Тест- контроль з біології 9 клас.

Про матеріал

Своєчасний контроль знань учнів є запорукою цілісності та сестемності наукової картини світу,що формується у школяра. Завдання строренні за рівням складності і відповідають навчальній програмі.

Перегляд файлу

9 клас Біологія                                       

 

                                                               І рівень (1 завдання 0,5 балів)

 

1. Рівень організації, який об'єднує особини окремих видів живих організмів:

А)клітинний;       Б) популяційно-видовий;     В)екосистемний;     Г) організмовий.

 

2.До складу нуклеотидів ДНК входять:

А)дезоксирибоза та 4 нітрогеновмісні основи;     Б)рибоза та урацил;

В)дезоксирибоза та 2 триплети нуклеотидів;         Г)рибоза та тимін.

 

 3. Галузь біології що вивчає процеси збереження спадкової інформації:

А)вірусологія;    Б)молекулярна біологія;     В)мікологія;    Г)цитологія.

 

4.Реплікація у тварин відбувається в:

А)ядрі   Б)цитозолі  В)ядрі, мітохондріях і хлоропластах.

 

5.У нуклеоїді бактерій мстяться:

А)білки й ДНК    Б)білки і ліпіди          В)білки й вуглеводи    Г)ДНК і ліпіди

 

6.Мітохондрії називають енергетичними станціями клітини, оскільки вони:

А)мають двомембранну будову

Б)окиснюють органічні речовини

В)містять власну ДНК

Г)заповнені матриксом

 

ІІ рівень (1 завдання 1 бал)

1.Які твердження є вірними?

А)Сіркобактерії окиснюють сірководень до сірки і далі до солей сульфатної кислоти

Б)Фотосинтез може відбуватися у хлоропластах, хромопластах  та лейкопластах.

 В)До одномембранних  органел належать ЕПС ,комплекс Гольджі, лізосома фермент. 

Г)Рибосомальна РНК-бере участь у процесах дозрівання РНК. 

 

2.Одна із ДНК сперматозоїда людини мстить 100 пар нітратних основ. Довжина цієї молекули  ДНК становить:

А) 0,34нм        Б)0,34м         В)34нм          Г)0,34см

 

3.Установіть відповідність між органічними сполуками та їхніми характерними ознаками.

А Моносахариди                            1 основні функції-каталітична і будівельна

Б Полісахариди                               2 мономерами є нуклеотиди

В Ліпіди                                             3 мають солодкий смак, гідрофільні

Г Білки                                                4 мономерами є моносахариди                                         

                                                             5 при розщепленні 1г виділяється 39кДж енергії

 

ІІІ рівень (1 завдання 2 бала)

2.Дайте визначення: А)фотосинтез? Б)Генетичний код?

1.Перелічіть органели, що дають змогу впевнено відрізнити рослинну клітину від тваринної. Які функції виконують ці органели?

 

ІV рівень (1 завдання 2 бала)

Скільки і яких видів нуклеотидів потрібно для реплікації молекули ДНК, у якій кількість аденілових нуклеотидів 35 %, а гуаніну 1600?


 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С.)
Додано
4 лютого 2018
Переглядів
4884
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку