19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

тест "Хімічні реакції"

Про матеріал
Тест для перевірки знань з теми №3 "Хімічні реакції" за підручником Лашевська Г. "Хімія 11 клас" рівень стандарту.
Перегляд файлу

Тестовий контроль знань 11 клас

1.На зміщення хімічної рівноваги в системі N2 (г) + 3H2 (г) 2NH3 (г), ∆Н <0  не впливає

А зниження температури                                  Б підвищення тиску

В видалення амоніаку зі сфери реакції          Гзастосування каталізатора.

2.У системі Fе2О3 (тв) + 3СО (г) 2Fе (тв) + 3СО2 (г),∆Н <0  на зміщення хімічної   рівноваги вправо не впливає

А збільшення вмісту СО       Б зменшення температури

В збільшення тиску                Г зменшення вмісту СО2

3.На зміщення рівноваги системи, N2 (г) + О2 (г) 2NО (г), ∆Н>0 не впливає

А підвищення температури            Б підвищення вмісту NО

В підвищення тиску                         Г зменшення вмісту N2

4.Хімічна рівновага в системі СО (г) + 2H2 (г) СH3ОH (г), ∆Н <0   зміститься в бік  утворення продукту реакції внаслідок

А зниження температури               Б зниження вмісту СО

В підвищення вмісту СH3ОH        Г підвищення температури

5.Hа зміщення хімічної рівноваги в системі

Fе3О4(тв) + СО(г) 3FеО(тв) + СО2(г), ∆Н <0   не вплине

А зменшення вмісту СО                   Б збільшення температури

В збільшення тиску                           Г зменшення вмісту СО2

6.Для збільшення виходу естеру в системі

С2H5ОН (р) +СН3СООН(р) СН3СООС2Н5(р) + Н2О(р), ∆Н >0 потрібно

А добавити воду                       Б зменшити вміст етанової кислоти

В збільшити вміст естеру       Г підвищити температуру

7.Введення каталізатора в систему, що перебуває в стані динамічної рівноваги

А збільшить швидкість лише прямої реакції

Б збільшить швидкість лише оберненої реакції

В збільшить швидкість як прямої, так і оберненої реакції

Г не вплине на швидкість ні прямої, ні оберненої реакції

8.Гідролізу за аніоном зазнає

А барій хлорид        Б натрій сульфат       В амоній нітрат      Г натрій сульфід

9.Гідролізу за катіоном зазнає

А калій бромід        Б натрій силікат         В амоній хлорид   Г натрій сульфат

10.Проаналізуйте твердження. Чи є поміж них правильні?

І. Позитивно заряджений електрод гальванічного елемента називають анодом.

ІІ. Під час роботи гальванічного елемента катод розчиняється.

А правильне лише перше           Б правильне лише друге

В обидва правильні                     Г немає правильних

11.Укажіть схему реакції, яка відбувається в гальванічному елементі, складеному із залізної та мідної пластин, занурених відповідно в розчини солей феруму (ІІ) та купруму(ІІ).

А Сu0+Fе2 + →Сu2 ++Fе0                      Б Сu2 ++SО42-CuSО4

В Fе2 ++ SО42-FеSО4                          Г Fе0+Cu2+Fе2+ +Cu0

12.Катодом у гальванічному елементі з нікелевим анодом може бути

А     алюміній         Б магній            В плюмбум             Г цинк

 

 

Тестовий контроль знань 11 клас (відповіді)

1.На зміщення хімічної рівноваги в системі N2 (г) + 3H2 (г) 2NH3 (г),  ∆Н <0  не впливає

А зниження температури                                  Б підвищення тиску

В видалення амоніаку зі сфери реакції          Г застосування каталізатора.

2.У системі Fе2О3 (тв) + 3СО (г) 2Fе (тв) + 3СО2 (г), ∆Н <0   на зміщення хімічної   рівноваги вправо не впливає

Азбільшення вмісту СО         Б зменшення температури

В збільшення тиску                Г зменшення вмісту СО2

3.На зміщення рівноваги системи, N2 (г) + О2 (г) 2NО (г), ∆Н >0 не впливає

Апідвищення температури   Б підвищення вмісту NО

В підвищення тиску               Г зменшення вмісту N2

4.Хімічна рівновага в системі СО (г) + 2H2 (г) СH3ОH (г), ∆Н <0   зміститься в бік  утворення продукту реакції внаслідок

А зниження температури           Б зниження вмісту СО

Впідвищення вмісту СH3ОH     Г підвищення температури

5.Hа зміщення хімічної рівноваги в системі

Fе3О4(тв) + СО(г) 3FеО(тв) + СО2(г),∆Н <0   не вплине

Азменшення вмісту СО   Б збільшення температури

В збільшення тиску          Г зменшення вмісту СО2

6.Для збільшення виходу естеру в системі

С2H5ОН (р) + СН3СООН(р) СН3СООС2Н5 (р)+ Н2О (р), ∆Н >0 потрібно

Адобавити воду                      Б зменшити вміст етанової кислоти

Взбільшити вміст естеру      Г підвищити температуру

7.Введення каталізатора в систему, що перебуває в стані динамічної рівноваги

Азбільшить швидкість лише прямої реакції

Бзбільшить швидкість лише оберненої реакції

В збільшить швидкість як прямої, так і оберненої реакції

Гне вплине на швидкість ні прямої, ні оберненої реакції

8.Гідролізу за аніоном зазнає

А барій хлорид        Б натрій сульфат       В амоній нітрат      Г натрій сульфід

9.Гідролізу за катіоном зазнає

Акалій бромід        Б натрій силікат         В амоній хлорид    Гнатрій сульфат

10.Проаналізуйте твердження. Чи є поміж них правильні?

І. Позитивно заряджений електрод гальванічного елемента називають анодом.

ІІ. Під час роботи гальванічного елемента катод розчиняється.

Аправильне лише перше       Б правильне лише друге

Вобидва правильні                 Г немає правильних

11.Укажіть схему реакції, яка відбувається в гальванічному елементі, складеному із залізної та мідної пластин, занурених відповідно в розчини солей феруму (ІІ) та купруму (ІІ).

АСu0 + Fе2 + → Сu2 ++ Fе0        Б   Сu2 + + SО42-CuSО4

ВFе2 + + SО42-FеSО4              Г Fе0 + Cu2+Fе2+ + Cu0

12.Катодом у гальванічному елементі з нікелевим анодом може бути

Аалюміній         Бмагній            В плюмбум        Гцинк

 

 

docx
Додано
20 березня 2020
Переглядів
651
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку