12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

Тематичний контроль знань №1 з тем Вступ. Закономірності формування природи материків та океанів

Про матеріал
Ресурс містить завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідності і послідовності, завдання відкритого типу. Для оцінювання відповідей можна керуватися такими критеріями: за кожну правильну відповідь у завданнях 1-12 0,5 б; за кожну правильно встановлену пару відповідей у завданнях 13-14-0,5 бала (у сумі-4 бали): за правильно виконане завдання відкритого типу (завдання 15) - 2 бали.Таким чином, максимально можлива сума балів за виконаний тест-12. Плюс ключ для перевірки завдань.
Перегляд файлу

Тематичний контроль знань з теми «Закономірності формування природи материків і океанів»

 І варіант

1. Укажіть, яка із частин світу найбільшою за площею.

А Азія          Б Африка            В Америка               Г Європа

2.Зазначте, до якого виду карт належить карта масштабу 1:1000000:

А дрібномасштабна;     Б середньомасштабна;      В великомасштабна;      Г позамасштабна.

3. Визначте найдоступніший метод, яким ви будете користуватися, вивчаючи географію своєї місцевісті:

А спостереження;       Б хімічний;    В палеогеографічний;      Г космічного землезнавства.

4. Тетіс- це назва:

А давнього континенту                                   Б  давнього океану

В давнього гірського хребта                          Г давньої величезної рівнини

5. Укажіть автора гіпотези дрейфу материків.

А В. Вернадський           Б В. Докучаєв           В А. Вегенер            Г В. Обручев

6. У якому напрямку Земля обертається навколо своєї осі

А  з півночі на південь  Б із заходу на схід   В з півдня на північ  Г зі сходу на захід

7.Наведена схема відображає:

А циклон Північної півкулі                                                                                             

Б циклон Південної півкулі

В антициклон Північної півкулі

Г антициклон Південної півкулі

8. Укажіть підтип поверхневих водних мас Світового океану, які мають максимальну солоність:

А антарктичні; Б екваторіальні;          В арктичні;  Г тропічні.

9. Як називаються відносно стійкі ділянки літосфери?

А платформи    Б щити   В літосферні плити     Г пояси складчастості

10.Визначте кліматичний пояс за описом: «Кожен день випадають значні опади, середня температура взимку та влітку однакова –  +24˚С, протягом року висока вологість повітря»:

А екваторіальний;   Б субекваторіальний;     В тропічний;    Г субтропічний.

11. Широтна зональність є наслідком:

А змін пір року                          Б обертанням Землі навколо свої осі

В кулястості Землі                    В різноманітності підстильної поверхні

12. Укажіть природну зону, що займає центральну частину помірного поясу, в якій спекотне літо, досить холодна зима, панує трав’яниста рослинність на чорноземних і каштанових грунтах:

А степ                   Б тундра                В пустеля                            Г савана

13. Установіть відповідність між площею та назвою материка 

1 30,3 млн. км

А Антарктида

2 53,4 млн. км

Б Африка

3 24,2 млн. км

В Південна Америка

4 17,8 млн. км

Г Північна Америка

 

Д  Євразія

14. Встановіть правильну послідовність назв океанів, починаючи в порядку збільшення їхніх площ.

А Атлантичний        Б Індійський          В Північний Льодовитий           Г Тихий

15. Поясніть, чим зумовлений різний набір природних зон в екваторіальному й помірному географічних поясах.

Ключ для самоперевірки.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

В

А

А

Б

В

Б

А

Г

А

А

В

А

1Б2Д3Г4В

ВБАГ

 

ІІ варіант

1. Що не є частиною світу?

А Євразія           Б Антарктида             В Америка               Г Африка

2. У якому напрямку Земля обертається навколо своєї осі

А  з півночі на південь  Б із заходу на схід   В з півдня на північ  Г зі сходу на захід

3. Укажіть букву, якою позначено положення Землі на орбіті 23 вересня

А                                                                     

Б

В

Г

 

4. Як називаються рухомі ділянки літосфери?

А платформи    Б щити   В літосферні плити     Г пояси складчастості

5. Рифтові долини знаходяться:

А на дні морів   Б в серединних океанічних хребтах  В під горами   Г в основі платформ

6. Яка середня солоність Світового океану?:

  А   41 ‰;                Б   35 ‰;           В    32 ‰.                     Г     23 ‰.

7. Укажіть головний чинник, що впливає на зональне розміщення кліматичних поясів:

А сонячна радіація;                                                 Б атмосферна циркуляція; 

В підстилаюча поверхня;                                       Г напрям океанічних течій.

8. Дайте визначення пасатам:

А. Постійні вітри, що дмуть від 30-х широт до екватора.

Б. Вітри, що дмуть з океану на сушу.

 В. Вітри, що дмуть з боку водойм.

 Г. Вітри, що виникають внаслідок припливів та відпливів       

9. Чому тропічні водні маси у Світовому океані мають найвищу солоність?

А У тропічних водах тануть принесені течіями айсберги.

Б У районі тропіків впадають в океан найповноводніші річки.

В Від екватора до тропіків спрямовані теплі океанічні течії.

Г У тропічних широтах мало опадів і високе випаровування.

10. Природні комплекси, що широкими смугами простягаються у широтному напрямку називаються…

А ареалами    Б географічними поясами   В тепловими поясами  Г вертикальною поясністю

11. Як називається закономірна зміна ландшафтів у горах?

А широтна зональність    Б ритмічність   В циклічність   Г вертикальна поясність

12. Про яку природну зону йдеться в описі: «Зима холодна, літо тепле. Ґрунти – сірі лісові, чорноземи. Рослинність степова і лісова: дуб, граб, сосна, ковила, типчак, тонконіг, тимофіївка. Тварини: лось, куниця, лісовий кіт, білка, ховрах, їжак, тушканчик, миша»?

А лісостеп          Б тундра                    В мішані ліси                  Г напівпустелі і пустелі

13.Установіть відповідність між кліматодіаграмами та типами клімату, для яких вони характерні:

1

2

3

4

А    Арктичний

Б    Антарктичний

В    Субарктичний

Г    Помірний морський Південної півкулі

Д    Субекваторіальний Південної півкулі

Будова дна океану14. Встановіть відповідність між елементами океанічного дна, які позначені на рисунку буквами та їх назвами.

1. ложе океану      

 2. глибоководний жолоб

3. материковий схил        

 4. материкова обмілина

5. серединно-океанічний хребет

 

 

15. Поясніть, чому обриси материків та океанів, їхні розміри й надалі змінюватимуться?

Ключ для самоперевірки ІІ варіант

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

А

Б

Г

А

Б

Б

Б

А

Г

Б

Г

а

1Д2Б3Г4В

А4Б3В1Г5

 

 

docx
Додано
25 серпня 2020
Переглядів
5125
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку