20 травня о 18:00Вебінар: Формування комунікативних навичок у дітей шкільного віку

Тематичне оцінювання № 3 Тема: Принципи функціонування клітини

Про матеріал
Тематичне оцінювання № 3 Тема: Принципи функціонування клітини. Розробка складається з 4 варіантів, для учнів 9 класу.
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання № 3

Тема: Принципи функціонування клітини

І варіант

Початковий рівень

Виберіть одну вірну відповідь (кожне вірно виконане завдання оцінюється в 0,5 бали)

1. До процесів фотосинтезу й дихання залучені гази:

1) О2, 2) N2, 3) CO, 4)NO2, 5) CO2.

A) 1 та 2; Б) 2 та 3; В) 3 та 4; Г) 4 та 5; Д) 1 та 5.

2. Транспортувати кисень до клітин лише завдяки дифузії, без білків-переносників кисню може:

А) людина; Б) скумбрія; В) дощовий черв’як; Г) колібрі Д) комар

3. Правильна послідовність передавання енергії під час дихання – це:

А) глюкоза  піровиноградна кислота  НАДН дихальний ланцюг різниця вмісту протонів по обидва боки внутрішньої мітохондріальної мембрани                АТФ; Б) глюкоза                НАДН               дихальний ланцюг                АТФ               кисень; В) піровиноградна кислота                глюкоза                НАДН                різниця вмісту протонів по обидва боки мітохондріальної мембрани               АТФ; Г) глюкоза                             НАДН               дихальний ланцюг                різниця вмісту протонів по обидва боки плазматичної мембрани                АТФ                кисень; Д) АТФ                різниця вмісту протонів по обидва боки внутрішньої мітохондріальної мембрани              дихальний ланцюг                НАДН                піровиноградна кислота                глюкоза.

4. Нітрифікувальні бактерії для утворення органічних сполук використовують:

 А) нітрати; Б) кисень; В) вуглекислий газ; Г) воду; Д) азот.

5. Світлова фаза фотосинтезу здійснюється:

А) у тилакоїдах; Б) у стромі; В) у цитоплазмі; Г) у лізосомі.

6. Органелою з подвійною мембраною є:

А) клітинний центр; Б) хромопласт; В) лізосома; Г) рибосома.

Середній рівень (За кожне вірно виконане завдання – 2 бали)

7.Розмістіть етапи запасання енергії клітиною в послідовності від першого до останнього:

А) клітинне дихання; Б) розчеплення складних органічних сполук; В) транспортування органічних сполук у клітину; Г) утворення АТФ.

8. Дайте визначення поняттю: клітинне дихання – це

9. Встановіть відповідність між типом живлення та представниками:

А) хемотрофи;                                                        1) більшість рослин і водоростей

Б) хемогетеротрофи;                                              2) тварини та гриби

В) фотоавтотрофи;                                                 3) нітрифікувальні бактерії

Г) хемоавтотрофи.                                                 4) деякі грунтові бактерії

Достатній та високий рівень (За вірно виконане завдання – 3 бали)

10. У чому принципова відмінність автотрофів від гетеротрофів? Наведіть приклади організмів, що належать до цих груп. Визначте характерні риси їхньої будови, зумовлені типом харчування.


Тематичне оцінювання № 3

Тема: Принципи функціонування клітини

ІІ варіант

Початковий рівень

Виберіть одну вірну відповідь (кожне вірно виконане завдання оцінюється в 0,5 бали)

1. Метаболічні шляхи, що зазвичай відносять до анаболізму пов'язані з

А) розщепленням молекул їжі; Б) синтезом великих і складних молекул з універсальних мономерів; В) реакціями, що сприяють накопиченню енергії в клітині; Г) утворенням малотоксичних продуктів обміну речовин; Д) утворенням неорганічних речовин із універсальних мономерів.

2. Для найефективнішої роботи в дихальному ланцюгу має бути:

А) мінімальна кількість компонентів; Б) один компонент; В) два компоненти; Г) кілька компонентів; Д) безмежна кількість компонентів.

3. Без електроннотранспортного ланцюга хлоропластів рослини зможуть: А) отримувати енергію від світла; Б) розщеплювати воду; В) утворювати кисень; Г) утворювати АТФ; Д) дихати.

4. Автотрофність нітрифікувальних бактерій доводить така характеристика:

А) здатність використовувати амоніак; Б) здатність поглинати кисень; В) складки мембрани в клітині; Г) здатність жити в середовищі без органічних речовин; Д) здатність жити в середовищі із солями амонію.

5. Темнова фаза фотосинтезу здійснюється:

А) у тилакоїдах; Б) у стромі; В) у цитоплазмі; Г) у лізосомі.

6. Процес фотосинтезу відбувається у органелі клітини:

А) лізосомі; Б) рибосомі; В) хлоропласті; Г) вакуолі.

Середній рівень (За кожне вірно виконане завдання - 2 бали)

7. Розмістіть етапи фотосинтезу в послідовності від останнього до першого:

А) реакції світлової фази; Б) транспорт синтезованих моносахаридів до місця використання; В) реакції темнової фази; Г) поглинання світла хлоропластами.

8. Дайте визначення поняттю: фотосинтез – це

9. Встановіть відповідність між типом живлення та представниками:

А) хемотрофи;                                                        1) більшість рослин і водоростей

Б) хемогетеротрофи;                                              2) тварини та гриби

В) фотоавтотрофи;                                                 3) деякі грунтові бактерії

Г) хемоавтотрофи.                                                 4) сіркобактерії

Достатній та високий рівень (За вірно виконане завдання – 3 бали)

10. Порівняйте хемосинтез та фотосинтез. У чому ці процеси схожі,а в чому відмінні?


Тематичне оцінювання № 3

Тема: Принципи функціонування клітини

ІІІ варіант

Початковий рівень

Виберіть одну вірну відповідь (кожне вірно виконане завдання оцінюється в 0,5 бали)

1) Деякі грунтові бактерії здатні отримувати енергію в результаті окиснення сполук амонію киснем до нітритів до нітратів і при цьому синтезувати органічні речовини з вуглекислого газу. Вони є

А) фототрофами; Б)фотогетеротрофами; В) хемогетеротрофами; Г) хемоавтротрофами; Д) мікотрофами.

2. Білки-переносники кисню транспортують його в організм з місць:

А) із великим його вмістом до місць де він утворюється; Б) із малим його вмістом до місць де його багато; В) із великим його вмістом до місць де його мало; Г) із малим його вмістом до місць де його нема; Д) із великим його вмістом до місць де його теж багато.

3. Циклічне перенесення електрона вигідніше від нециклічного, оскільки:

А) для нього не потрібне світло; Б) під час нього відбувається перенесення протонів крізь мембрану; В) для нього потрібно дві молекули хлорофілу; Г) завдяки йому потім утворюється молекули АТФ; Д) для нього не потрібно постійного поповнення запасу електронів.

4. Для хемосинтезу сіркобактеріям потрібні такі речовини:

А) сірководень і кисень; Б) сульфатна кислота й кисень; В) органічні речовини й сірководень; Г) сірка та сульфатна кислота; Д) сірководень та сульфатна кислота.

5. До автотрофного живлення не здатні:

А) зелені водорості; Б) залізобактерії; В) тварини; Г) червоні водорості.

6. До процесів фотосинтезу й дихання залучені гази:

1) О2, 2) CO,  3) N2,  4) CO2. 5)NO2.

A) 1 та 2; Б) 1 та 4; В) 3 та 4; Г) 4 та 5; Д) 1 та 5.

Середній рівень (За кожне вірно виконане завдання - 2 бали)

7. Розмістіть етапи фотосинтезу в послідовності від першого до останнього:

А) реакції світлової фази; Б) транспорт синтезованих моносахаридів до місця використання; В) реакції темнової фази; Г) поглинання світла хлоропластами.

8. Дайте визначення поняттю: хемосинтез – це

9. Встановіть відповідність між типом живлення та представниками:

А) хемотрофи;                                                        1) тварини та гриби

Б) хемогетеротрофи;                                              2) більшість рослин і водоростей

В) фотоавтотрофи;                                                 3) нітрифікувальні бактерії

Г) хемоавтотрофи.                                                 4) деякі грунтові бактерії

Достатній та високий рівень (За вірно виконане завдання – 3 бали)

10. Порівняйте енергетичний та пластичний тип обміну речовин. У чому ці процеси схожі,а в чому відмінні? Наведіть приклади.

 


Тематичне оцінювання № 3

Тема: Принципи функціонування клітини

ІV варіант

Початковий рівень

Виберіть одну вірну відповідь (кожне вірно виконане завдання оцінюється в 0,5 бали)

1) Хламідомонада здатна фотосинтезувати на світлі і, крім того, всмоктувати органічні речовини поверхнею тіла. На підставі цього можна дійти висновку, що хламідомонада це

А) фото автотроф; Б) фотогетеротроф; В) хемогтеротроф; Г) хемоавтотроф; Д) мікотроф.

2. Для доставки кисню до клітин хребетних потрібен хімічний елемент:

А) натрій; Б) фосфор; В) ферум; Г) кальцій; Д) сульфур.

3. З-поміж названих організмів хемосинтез здійснює:

А) погонофора; Б) устриця; В) молочнокисла бактерія; Г) сіркобактерія;

Д) туберкульозна паличка.

4.Джерелом кисню для сіркобактерій що живуть у погонофорі, є:

А) чорний курець; Б) оксигенний фотосинтез; В) дихання тварин; Г) органічні речовини які поглинає погониофора; Д) сульфатна кислота.

5. Синтез білка здійснює:

А) рибосома; Б) лізосома; В) ядро; Г) комплекс Гольджі.

6. Кисневий етап клітинного дихання здійснюється у:

А) цитоплазмі; Б) лізосомі; В) мітохондрії; Г) рибосомі.

Середній рівень (За кожне вірно виконане завдання - 2 бали)

7. Розмістіть етапи запасання енергії клітиною в послідовності від останнього до першого:

А) клітинне дихання; Б) розчеплення складних органічних сполук; В) транспортування органічних сполук у клітину; Г) утворення АТФ.

8. Дайте визначення поняттю: обмін речовин – це

9. Встановіть відповідність між типом живлення та представниками:

А) хемотрофи;                                                        1) сіркобактерії

Б) хемогетеротрофи;                                              2) деякі грунтові бактерії

В) фотоавтотрофи;                                                 3) більшість рослин і водоростей

Г) хемоавтотрофи.                                                 4) тварини та гриби

Достатній та високий рівень (За вірно виконане завдання – 3 бали)

10. Який вигляд мала б Земля, якби оксигенний фотосинтез не виник у процесі еволюції.

 

doc
Додано
15 травня
Переглядів
17
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку