28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Тест: "Мова програмування Python"

Про матеріал
Паперовий варіант електронного контрольного тесту з теми: "Мова програмування Python" можна використовувати для підсумкового повторення матеріалу за рік у 7 класі, так і повторення на початку року у 8 класі.
Перегляд файлу

1.      Що можуть комп'ютерні програми?

              а) писати книги                                                                 б) полегшувати процес створення документів

              в) заварювати каву                                                           г) малювати картини

2.      Хто створює комп'ютерні програми?

              а) декілька відомих світових фірм                                   б) програмісти

              в) виникають самі                                                              г) вони створюються іншими програмами

3.      Що являє собою програма з точки зору програміста, як ти думаєш?

              а) це набір чисел, як і будь-які дані в комп'ютері            б) це текст, написаний спеціальною мовою

              в) це текст, написаний звичайною мовою                        г) це алгоритм, поданий у вигляді спеціальних

 

 

графічних блоків

4.

Назвіть мову програмування ми вивчаємо

 

               а) Java                                                                               б) Python

               в) Pascal                                                                            г) С++

д) C

5.        Виконавець команд мови Python

              а) Емулятор                                                                          Термінатор

              в) Інтерпретатор                                                         г) Комутатор

6.        print ("I'm learning Python")  який результат виконання програми?

              а) I'm learning Python                                                        б) ("I'm learning Python")

              в) "Hello, world"                                                                  г) "I'm learning Python"

7.        print (3+4)   який результат виконання програми?

              а) 3+4                                                                                б) "3+4"

              в) ("3+4")                                                                            г) 7

д) (3+4)

8.        print ("3+4=", 3+4)      який результат виконання програми?

              а) 3+4                                                                                б) "3+4"

              в) 3+4= 7                                                                            г) "3+4=", 3+4

д) ("3+4=", 3+4)

9.        Запуск програми на виконання.

              а) F3                                                                                  б) F2

              в) Run Module                                                                    г) F7

д) F5

10.     Результатом якої команди буде повідомлення

I'm learning Python

              а) print "I'm learning Python"                                              б) print "(I'm learning Python)"

              в) print ("I'm learning Python")                                            г) print (I'm learning Python)

11.     Вибери фрагменти програми з помилками

              а) print ("Задай число")                                                     б) print ("Додавання:", 2+5)

              в) print ("Додавання:" 2+5)                                                г) print ( 2+5, "Додавання")

12.     Які імена змінних допустимі?

              а) x1                                                                                  б) 1x

              в) _x2y1                                                                             г) A B C

              д) ABC                                                                               е) _x

              є) A1B2C3                                                                         ж) A_B_C

13.     Які імена змінних недопустимі?

              а) x1                                                                                  б) 1x

              в) _x2y1                                                                             г) A B C

              д) ABC                                                                               е) _x

              є) 1!                                                                                   ж) A_B_C

14.     Вкажи фрагменти програми з помилками.

              а) x= inpyt ("ask a number")                                               б) x = input ("ask a number")

              в) input ("ask a number") = x                                              г) print ("ask a number")

15.     функція input 

а) виконує введення даних в програму

 

виводе інформацію на екран

16.

функція print

 

 

а) виконує введення даних в програму                    

 

б) виводе інформацію на екран

17.

Вибери фрагменти програми з помилками

 

 

              а) print ( 2+5, "addition")                                                     б) print ("addition:" 2+5)

              в) print ("addition:", 2+5)                                                     г) print ("ask a number")

18.     print ("6+7=", 6+7)   Напиши програму, виконай в середовищі IDLE Python, який результат?

              а) "6+7"                                                                              б) 6+7= 13

              в) 6+7                                                                                 г) "6+7=", 6+7

д) ("6+7=", 6+7)

19.     Змінній X присвоїли значення "I study", змінній Y присвоїли значення "Python". Яким буде результат виконання команди print (X+Y)

              а) I study+Python                                                               б) I study Python

              в) X+Y                                                                                г) I studyPython

20.     Змінній X присвоїли значення "I study", змінній Y присвоїли значення "Python". Яким буде результат виконання команди print (X+" "+Y)

              а) I study+Python                                                               б) I studyPython

              в) I study Python                                                                 г) X+Y

21.     Змінній X присвоїли значення  "I study", змінній Y присвоїли значення "Python". Яким буде результат виконання команди print ("X+Y")

              а) I study+Python                                                               б) X+Y

              в) I studyPython                                                                  г) I study Python

22.     Змінній X присвоїли значення "I study", змінній Y присвоїли значення "Python". Яким буде результат виконання команди print (X+"+"+ Y)

              а) I study+Python                                                               б) I studyPython

              в) I study Python                                                                 г) X+Y

23.     print (7+8)         який результат виконання програми?

              а) "7+8"                                                                              б) 15

              в) ("7+8")                                                                            г) (7+8)

д) ("7+8=", 7+8)

24.     Вкажи фрагменти програми без помилок.

              а) x= inpyt ("Задай число")                                                б) x = input ("Задай число")

              в) input ("Задай число") = x                                               г) print ("Задай число")

25.     Вкажи правила написання імен змінних у Python

а) ім'я змінної починається з літери або символу     б) ім'я змінної може містити не більше восьми підкресленнясимволів

в) великі та малі літери в написанні імен змінних     г) ім'я змінної може містити літери, цифри та не розрізняються        символи підкреслення


26.     частка від ділення (цілочислене ділення)

              а) ==                                                                                      /

              в) //                                                                                         %

              д) *                                                                               е) !=

є) =

27.     дорівнює

              а) ==                                                                                  б) /

              в) //                                                                                     г) %

              д) *                                                                                     е) !=

              є) =                                                                                    ж) **

28.     присвоїти

              а) ==                                                                                  б) /

              в) //                                                                                     г) %

              д) *                                                                                     е) !=

              є) =                                                                                    ж) **

29.     не дорівнює

              а) ==                                                                                  б) /

              в) //                                                                                     г) %

              д) *                                                                                     е) !=

              є) =                                                                                    ж) **

30.     остача від ділення

              а) ==                                                                                      /

              в) //                                                                                         %

              д) *                                                                                     е) !=

              є) =                                                                                    ж) **

31.     піднесення до степеня

              а) ==                                                                                  б) /

              в) //                                                                                     г) %

              д) *                                                                                     е) !=

              є) =                                                                                    ж) **

32.     Рядковий тип даних

              а) str                                                                                  б) integer

              в) string                                                                              г) float

              д) int                                                                                   е) bool

33.     Цілочислений (цілі числа) тип даних

              а) str                                                                                  б) integer

              в) string                                                                              г) float

              д) int                                                                                   е) bool

34.     Дійсні числа (дробові числа) тип даних?

              а) str                                                                                      integer

              в) string                                                                                  float

              д) int                                                                             е) bool

35.     Логічними є вирази результатом яких є ...

              а) Int                                                                                  б) bool

              в) True                                                                                г) float

д) False

36.     Логічний тип даних

              а) Int                                                                                  б) bool

              в) True                                                                                г) float

д) False

37.

37//5

              а) 2                                                                                    б) 3

              в) 1                                                                                     г) 7

д) 0

38.    37%5

              а) 2                                                                                    б) 3

              в) 1                                                                                     г) 7

д) 0

39.    9//4

              а) 2                                                                                         3

              в) 1                                                                                         7

д) 0

40.    9%4

              а) 2                                                                                    б) 3

              в) 1                                                                                     г) 7

д) 0

41.    9//3

              а) 2                                                                                    б) 3

              в) 1                                                                                     г) 7

д) 0

42.    9%3

              а) 2                                                                                    б) 3

              в) 1                                                                                     г) 7

д) 0


43.    Визначте значення змінної с після виконання фрагмента програми a=20 b=3 c=a%b+b

              а) 22                                                                                  б) 32

              в) 4                                                                                     г) 5

              д) 7                                                                                    е) 1

44.    Визначте значення змінної с після виконання фрагмента програми a=28 b=7 c=a//b+a

              а) 22                                                                                  б) 32

              в) 4                                                                                     г) 5

              д) 7                                                                                    е) 1

45.    Визначте значення змінної a після виконання фрагмента програми a=10 if a<5: a=a+12 else:

   a=a-7

              а) 5                                                                                    б) 3

              в) 12                                                                                   г) 4

              д) 7                                                                                    е) 22

46.    Обчисліть значення виразу (123//10)%10

              а) 2.0                                                                                 б) 2

              в) 1.0                                                                                  г) 1

47.    Визначте яку алгоритмічну структуру реалізовано у фрагменті програми a=10 if a<5: a=a+12 else:

   a=a-7

              а) Повторення з передумовою                                         б) Повне розгалудження

              в) Повторення з параметром                                            г) Неповне розгалудження

д) Лінійний алгоритм

48.    Визначте значення змінної a після виконання фрагмента програми a=10 if a<15:    a=a+12 else:    a=a-7

              а) 5                                                                                    б) 3

              в) 12                                                                                   г) 4

              д) 7                                                                                    е) 22

49.    Визначте значення змінної a після виконання фрагмента програми a=5 b=4 if a>b:    print(a) else:    print(b)

              а) 5                                                                                    б) 3

              в) 12                                                                                   г) 4

              д) 7                                                                                    е) 22

50.    Визначте значення змінної a після виконання фрагмента програми a=10 if a<5:

   a=5

              а) 5                                                                                    б) 3

              в) 12                                                                                   г) 4

              д) 7                                                                                    е) 22

є) 10

51.    Визначте яку алгоритмічну структуру реалізовано у фрагменті програми a=10 if a<5:

   a=5

              а) Повторення з передумовою                                         б) Повне розгалудження

              в) Повторення з параметром                                            г) Неповне розгалудження

д) Лінійний алгоритм

52.    Визначте значення змінної a після виконання фрагмента програми a=10 if a<5: a=a+12 else:    a=a-7 if a<5:    a=a+12 else:

   a=a-7

              а) 5                                                                                    б) 12

              в) 15                                                                                   г) 34

              д) 7                                                                                    е) 22

є) 3

53.    Визначте значення змінної a після виконання фрагмента програми a=10 if a>5: a=a+12 else:    a=a-7 if a>5:    a=a+12 else:

   a=a-7

              а) 5                                                                                    б) 12

              в) 15                                                                                   г) 34

              д) 7                                                                                    е) 22

є) 3

54.    for i in range (k,n,m)

а) команда встановлення стрілки в центрі вікна


б) команда вибору вигляду


виконавця “черепашки”

в) команда переміщення “черепашки” у точку з        г) Загальний вигляд циклу з лічильником на мові координатами x,yPython

д) команда переміщення “черепашки” вперед на n             е) команда повороту “черепашки” на кут n за годинниковою стрілкою

є) команда повороту “черепашки” на кут n проти

годинникової стрілки

55.    яка функція створює послідовність чисел у вигляді шкали

              а) str()                                                                                б) int()

              в) range()                                                                           г) float()

56.    функція range(1,10,3)

              а) cтворює послідовність чисел [7,4,1]                            б) cтворює послідовність чисел [1,4,7,10]

              в) cтворює послідовність чисел [1,4,7]                             г) cтворює послідовність чисел [7,4,1,10]

57.    функція range(7,25,9)

              а) створює набір чисел [7,9]                                             б) створює набір чисел [7,16,9]

              в) створює набір чисел [7,16]                                           г) творює послідовність чисел [7,4,1,10]


Ключ до тесту

1. б (1 балів) 2. б (1 балів) 3. б (1 балів)

4.    б (1 балів)

5.    в (1 балів)

6.    а (1 балів)

7.    г (1 балів)

8.    в (2 балів)

9.    в д (1 балів)

10.  в (1 балів)

11.  в (2 балів)

12.  а в д е є ж (1 балів)

13.  б г є (1 балів)

14.  а в (1 балів)

15.  а (1 балів)

16.  б (1 балів) 17. б (1 балів)

18.  б (1 балів)

19.  г (1 балів)

20.  в (1 балів)

21.  б (1 балів)

22.  а (1 балів)

23.  б (1 балів)

24.  г (1 балів)

25.  а г (1 балів)

26.  в (1 балів)

27.  а (1 балів)

28.  є (1 балів)

29.  е (1 балів)

30.  г (1 балів)

31.  ж (1 балів)

32.  а в (1 балів)

33.  б д (1 балів)

34.  г (1 балів)

35.  в д (1 балів)

36.  б (1 балів)

37.  г (1 балів)

38.  а (1 балів)

39.  а (1 балів)

40.  в (1 балів)

41.  б (1 балів)

42.  д (1 балів)

43.  г (2 балів)

44.  б (2 балів)

45.  б (2 балів)

46.  б (2 балів)

47.  б (1 балів)

48.  е (2 балів)

49.  а (2 балів)

50.  є (2 балів)

51.  г (1 балів)

52.  в (3 балів)

53.  г (3 балів)

54.  г (1 балів)

55.  в (1 балів) 56. в (2 балів)

57. в (2 балів)

pdf
Додано
9 серпня
Переглядів
17
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку