Тест.(11 клас. Числівник. Прикметник)

Про матеріал

Тестові завдання з української мови для 11 класу допоможуть перевірити, як учні засвоїли числівник та прикметник.Завдання вчитель може використовувати під час проведення уроків для навчального тестування, тематичних контрольних робіт, а також для додаткової самостійної роботи учнів у позаурочний час

Перегляд файлу

САМОСТІЙНА РОБОТА

11 КЛАС

ЧИСЛІВНИК. ПРИКМЕТНИК

1 варіант

1. Помилку в написанні прикметника допущено в рядку

А. Батьків портфель

Б. Лесин зошит

В. Паперові квіти

Г. Ігорова книжка

2.Правильно утворено ступені порівняння всіх прикметників у рядку

А щонайдобріший, самий освічений           

Б самий щедрий, чистіший

В найбільш вищий, ширший                        

Г якнайкращий, більш прогресивний

3.Порушено норму при відмінюванні числівника у рядку

А дев’ятисот дев’яноста чотирьох           

Б дев’ятистам дев’яносто чотирьом

В дев’ятьмастами дев’яноста чотирма   

 Г дев’ятистах дев’яноста чотирьох

4.Правильно утворено складену форму найвищого ступеня порівняння прикметників у рядку.

А. якнайпізніший, щонайкращий, якнайдорожчий;

Б. найбільш працьовитий, найбільш відомий, найбільш хитрий;

В. незрівнянно кращий, значно вологіший, значно доросліший;

Г. найулюбленіший, найпишніший, найбрудніший.

5. Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку

А більш розумний, якнаймиліший, дорожчий золота 
Б мудріший, щонайдобірніший, найбільш кращий 
В найменш залежний, розумніший за всіх, найпоганіший 
Г найсерйозніший, кращий за всіх, премудрий 
Д якнайдужчий, щонайясніший, більш благородний

6.Форми ступенів порівняння прикметників НЕ утворюються від слів у рядку

А горбатий, предалекий, глибочезний, здоровий 
Б сліпий, хворий, голий, живий 
В лисий, пустий, білявий, короткий 
Г гнідий, зависокий, тонкий, теплий 
Д вороний, архіважливий, відомий, приємний

7. В якому рядку всі форми вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників утворено правильно

А освіченіший, сама порядна, твердіший, найбільш вдалий 
Б бадьоріший, наймиліший, самий короткий, твердіший всіх 
В важчий, білявіший, вагоміший, найбільш вужчий 
Г активніший, червоніший, лагідніший, щоякнаймиліший 
Д найменш здібний, кращий, зеленавіший, крутіший

8. Літеру и на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка

А математ..чний, вул..чний, фіз..чний, гігієн..чний 
Б ботан..чний, ритор..чний, клас..чний, лінгвіст..чний 
В істор..чний, фонет..чний, біохім..чний, соціолог..чний 
Г алерг..чний, пласт..чний, період..чний, генет..чний 
Д юрид..чний, клімат..чний, драмат..чний, геометр..чний

9.Укажіть правильно записані числівники.

А  П’ятдесятьма  (-ьома), шістьма  (-ьома).

Б  Шестидесяти вісьмох.

В  Сімдесятьома дев’яноста два.

Г  Тисяча п’ятьмастами дев’яноста двох.

10. Помилково узгодженно числівник з іменником у варіанті

А. одна пята сторінки

Б. сім з половиною тон

  В. троє разів

Г. півтора року.

11. Правильно утворено форму у варіанті

А самий очікуваний

Б вісьма закладами

В три директора

 Г по всім селам

12. Неправильно побудовано словосполучення

А десять хвилин восьмої  Б зустрінемося о третій

В зараз сьома п'ятнадцять  Г будемо після одинадцятої

Д за двадцять хвилин третя

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

11 КЛАС

ЧИСЛІВНИК. ПРИКМЕТНИК

2 варіант

1. Правильно утворено форму вищого (найвищого) ступеня порівняння прикметника в рядку

А самий молодий  Б кращий усіх 
В більш дружніший  Г найкрасивіший 
Д якнайніжніший

2. Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку

А коротший, тонкіший, розумніший, якнайкращий 
Б вищий, ближчий, більш дорогий, більш легкий 
В легкіший, премудрий, більш дужчий, веселіший від усіх 
Г важливіший усіх, більший, менший, гірший 
Д здоровший, старший, старіший всіх, пре далекий

3.Форми ступенів порівняння прикметників НЕ утворюються від слів у рядку

А порожній, мертвий, готовий, кривий 
Б карий, повнуватий, сливовий, білий 
В буланий, дрібненький, грозовий, фіолетовий 
Г німий, дощовий, історичний, мудрий 
Д глухий, суттєвий, героїчний, смішний

4. В якому рядку допущено помилку під час творення ступенів порівняння

А м’якіший  Б давніший 
В вужчий Г найздоровіший 
Д помилки немає

5.Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка

А далекий, золотий, дорогий, близький 
Б пізній, сухий, солонуватий, зазізний 
В молодий, крижаний, добрий, новий 
Г гарний, високий, великий, сміливий 
Д срібний, зручний, глухий, буряковий

6. Відносними є всі прикметники рядка

А міський трамвай, золотий перстень, здобне тісто, пшоняна каша 
Б друкарський верстат, ялинкова прикраса, шкільна перерва, лебедина пісня 
В чоловічий костюм, картинна галерея, сиве волосся, зміїний характер 
Г чоловіче кіно, джерельна вода, золоте серце, дерев’яна рама 
Д поганий настрій, солом’яна іграшка, вовча шуба, вовча нора

7. Суфікс -ов- має прикметник

А кварц..вий  Б плюш..вий 
В груш..вий  Г матч..вий 
Д замш..вий

8. Усі прикметники утворюються від іменників за допомогою суфікса -ев- (-єв-) у рядку

А груша, емаль, край, вогонь 
Б куниця, замша, клей, матч 
В кварц, ситець, спориш, марш 
Г кефаль, комиш, стиль, явір 
Д снігур, пічкур, гроза, яблуня

9.Правильну відмінкову форму числівника сто вісімдесят сім наведено в рядку

А    Р. в. ста вісімдесяти семи
Б    Д. в. сто вісімдесяти семи
В    З. в. ста вісімдесят сім
Г    О. в. ста вісімдесятьма сіма
Д    М. в. (у) сто вісімдесяти семи

10.У реченні «Зміни до Конституції ухвалюються голосами … народних депутатів» замість пропуску має бути слово

А    триста Б    трьохста
В    трьохсот Г    трьохстох
Д    трьомастами

11. Правильно поєднано числівник з іменником у словосполученні

А чотири альбома

Б два автомобіля

В три кілометра

Г одна друга дороги

12. Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку

А. двадцять по третій

Б. пів на десяту

В. чверть по одинадцятій

Г. без п’ятнадцяти три

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

11 КЛАС

ЧИСЛІВНИК. ПРИКМЕТНИК

3 варіант

1. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка

А могутній, важливий, маленький, багряний 
Б швидкий, крутий, дитячий, грізний 
В дорослий, порожній, худий, дерев’яний 
Г гарячий, кислий, лихий, народний 
Д синій, прозорий, білий, палкий

2. Неправильно утворено форму ступеня порівняння прикметника в реченні

А Сила слова гостріша від штика. 
Б Краю, ти мій краю, кращого за тебе я в житті не знаю. 
В Бочка була повніша за інші й стояла осторонь. 
Г Найстарше дерево нашої планети – австралійська макроцамія. 

3. Якісними є всі прикметники рядка

А книжковий, хоробрий, безстрашний. комп’ютерний 
Б лебединий, складний, теплий, легкий 
В мудрий, сміливий, відважний, вузький 
Г розумний, далекий, рідний, світлий 
Д інтелігентний, батьків, джерельний, чистий

4. Присвійними є всі прикметники рядка

А ведмежа послуга, овечий сир, братова книга, козацькі змагання 
Б батькова хата, крокодилячі сльози, осляча впертість, Миколин стіл 
В сталевий трос, вовча здобич, соколине полювання, куряча лапа 
Г крокодилячі зуби, вовчий хвіст, білоччин горішок, дівочі уста 
Д батьківський погляд, вишневе вареня, езопова мова

5. Суфікс -ов- пишеться у всіх словах рядка, ОКРІМ

А шовк..вий, дощ..вий, гроз..вий, мед..вий 
Б казк..вий, плащ..вий, калин..вий, дій..вий 
В вуглец..вий, замш..вий, парч..вий, ситц..вий 
Г нуль..вий, бой..вий, служб..вий, святк..вий 
Д грош..вий, фінанс..вий, реч..вий, гранат..вий

6. В якому рядку допущено помилку в прикметнику

А поліський (Полісся) ліс  Б яготинський (Яготин) молокозавод 
В Острожська (Острог) Біблія  Г казахський (Казахстан) степ 
Д латиська (Латвія) мова

7. Позначте речення, які не потребують редагування

А Дядько Яків до мене був більш добріший, ніж до моєї сестри. 
Б У долинах річок клімат більш сприятливіший для землеробства. 
В Задача розв’язана самим простим способом. 
Г Найменш активним у нашому колективі не місце. 
Д Треба знайти найбільш зручніший шлях

8.Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку

А. багатший, більш вірогідний, щонайрозвинутіший, найбільш цивілізований 

Б. дешевший, сліпіший, найнижчий, найбільш самостійний 

В. менш відомий, пресильніший, найохайніший, найменш визначний 

Г. повніший, більш прозорий, самий тонкий, найменш потужний 

Д. кращий, менш цікавий, якнайшвидший, більш видатніший

9.Граматичних помилок немає в реченні

А. За молоденьким гаєм ріс більш старезний ліс.

Б. Цього разу відпочинок здався більш гарнішим.

В. Для гостей чемпіонату приготували найкращі місця.

Г. Шлях через поле видався їм найбільш коротшим.

Д. Наступного року очікують холоднуватішого літа.

10.Помилку у відмінюванні числівників допущено в рядку

А    двохсот шістдесятьох учнів
Б    ділити на одну двадцяту
В    сімдесяти восьми гривень
Г    перекладений стома мовами
Д    отримати півтори тисячі

11.Правильно записано форму орудного відмінка числівника в рядку

А    п’ятьмастами шістдесятьма сьома
Б    п’ятистами шести десятьма сімома
В    п’ятистами шестдесятьма семи
Г    п’ятистами шістдесяти сімома
Д    п’ятистами шестидесяти сьома

12.Граматично правильна відповідь на запитання «Котра година?»

А. дванадцять тридцять  Б. без двадцяти десять

В. десять хвилин першої  Г. половина дев'ятої 

Д. за п'ять одинадцята 

САМОСТІЙНА РОБОТА

11 КЛАС

ЧИСЛІВНИК. ПРИКМЕТНИК

4 варіант

Конец формы1.Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка

А. здоровенний, вигідний, злий 

Б. кругленький, смачний, щирий 

В. красивий, яскравий, лисий 

Г. скромний, малий, солодкий

Д. широкий, гнідий, бадьорий

2. Числівниками є всі слова в рядку

А дев’яносто, півтора, дев’ятка

Б шістдесят п’ять, шестирічний, сороковий

В десятеро, п’ятимільйонний, кільканадцять

Г вісімнадцятий, сотка, тридцять чотири

3 Позначте правильну форму орудного відмінка сорок вісім

А. чотирмастами сороками вісьма;

 Б. чотирьохстами сорока вісьмома;

 В. чотириста сорока вісьмома;

Г. чотирмастами сорока вісьма.

4.  Позначте рядок, у якому всі прикметники є присвійними.

А. зозулин, сестрин, хліборобів, ковалів;

Б. шевченківський, молочний, братів, заячий;

В. доччин, Маріїн, чоловіків, інститутський;

Г. Миколин, бригадирів, дівчачий, бадьрий. 

5.Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку

А    багатший, більш вірогідний, щонайрозвинутіший, найбільш цивілізований
Б    менш відомий, пресильніший, найохайніший, найменш визначний
В    дешевший, сліпіший, найнижчий, найбільш самостійний
Г    повніший, більш прозорий, самий тонкий, найменш потужний
Д    кращий, менш цікавий, якнайшвидший, більш видатніший

6.Позначте рядок, у якому від усіх іменників прикметники утворюються за допомогою суфікса -ев-(-єв-)

А    взірець, куля, корабель, матч
Б    калач, липень, вуглець, плащ
В    корінець, криця, значення, замша
Г    мить, баржа, карамель, кварц
Д    вишня, сіль, журавель, куниця

7. Літеру і на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка

А лакон..чний, енергет..чний, зоолог..чний, патолог..чний 
Б асторном..чний, академ..чний, хронолог..чний, техн..чний 
В монарх..чний, океан..чний, сцен..чний, анекдот..чний 
Г гідравл..чний, песиміст..чний, ідеолг..чний, археограф..чний 
Д фольклорист..чний, стратег..чний, публ..чний, геро..чний

8. Помилку в написанні прикметника допущено в рядку

А школярева думка 
Б Андрійове побажання 
В матусина казка 
Г Олексіїв конспект 
Д Іллин зошит

9.Порушено граматичну норму на позначення часу в рядку

А без двадцяти десята

Б двадцять до десятої

В двадцять по десятій

Г за двадцять десята

10. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні

А три з половиною апельсина

Б двадцять два апельсини

В дві треті апельсина

Г двадцять п’ять апельсинів

11. Позначте рядок, у якому правильно утворено складену форму вищого ступеня порівняння прикметників.

А. більш сиропний, більш вищий, найбільш агресивний;

Б. менш сирий, більш селянський, більш серйозний;

В. менш чутливий, більш вдалий, більш доступний;

 Г. менш елегантний, більш-менш ситий, менш жадібний.

12. Форми ступенів порівняння не можна утворити від усіх прикметників рядка.

А. чорнявий, глухий, білесенький, чорнуватий;

Б. кістковий, порожній, приречений, свіжий;

В. лисий, хворий, русий, мудрий;

Г. масивний, смертельний, вантажний, зелений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Міненко Світлана Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
27 січня 2018
Переглядів
14047
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку