 5 років (але не більше ніж на два

терміни);

б) всенародним голосуванням на 4 роки (без обмежень);

в) парламентом на 5 років (але не більше ніж на два терміни).

10.Назвіть причину дострокового проведення виборів у Верховну Раду і

Президента України у березні – квітні 1994 р.:

а) падіння ефективності державного управління і послаблення

авторитету влади;

б) непрофесіоналізм депутатів;

в) відсутність науково обґрунтованої моделі побудови демократичної

держави;

г) політичне протистояння між діячами, які відстоювали збереження

радянської влади, і прихильниками президентської чи президентсько-

парламентської системи.

 

11. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями

1. Консерватизм  

2. Ідеологія     

3. Лібералізм  

4. Геополітика 

А)Стійкі структури глибинного рівня колективної та індивідуальної свідомості й підсвідомості, що визначають устремління людей, виявляють національний характер

Б) Суспільно-політична течія, що обстоює свободу підприємництва, парламентський лад, демократичні права та свободи людини

В) Система політичних, економічних, правових, моральних, естетичних, філософських і релігійних поглядів, що виражає інтереси певних соціальних груп суспільства

Г) Суспільно-політична течія, що прагне поєднати зміни в суспільстві зі збереженням традиційних, перевірених досвідом минулого цінностей і форм життя суспільства

Д) Політична концепція, що пов’язує політику держави зі співвідношенням географічних чинників (розташування країни, наявність природних ресурсів, густота населення тощо).

11. Установіть відповідність між поняттями, термінами та їхніми визначеннями.

1 Гіперінфляція   

2 Грошова емісія  

3 Дефолт     

4 Девальвація   

А) Нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями

Б) Перевищення видатків бюджету над доходами

В) Швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу і нормальних господарських зв’язків

Г) Додатковий випуск в обіг грошових знаків

Д) Пониження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці щодо валют інших країн або дорогоцінних металів

12. Відновіть хронологічну послідовність

А. Всеукраїнський референдум з ініціативи президента    

Б. Страйк шахтарів, який став причиною дострокових виборів до ВР

В. « Помаранчева революція»

Г. Введення в обіг гривні

 

 

12. Відновіть хронологічну послідовність

А. Закон « Про політичні партії в Україні»

Б. Укладення Конституційного договору

В. « Касетний скандал»

Г. Створення коаліційного уряду на чолі з В. Януковичем

 

У заданнях 13 та 14 оберіть три правильні відповіді

13. Оберіть питання, які виносились на референдум 16 квітня 2000 року:

А) зменшення кількості народних депутатів і скасування їх недоторканості

Б) парламент призначає прем’єр-міністра, а Президент призначає міністра оборони

В) створення двопалатного парламенту

Г) право Президента розпускати парламент у разі не створення постійно діючої більшості та неприйняття бюджету країни.

Д) визнання результатів Всеукраїнського референдуму без затвердження будь-яким органом влади.

13.Оберіть особливості президентських виборів 1999 року

А) відбулося 2 тури, до 2-го туру вийшли Л.Кучма та В.Симоненко (лідер КПУ)

Б) відбулися в червні-липні 1999

В) відбулися в листопаді 1999 р

Г) Конституційний суд України визнав, що Л.Кучма має право балотуватися на посаду Президента України третій раз, але Л.Кучма відмовляється

Д) остаточну перемогу одержав Л.Кучма (56,25%)

14. Визначте особливості президентських виборів 2004 р:

А)Л. Кучма був переобраний на посаду Президента України на другий строк

Б) 21 листопада 2004 р. – Центральна виборча комісія оголосила переможцем В.Януковича. Прихильники В.Ющенка наголосили, що під час виборів були масові фальсифікації.

В) відбулися в червні-липні 2004 року

Г) Конституційний суд України визнав, що Л.Кучма має право балотуватися на посаду Президента України третій раз, але Л.Кучма відмовляється

Д) 27 листопада 2004 р. – Верховна Рада прийняла постанову про політичну кризу, визнала фальсифікацію виборів, висловила недовіру ЦВК.

14.Чим характеризувалась політична ситуація в Україні у 2000 – 2002 рр?

А) була прийнята Конституція України. Конституція УРСР 1978 р. з усіма змінами та доповненнями втратила чинність.

Б) «касетний скандал» у зв’язку зі зникненням журналіста Г.Гонгадзе

В) відставка уряду В.Ющенка, який разом із Ю.Тимошенко очолив формування опозиції Л.Кучмі

Г) створення коаліційного уряду на чолі з В.Януковичем

Д) Л. Кучма був переобраний на посаду Президента України на другий строк

 

1

 

docx
Додано
3 липня 2018
Переглядів
1175
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку