Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Тематичне оцінювання до розділу І "Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. "

Про матеріал
Тематичне оцінювання з історії України 9 клас до розділу І "Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. "
Перегляд файлу

9 клас.

Тематичне оцінювання «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст.»

І варіант

  І рівень ( по 0, 5 балів)

1. Територія України була поділена на такі генерал-губернаторства:
А) Київське, Харківське, Полтавське

Б) Київське, Новоросійсько-Бессарабське, Малоросійське

В) Малоросійське, Катеринославське, Таврійське

Г) Київське, Новоросійсько-Бессарабське, Таврійське

2.Наказним гетьманом якого козацького війська був  Й.Гладкий ?                                          А) Кубанського козацького війська                                                                                                                                Б) Азовського козацького війська                                                                                                                                В) Чорноморського козацького війська                                                                                                                                                                                                                       Г) Задунайського козацького війська                                                                                                                                                                                                                      

3. Початком промислового перевороту в Наддніпрянській Україні вважають:
А ) 80-ті рр. XVIII ст.                      Б)  90-ті рр. XVIII ст.

 В)  20-ті рр. ХІХ ст.                         Г)  30-ті рр. ХІХ ст.

4. Укажіть, хто був автором програмного  документу  Південного товариства.

 А)  П. Куліш                                    Б)  М. Муравйов

 Б)  П. Пестель                                  Г)  М. Костомаров

5.До діяльності якого товариства відносяться ці документи  :«Книга буття українського народу» та відозви «До братів українців» та «До братів великоросів і поляків»:

 А) «Любов до істини»                                                                                                                                                      Б)Новгород-Сіверський гурток

В)Товариство об’єднаних словян

Г)Кирило-Мефодіївське товариство

6.  Позначте назву галузі промисловості, яка стала найважливішою у середині ХІХ ст. завдяки Яхненкам, Симиренкам:

А)вугільна;

Б)металургійна; 

В)нафтова; 

Г) цукрова.

 

   ІІ рівень( по 1 балу)

  7.Упізнай особу за описом.

Письменник, драматург, автор першого твору нової української літератури.

__________________________________________________________

8. Назвіть губернії,  позначені  на карті  цифрами 1 , 2, 3, 4 , 5.

https://history.vn.ua/lesson/ukraine-history-9-class-my-conspect-2018/ukraine-history-9-class-my-conspect-2018.files/image006.jpg

_______________________________

 

 

 

9.Дайте визначення поняттю.

Промисловий переворот – це_______________________________.

   ІІІ рівень( по 1 балу)

10. Позначте тенденції, які визначали розвиток промисловості українських земель у складі Російської імперії у першій половині ХІХ ст. (Три варіанти відповіді)                                                                                                        1) Надзвичайно повільне зростання кількості промислових підприємств.

2) Відбувався промисловий переворот;

3) Відсутність нової техніки та технологій;

4) Поступове витіснення мануфактур капіталістичними фабриками;

5) Збільшення ролі праці кріпосних селян;

6)  промисловий переворот розпочався на металургійних підприємствах;

7)Виникнення нових галузей промисловості.

________________________________________________________________

11. Встановіть відповідність:

1.  заснування масонської ложі «Любов до істини»      А) 1831р.

 2. Оголошення Одеси вільним портом                           Б)1825-1626рр.

3.Повстання Чернігівського полку                                   В)1817р.

4.  Придушення польського повстання                             Г) 1840р.

                                                                                              Д)1818 р..

______________________________________________________

12.Установіть хронологічну послідовність подій в українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII — першій половині XIX ст.

А) польське повстання

Б) утворення  Південного товариства у м.Тульчин

В) Вихід друком «Енеїди» Івана Котляревського

Г) діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

__________________________________________________________

                  ІV рівень  ( на вибір)      (3 бали)

13. Охарактеризуйте програмні вимоги та діяльність Кирило-Мефодіївського братства. Яку роль відіграло товариство в національному русі українців?

14. Яке місце в національному русі належить Т.Г. Шевченкові?

9 клас.

Тематичне оцінювання «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст.»

ІІ варіант

  І рівень ( по 0, 5 балів)

1. Укажіть, яка галузь промисловості була найбільш розвиненою в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст.

 А)  Цукроваріння                             Б)  полотняна

 В)  нафтодобувна                             Г)  кам'яновугільна

2.Під час російсько –французької війни 1812року…

А) було окуповано українські землі  Наполеоном і встановлено республіканський устрій

Б) російський цар Олександр І  видав   маніфест про створення земського ополчення та козацьких полків

В) декабристи підняли повстання проти царя

 Г) були створені перші масонські організації

3. Програма Кирило-Мефодіївського товариства передбачала…

А) Скасування самодержавства і кріпацтва, утворення незалежної  української держави

Б) Повалення царизму, скасування кріпацтва, утворення федерації рівноправних слов’янських держав з українською республікою у її  складі

В) Відновлення козацької автономії в межах Російської імперії

Г) обєднання всіх народів світу у так зване розумне суспільство

 4.Укажіть прізвище члена  Новгород-Сіверського автономістського гуртка                                                                                                                     А)Т.Шевченко                                   Б)В.Капніст                                                                                         

В)М.Костомаров                               Г) П.Куліш

5. Яка подія відбулася  14 грудня 1825 року ?

А) заснування масонської ложі «Любов до істини»

 Б) початок повстання Чернігівського полку

В) побудова  першої цукроварні фірмою «Брати Яхненки і Симиренки»

Г) вихід друком  «Історії Малої Росії» Д.Бантиш-Каменського

6. Він народився на Поділлі. Ще молодим був відданий у солдати, але втік з уланського полку. Став ватажком селянського повстання, яке тривало чверть століття. Про нього складали пісні, легенди, прислів’я.
А) У. Кармелюк                               Б) Л. Кобилиця                                                                     В) Т. Шевченко                                Г) О. Семенов

   ІІ рівень( по 1 балу)

  7.Упізнай особу за описом.

Член Кирило-Мефодіївського братства, автор програмних документів товариства._____________________________________.

 

https://history.vn.ua/lesson/ukraine-history-9-class-my-conspect-2018/ukraine-history-9-class-my-conspect-2018.files/image006.jpg8. Назвіть губернії,  позначені  на карті  цифрами 5 , 6, 7, 8 , 9.

 

_______________________________________

 

 

 

9.Дайте визначення поняттю.

Порто-франко– це_______________________________.

   ІІІ рівень( по 1 балу)

10. Позначте прізвища діячів українського національного руху — членів Кирило-Мефодіївського товариства (три правильні відповіді):

1) Пантелеймон Куліш;

2) Г.Полетика;

3) Василь Капніст;

4) Микита Муравйов;

5) П.Пестель;

6) Микола Гулак;

7) Василь Білозерський.

_________________________________________________________________

11. Встановіть відповідність:

 1. Заснування Харківського університету                     А)  1830-1835 рр.

 2. заснування масонської ложі «Любов до істини»      Б)  1805 р.                                                                                                                                         

3. польське повстання                                                       В) 1818 р.

4.  Повстання на під проводом У.Кармелюка                Г) 1840р.

                                                                                             Д) 1830-1831 р р.

__________________________________________________________________

12.Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А)  заснування  Азовського козацького війська                                                                                                                               

Б)  заснування Товариства  об’єднаних словян

В)  діяльність гуртка  автономістів в Новгород-Сіверському 

Г)  оголошення Одеси  вільним  портом.

__________________________________________________________

ІV рівень  ( на вибір)      (3 бали)

13. Що було характерним для першого етапу українського національного відродження ?Хто  стояв біля його  витоків?

14.Визначити , які процеси відбувалися в економіці України в першій  половині ХІХ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Окружна Тетяна Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
23 листопада 2020
Переглядів
7598
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку