12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Тематична робота з теми: “Періодичний закон. Будова атома”

Про матеріал

Підсумкова робота подана у вигляді контрольної роботи, що містить різноманітні завдання і дасть змогу в повній мірі перевірити знання учнів. Робота включає в себе і тестові завдання, і задачі, і характеристику хімічного елемента за положенням у періодичній системі й будовою атома.
Перегляд файлу

1

 

Тема. Тематична робота з теми: “Періодичний закон. Будова атома”

Розум полягає не тільки у знанні, але й у

вмінні застосовувати знання на практиці.

Аристотель.

Мета: перевірити глибину, міцність засвоєних знань, вміння їх використовувати, виділяти головне в навчальному матеріалі, порівнювати, узагальнювати, вчити логічно мислити. Розвивати творчі можливості учнів; продовжувати формувати науковий світогляд на основі вміння використовувати набуті знання; розвивати хімічну мову, мислення, увагу, уміння аналізувати.

Тип уроку: перевірки знань.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення мети та завдань уроку.

         * Слово вчителя.

На сьогоднішньому уроці ми з вами напишемо контрольну роботу для того , щоб переконатися у якості ваших знань. Тому запишіть число, Контрольна робота.

ІІІ. Написання роботи.

         * Зміст контрольної роботи

                             Варіант І

1. Укажіть кількість протонів у атомі Силіцію:

а) 13;

б) 28;

в) 14.

(в).

2. Позначте елемент, що утворює сполуку з Гідрогеном типу RH3:

     а) Берилій;

     б) Нітроген;

     в) Силіцій.

     (б).

3. Установіть послідовність зменшення електронегативності лужних металів:

     а) Rb;

     б) К;

     в) Cs;

     г) Li.

    (г, б, а, в).

4. Позначте зміну неметалічних властивостей елементів у групах зі зменшенням протонних чисел:

    а) посилюються;

    б) не змінюються;

    в) послаблюються.

    (а).

5. Укажіть кількість електронних шарів елемента із протонним числом 33:

    а) п’ять;

    б) сім;

    в) чотири.

    (в).

6. Позначте число нейтронів у ядрі атома Хрому:

     а) 24;

     б) 28;

     в) 52.

     (б).

7. Назвіть елемент, електронна формула якого 1s22s2:

    а) Гідроген;

    б) Берилій;

    в) Гелій.

    (б).

8. Позначте розташування хімічних елементів, що мають подібні властивості:

    а) в одному періоді;

    б) в одній групі;

    в) в одній підгрупі.

    (б).

9. Укажіть відповідність між електронною формулою елемента та його леткою сполукою з Гідрогеном:

             Формула                                    Сполука

    1) 1s22s22p63s23p2;                                а) RH3;

    2) 1s22s22p4;                                                              б) RH4;

    3) 1s22s22p63s23p3;                                в) H2R;

    4) 1s22s2;                                               г) HR.

    5) 1s22s22p5.

    (1б, 2в, 3а, 4-, 5г).

10. Охарактеризуйте елемент із протонним числом 15 за положенням у періодичній системі та будовою атома.

(15, 31, 3 період, непарний ряд, V група, головна підгрупа, 15 протонів, 16 нейтронів, +15, 15 електронів, 3 енергетичні рівні, 1s22s22p63s23p3, 5 електронів на зовнішньому рівні, три неспарених, незавершений, не вистачає три електрони, неметал, Р2О5, Н3РО4, кислотний характер, РН3, валентність ІІІ, в порівнянні із Si та As проявляє більш неметалічні властивості, а в порівнянні із N та S – більш металічні властивості).

11. Елемент розташований у V групі. Масова частка Гідрогену в його леткій сполуці з Гідрогеном становить 8,82%. Визначте невідомий елемент, установіть будову його атома.

Дано:

ЕН3                             М(ЕН3) = х + 3

ω(Н) = 8,82%  3г – 8,82%

Е – ?                 х – 91,18%

                         Х = 3 ∙ 91,18 / 8,82 =  31.            Е – Р

12. У результаті спалювання простої речовини, утвореної елементом ІV групи, масою 8,4 г витратили 6,72 л кисню (н.у.). Визначте цей елемент.

 

 

Дано:

m(Е) = 8,4г        Е + О2 = ЕО2

V(О2) = 6,72л    х = 8,4 ∙ 22,4 / 6,72 = 28.             Е – Si.

 Е – ?

                            Варіант ІІ

1. Укажіть кількість періодів у періодичній системі:

а) 8;

б) 6;

в) 7;

г) 10.

(в).

2. Позначте елемент, що утворює сполуку з Гідрогеном типу H2R:

     а) Берилій;

     б) Нітроген;

     в) Сульфур.

     (в).

3. Установіть послідовність зростання хімічної активності галогенів:

     а) І;

     б) F;

     в) Br;

     г) Cl.

     (а, в, г, б).

4. Позначте зміну неметалічних властивостей елементів у періодах зі    збільшенням протонних чисел:

    а) посилюються;

    б) не змінюються;

    в) послаблюються.

    (а).

5. Укажіть кількість електронних шарів елемента із протонним числом 16:

    а) п’ять;

    б) три;

    в) чотири.

    (б).

6. Позначте число нейтронів у ядрі атома Цинку:

     а) 30;

     б) 65;

     в) 35.

     (в).

7. Назвіть елемент, електронна формула якого 1s22s22p4:

    а) Бор;

    б) Оксиген;

    в) Нітроген.

    (б).

8. Визначте, чим відрізняються ізотопи хімічного елемента:

    а) числом нейтронів;

    б) числом електронів;

    в) зарядом ядра;

    г) нічим.

    (а).

9. Укажіть відповідність між електронною формулою елемента та групою, у якій він розташований:

             Формула                                    Сполука

    1) 1s22s22p63s23p4;                                а) IV;

    2) 1s22s22p43s2;                                                         б) VI;

    3) 1s22s22p2;                                          в) II;

    4) 1s22s1;                                               г) V.

    5) 1s22s22p63s23p3.

    (1б, 2в, 3а, 4-, 5г).

10. Охарактеризуйте елемент із протонним числом 20 за положенням у періодичній системі та будовою атома.

(20, 40, 4 період, парний ряд, ІІ група, головна підгрупа, 20 протонів, 20 нейтронів, +20, 20 електронів, 4 енергетичних рівні, 1s22s22p63s23p64s2, 2 електрони, незавершений, не вистачає 6 електронів, метал, СаО, Са(ОН)2, основний, леткої сполуки не утворює, порівняно з К та Sr проявляє більш неметалічні властивості, а порівняно з Mg та Ga – більш металічні).

11. Елемент розташований у VI групі. Масова частка Гідрогену в його леткій сполуці з Гідрогеном становить 2,47%. Визначте невідомий елемент, установіть будову його атома.

Дано:

Н2Е                   М(Н2Е) = 2 + х

ω(Н) = 2,47%   2г – 2,47

Е – ?                 х – 97,53

                         Х = 2 ∙ 97,53 / 2,47 = 79.     Е – Se.

12. У результаті розкладу 19,6 г гідроксиду двовалентного металічного елемента утворюється 16 г його оксиду. Визначте цей елемент.

Дано:

m(Е(ОН)2) = 19,6г   Е(ОН)2 = ЕО + Н2О

m(ЕО) = 16г             19,6 ∙ (16 + х) = 16 (х + 34)

Е – ?                          313,6 + 19,6х = 16х + 544

                                   3,6х = 230,4

                                    Х = 64.    Е – Сu.

                            Варіант ІІІ

1. Укажіть кількість груп у періодичній системі:

а) 8;

б) 6;

в) 7;

г) 10.

(а).

2. Позначте елемент, що утворює сполуку з Оксигеном типу RО3:

     а) Берилій;

     б) Нітроген;

     в) Сульфур.

     (в).

3. Позначте відмінність між s- і р-орбіталями:

     а) за розміром;

     б) за спіном;

     в) за формою і просторовою орієнтацією.

     (в).

4. Позначте зміну неметалічних властивостей елементів ІІ періоду:

    а) посилюються;

    б) не змінюються;

    в) послаблюються.

    (а).

5. Назвіть протонне число елемента, у якого на зовнішньому рівні 2 електрони:

    а) 12;

    б) 11;

    в) 31.

    (а).

6. Позначте число нейтронів у ядрі атома Йоду:

     а) 53;

     б) 74;

     в) 127.

     (б).

7. Назвіть елемент, електронна формула якого 1s22s22p1:

    а) Бор;

    б) Оксиген;

    в) Нітроген.

    (а).

8. Визначте елемент, атом якого в парі має менший радіус:

    а) O – S;

    б) Si – N;

    в) Cl – Ar.

    (О, N, Ar).

9. Укажіть відповідність між електронною формулою елемента та групою, у якій він розташований:

             Формула                                    Сполука

    1) 1s22s22p5                                           а) І

    2) 1s22s22p43s23p1;                                                 б) VI;

    3) 1s22s22p4;                                          в) IIІ;

    4) 1s22s1;                                               г) VІІ.

    5) 1s22s22p63s23p3.

    (1г, 2в, 3б, 4а, 5-).

10. Охарактеризуйте елемент із протонним числом 17 за положенням у періодичній системі та будовою атома.

(17, 34, 3 період, непарний ряд, VІІ група, головна підгрупа, 17 протонів, 17 нейтронів, +17, 17 електронів, 3 енергетичних рівні, 1s22s22p63s23p5, 5 електронів, незавершений, не вистачає 3 електронів, неметал, Cl2O7, HClO4, кислотний, НCl, валентність – І, порівняно з S та Br проявляє більші неметалічні властивості, порівняно з F та Ar – більші металічні).

11. В оксиді тривалентного металічного елемента масова частка Оксигену становить 47,1%. Визначте невідомий елемент, установіть будову його атома.

Дано:

Е2О3                    М(Е2О3) = 2х + 48

ω(О) = 47,1%    48г – 47,1%

Е – ?                   2х – 52,9%

                            Х = 48 ∙ 52,9 / 47,1 ∙ 2 =  27.     Е – Al.

12. У результаті згоряння 6,4 г речовини утворюється 12,8 г оксиду, у якому валентність елемента дорівнює IV. Визначте цей елемент.

Дано:

m(реч.) = 6,4г     Е + О2 = ЕО2

m(окс.) = 12,8г   12,8х = 6,4(х + 32)

ЕО2                                   12,8х = 6,4х + 204,8

Е – ?                     6,4х = 204,8

                             Х = 32.             Е – S.

IV. Домашнє завдання.

Повторити §§ 26 – 32, 35, 36.

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
15 грудня 2018
Переглядів
3102
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку