Тематичне оцінювання за розділом "Україна в роки Першої світової війни"

Про матеріал

Тематичне оцінювання відповідає новій програмі для 10 - 11 класів, розраховане на різні рівні знань учнів з метою перевірки рівня засвєних ними знань та умінь з розділу "Україна в роки Першої світової війни"

Перегляд файлу

Клас________

Прізвище, ім’я _______________________

Дата __________

Варіант 1

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1

 1. Перша світова війна розпочалася

А   1 серпня 1914 р.                Б    4 серпня 1914 р.

В   1 вересня 1914 р.               В   1 серпня 1915 р.

 1. Головну українську раду очолив

А   О. Бобринський                  Б   А. Жук

В   К. Левицький                      Г   М. Грушевський

 1. Кого зображено на малюнку

А   М. Галущинський      Б   А. Жук

В   К. Левицький              Г   Г. Коссак

 1. Установіть хронологічну послідовність подій

А    формування легіону УСС

Б    створення Загальної української ради

В    створення Союзу визволення України

Г    Горлицький прорив

 1. Установіть відповідність між історичною особою та організацією, яку вона очолювала.
 1. А. Жук
 2. М. Галущинський
 3. К. Левицький
 4. Г. Бобринський

А   Загальна українська рада

Б   легіон Українських січових стрільців

В   Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

Г   Українське парламентське представництво в імперському парламенті Австро-Угорщини

Д   Союз визволення України

 1. Оберіть чотири правильні відповіді. Позначте події, що відбувалися на українських землях 1915 – 1916 рр.
 1. квітневий контрнаступ німецько-австрійських військ у Галичині;
 2. захоплення російськими військами Східної і частини Західної Галичини, майже всієї Буковини;
 3. Брусиловський прорив;
 4. Утворення Загальної української ради;
 5. Галицька битва;
 6. Участь «усусів» у боях на горі Лисоня.
 1. Сучасний українсько-американський історик Т. Гунчак писав: «Під час війни в найскладнішому становищі опинилося населення Галичини й Буковини. З одного боку, його мордували росіяни, намагаючись вибити з нього почуття національної свідомості й самопошани; з другого – над ним знущались австрійці й мадяри, звинувачуючи в русофільстві». Прокоментуйте це висловлювання. Висловіть свою думку з  цього приводу.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клас________

Прізвище, ім’я _______________________

Дата __________

Варіант 2

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1

 1. Позначте прізвище першого командира легіону УСС

А   Г. Коссак                   Б   М. Галущинський  

В   Г. Бобринський         Г   А. Шептицький

 1. Позначте дату утворення організації, засновником якої стала група наддніпрянських діячів (А. Жук, Д. Донцов, М. Меленевський та ін.).

А   серпень 1914              Б   вересень 1915

Картинки по запросу кость Ð»ÐµÐ²Ð¸Ñ†ÑŒÐºÐ¸Ð¹В   серпень 1915              Г   вересень 1915

 1. Кого зображено на малюнку

А   М. Галущинський      Б   А. Жук

В   К. Левицький              Г   Г. Коссак

 1. Установіть хронологічну послідовність подій

А   Брусиловський прорив

Б   Галицька битва

В   Червневий наступ

Г   битва на горі Маківка

 1. Установіть відповідність між історичною подією та її наслідками 
 1. Брусиловський прорив
 2. Галицька битва
 3. Червневий наступ
 4. Битва на г. Лисоня

А  російські війська окупували територію Галичини та Буковини

Б   легіон УСС зазнав значних людських втрат

В російські війська зайняли майже всю Волинь, Буковину й частину Галичини

Г   німецько-австрійські війська повернули Галичину й відкинули супротивника майже до айстро-російського кордону

Д   відступ російських військ з Галичини та Буковини

 1. Виберіть три правильні відповіді. Позначте твердження, за допомогою яких можна розкрити суть трагедії українського народу під час Першої світової війни.
 1. перетворення українського народу на союзника Австро-Угорщини;
 2. перетворення українських земель на об’єкт експансії;
 3. перетворення українців на учасників братовбивчого протистояння;
 4. перетворення українського народу на союзника Російської імперії;
 5. перетворення українських земель на арену воєнних дій;
 6. існування багатьох політичних організацій і угрупувань з різним ставленням до війни.
 1. Спираючись на доступні джерела, складіть історичний портрет одного з учасників бойових подій на території України.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клас________

Прізвище, ім’я _______________________

Дата __________

Варіант 1

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1

 1. Перша світова війна розпочалася

А   1 серпня 1914 р.                Б    4 серпня 1914 р.

В   1 вересня 1914 р.               В   1 серпня 1915 р.

 1. Головну українську раду очолив

А   О. Бобринський                  Б   А. Жук

В   К. Левицький                      Г   М. Грушевський

 1. Кого зображено на малюнку

А   М. Галущинський      Б   А. Жук

В   К. Левицький              Г   Г. Коссак

 1. Установіть хронологічну послідовність подій

А    формування легіону УСС

Б    створення Загальної української ради

В    створення Союзу визволення України

Г    Горлицький прорив

 1. Установіть відповідність між історичною особою та організацією, яку вона очолювала.
 1. А. Жук
 2. М. Галущинський
 3. К. Левицький
 4. Г. Бобринський

А   Загальна українська рада

Б   легіон Українських січових стрільців

В   Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

Г   Українське парламентське представництво в імперському парламенті Австро-Угорщини

Д   Союз визволення України

 1. Оберіть чотири правильні відповіді. Позначте події, що відбувалися на українських землях 1915 – 1916 рр.
 1. квітневий контрнаступ німецько-австрійських військ у Галичині;
 2. захоплення російськими військами Східної і частини Західної Галичини, майже всієї Буковини;
 3. Брусиловський прорив;
 4. Утворення Загальної української ради;
 5. Галицька битва;
 6. Участь «усусів» у боях на горі Лисоня.
 1. Сучасний українсько-американський історик Т. Гунчак писав: «Під час війни в найскладнішому становищі опинилося населення Галичини й Буковини. З одного боку, його мордували росіяни, намагаючись вибити з нього почуття національної свідомості й самопошани; з другого – над ним знущались австрійці й мадяри, звинувачуючи в русофільстві». Прокоментуйте це висловлювання. Висловіть свою думку з  цього приводу.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клас________

Прізвище, ім’я _______________________

Дата __________

Варіант 2

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1

 1. Позначте прізвище першого командира легіону УСС

А   Г. Коссак                   Б   М. Галущинський  

В   Г. Бобринський         Г   А. Шептицький

 1. Позначте дату утворення організації, засновником якої стала група наддніпрянських діячів (А. Жук, Д. Донцов, М. Меленевський та ін.).

А   серпень 1914              Б   вересень 1915

Картинки по запросу кость Ð»ÐµÐ²Ð¸Ñ†ÑŒÐºÐ¸Ð¹В   серпень 1915              Г   вересень 1915

 1. Кого зображено на малюнку

А   М. Галущинський      Б   А. Жук

В   К. Левицький              Г   Г. Коссак

 1. Установіть хронологічну послідовність подій

А   Брусиловський прорив

Б   Галицька битва

В   Червневий наступ

Г   битва на горі Маківка

 1. Установіть відповідність між історичною подією та її наслідками 
 1. Брусиловський прорив
 2. Галицька битва
 3. Червневий наступ
 4. Битва на г. Лисоня

А  російські війська окупували територію Галичини та Буковини

Б   легіон УСС зазнав значних людських втрат

В російські війська зайняли майже всю Волинь, Буковину й частину Галичини

Г   німецько-австрійські війська повернули Галичину й відкинули супротивника майже до айстро-російського кордону

Д   відступ російських військ з Галичини та Буковини

 1. Виберіть три правильні відповіді. Позначте твердження, за допомогою яких можна розкрити суть трагедії українського народу під час Першої світової війни.
 1. перетворення українського народу на союзника Австро-Угорщини;
 2. перетворення українських земель на об’єкт експансії;
 3. перетворення українців на учасників братовбивчого протистояння;
 4. перетворення українського народу на союзника Російської імперії;
 5. перетворення українських земель на арену воєнних дій;
 6. існування багатьох політичних організацій і угрупувань з різним ставленням до війни.
 1. Спираючись на доступні джерела, складіть історичний портрет одного з учасників бойових подій на території України.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клас________

Прізвище, ім’я _______________________

Дата __________

Варіант 1

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1

 1. Перша світова війна розпочалася

А   1 серпня 1914 р.                Б    4 серпня 1914 р.

В   1 вересня 1914 р.               В   1 серпня 1915 р.

 1. Головну українську раду очолив

А   О. Бобринський                  Б   А. Жук

В   К. Левицький                      Г   М. Грушевський

 1. Кого зображено на малюнку

А   М. Галущинський      Б   А. Жук

В   К. Левицький              Г   Г. Коссак

 1. Установіть хронологічну послідовність подій

А    формування легіону УСС

Б    створення Загальної української ради

В    створення Союзу визволення України

Г    Горлицький прорив

 1. Установіть відповідність між історичною особою та організацією, яку вона очолювала.
 1. А. Жук
 2. М. Галущинський
 3. К. Левицький
 4. Г. Бобринський

А   Загальна українська рада

Б   легіон Українських січових стрільців

В   Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

Г   Українське парламентське представництво в імперському парламенті Австро-Угорщини

Д   Союз визволення України

 1. Оберіть чотири правильні відповіді. Позначте події, що відбувалися на українських землях 1915 – 1916 рр.
 1. квітневий контрнаступ німецько-австрійських військ у Галичині;
 2. захоплення російськими військами Східної і частини Західної Галичини, майже всієї Буковини;
 3. Брусиловський прорив;
 4. Утворення Загальної української ради;
 5. Галицька битва;
 6. Участь «усусів» у боях на горі Лисоня.
 1. Сучасний українсько-американський історик Т. Гунчак писав: «Під час війни в найскладнішому становищі опинилося населення Галичини й Буковини. З одного боку, його мордували росіяни, намагаючись вибити з нього почуття національної свідомості й самопошани; з другого – над ним знущались австрійці й мадяри, звинувачуючи в русофільстві». Прокоментуйте це висловлювання. Висловіть свою думку з  цього приводу.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клас________

Прізвище, ім’я _______________________

Дата __________

Варіант 2

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1

 1. Позначте прізвище першого командира легіону УСС

А   Г. Коссак                   Б   М. Галущинський  

В   Г. Бобринський         Г   А. Шептицький

 1. Позначте дату утворення організації, засновником якої стала група наддніпрянських діячів (А. Жук, Д. Донцов, М. Меленевський та ін.).

А   серпень 1914              Б   вересень 1915

Картинки по запросу кость Ð»ÐµÐ²Ð¸Ñ†ÑŒÐºÐ¸Ð¹В   серпень 1915              Г   вересень 1915

 1. Кого зображено на малюнку

А   М. Галущинський      Б   А. Жук

В   К. Левицький              Г   Г. Коссак

 1. Установіть хронологічну послідовність подій

А   Брусиловський прорив

Б   Галицька битва

В   Червневий наступ

Г   битва на горі Маківка

 1. Установіть відповідність між історичною подією та її наслідками 
 1. Брусиловський прорив
 2. Галицька битва
 3. Червневий наступ
 4. Битва на г. Лисоня

А  російські війська окупували територію Галичини та Буковини

Б   легіон УСС зазнав значних людських втрат

В російські війська зайняли майже всю Волинь, Буковину й частину Галичини

Г   німецько-австрійські війська повернули Галичину й відкинули супротивника майже до айстро-російського кордону

Д   відступ російських військ з Галичини та Буковини

 1. Виберіть три правильні відповіді. Позначте твердження, за допомогою яких можна розкрити суть трагедії українського народу під час Першої світової війни.
 1. перетворення українського народу на союзника Австро-Угорщини;
 2. перетворення українських земель на об’єкт експансії;
 3. перетворення українців на учасників братовбивчого протистояння;
 4. перетворення українського народу на союзника Російської імперії;
 5. перетворення українських земель на арену воєнних дій;
 6. існування багатьох політичних організацій і угрупувань з різним ставленням до війни.
 1. Спираючись на доступні джерела, складіть історичний портрет одного з учасників бойових подій на території України.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клас________

Прізвище, ім’я _______________________

Дата __________

Варіант 1

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1

 1. Перша світова війна розпочалася

А   1 серпня 1914 р.                Б    4 серпня 1914 р.

В   1 вересня 1914 р.               В   1 серпня 1915 р.

 1. Головну українську раду очолив

А   О. Бобринський                  Б   А. Жук

В   К. Левицький                      Г   М. Грушевський

 1. Кого зображено на малюнку

А   М. Галущинський      Б   А. Жук

В   К. Левицький              Г   Г. Коссак

 1. Установіть хронологічну послідовність подій

А    формування легіону УСС

Б    створення Загальної української ради

В    створення Союзу визволення України

Г    Горлицький прорив

 1. Установіть відповідність між історичною особою та організацією, яку вона очолювала.
 1. А. Жук
 2. М. Галущинський
 3. К. Левицький
 4. Г. Бобринський

А   Загальна українська рада

Б   легіон Українських січових стрільців

В   Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

Г   Українське парламентське представництво в імперському парламенті Австро-Угорщини

Д   Союз визволення України

 1. Оберіть чотири правильні відповіді. Позначте події, що відбувалися на українських землях 1915 – 1916 рр.
 1. квітневий контрнаступ німецько-австрійських військ у Галичині;
 2. захоплення російськими військами Східної і частини Західної Галичини, майже всієї Буковини;
 3. Брусиловський прорив;
 4. Утворення Загальної української ради;
 5. Галицька битва;
 6. Участь «усусів» у боях на горі Лисоня.
 1. Сучасний українсько-американський історик Т. Гунчак писав: «Під час війни в найскладнішому становищі опинилося населення Галичини й Буковини. З одного боку, його мордували росіяни, намагаючись вибити з нього почуття національної свідомості й самопошани; з другого – над ним знущались австрійці й мадяри, звинувачуючи в русофільстві». Прокоментуйте це висловлювання. Висловіть свою думку з  цього приводу.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клас________

Прізвище, ім’я _______________________

Дата __________

Варіант 2

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1

 1. Позначте прізвище першого командира легіону УСС

А   Г. Коссак                   Б   М. Галущинський  

В   Г. Бобринський         Г   А. Шептицький

 1. Позначте дату утворення організації, засновником якої стала група наддніпрянських діячів (А. Жук, Д. Донцов, М. Меленевський та ін.).

А   серпень 1914              Б   вересень 1915

Картинки по запросу кость Ð»ÐµÐ²Ð¸Ñ†ÑŒÐºÐ¸Ð¹В   серпень 1915              Г   вересень 1915

 1. Кого зображено на малюнку

А   М. Галущинський      Б   А. Жук

В   К. Левицький              Г   Г. Коссак

 1. Установіть хронологічну послідовність подій

А   Брусиловський прорив

Б   Галицька битва

В   Червневий наступ

Г   битва на горі Маківка

 1. Установіть відповідність між історичною подією та її наслідками 
 1. Брусиловський прорив
 2. Галицька битва
 3. Червневий наступ
 4. Битва на г. Лисоня

А  російські війська окупували територію Галичини та Буковини

Б   легіон УСС зазнав значних людських втрат

В російські війська зайняли майже всю Волинь, Буковину й частину Галичини

Г   німецько-австрійські війська повернули Галичину й відкинули супротивника майже до айстро-російського кордону

Д   відступ російських військ з Галичини та Буковини

 1. Виберіть три правильні відповіді. Позначте твердження, за допомогою яких можна розкрити суть трагедії українського народу під час Першої світової війни.
 1. перетворення українського народу на союзника Австро-Угорщини;
 2. перетворення українських земель на об’єкт експансії;
 3. перетворення українців на учасників братовбивчого протистояння;
 4. перетворення українського народу на союзника Російської імперії;
 5. перетворення українських земель на арену воєнних дій;
 6. існування багатьох політичних організацій і угрупувань з різним ставленням до війни.
 1. Спираючись на доступні джерела, складіть історичний портрет одного з учасників бойових подій на території України.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клас________

Прізвище, ім’я _______________________

Дата __________

Варіант 1

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1

 1. Перша світова війна розпочалася

А   1 серпня 1914 р.                Б    4 серпня 1914 р.

В   1 вересня 1914 р.               В   1 серпня 1915 р.

 1. Головну українську раду очолив

А   О. Бобринський                  Б   А. Жук

В   К. Левицький                      Г   М. Грушевський

 1. Кого зображено на малюнку

А   М. Галущинський      Б   А. Жук

В   К. Левицький              Г   Г. Коссак

 1. Установіть хронологічну послідовність подій

А    формування легіону УСС

Б    створення Загальної української ради

В    створення Союзу визволення України

Г    Горлицький прорив

 1. Установіть відповідність між історичною особою та організацією, яку вона очолювала.
 1. А. Жук
 2. М. Галущинський
 3. К. Левицький
 4. Г. Бобринський

А   Загальна українська рада

Б   легіон Українських січових стрільців

В   Галицько-Буковинське генерал-губернаторство

Г   Українське парламентське представництво в імперському парламенті Австро-Угорщини

Д   Союз визволення України

 1. Оберіть чотири правильні відповіді. Позначте події, що відбувалися на українських землях 1915 – 1916 рр.
 1. квітневий контрнаступ німецько-австрійських військ у Галичині;
 2. захоплення російськими військами Східної і частини Західної Галичини, майже всієї Буковини;
 3. Брусиловський прорив;
 4. Утворення Загальної української ради;
 5. Галицька битва;
 6. Участь «усусів» у боях на горі Лисоня.
 1. Сучасний українсько-американський історик Т. Гунчак писав: «Під час війни в найскладнішому становищі опинилося населення Галичини й Буковини. З одного боку, його мордували росіяни, намагаючись вибити з нього почуття національної свідомості й самопошани; з другого – над ним знущались австрійці й мадяри, звинувачуючи в русофільстві». Прокоментуйте це висловлювання. Висловіть свою думку з  цього приводу.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Клас________

Прізвище, ім’я _______________________

Дата __________

Варіант 2

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 1

 1. Позначте прізвище першого командира легіону УСС

А   Г. Коссак                   Б   М. Галущинський  

В   Г. Бобринський         Г   А. Шептицький

 1. Позначте дату утворення організації, засновником якої стала група наддніпрянських діячів (А. Жук, Д. Донцов, М. Меленевський та ін.).

А   серпень 1914              Б   вересень 1915

Картинки по запросу кость Ð»ÐµÐ²Ð¸Ñ†ÑŒÐºÐ¸Ð¹В   серпень 1915              Г   вересень 1915

 1. Кого зображено на малюнку

А   М. Галущинський      Б   А. Жук

В   К. Левицький              Г   Г. Коссак

 1. Установіть хронологічну послідовність подій

А   Брусиловський прорив

Б   Галицька битва

В   Червневий наступ

Г   битва на горі Маківка

 1. Установіть відповідність між історичною подією та її наслідками 
 1. Брусиловський прорив
 2. Галицька битва
 3. Червневий наступ
 4. Битва на г. Лисоня

А  російські війська окупували територію Галичини та Буковини

Б   легіон УСС зазнав значних людських втрат

В російські війська зайняли майже всю Волинь, Буковину й частину Галичини

Г   німецько-австрійські війська повернули Галичину й відкинули супротивника майже до айстро-російського кордону

Д   відступ російських військ з Галичини та Буковини

 1. Виберіть три правильні відповіді. Позначте твердження, за допомогою яких можна розкрити суть трагедії українського народу під час Першої світової війни.
 1. перетворення українського народу на союзника Австро-Угорщини;
 2. перетворення українських земель на об’єкт експансії;
 3. перетворення українців на учасників братовбивчого протистояння;
 4. перетворення українського народу на союзника Російської імперії;
 5. перетворення українських земель на арену воєнних дій;
 6. існування багатьох політичних організацій і угрупувань з різним ставленням до війни.
 1. Спираючись на доступні джерела, складіть історичний портрет одного з учасників бойових подій на території України.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Marinova Julia
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Тушина Світлана Євгеніївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. малега людмила
  Дякую за допомогу!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
1 жовтня 2018
Переглядів
9232
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку