10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Тест "Населення та трудові ресурси України"

Про матеріал

Економічна географія України - це те, що повинен знати кожен житель своєї держави. Яка кількість населення, чим воно займається, як воно розташоване на території України, які особливості його розміщення - все це ви знайдете у тестових завданнях

Перегляд файлу

Населення і трудові ресурси

1 варіант

І рівень

  1.           Загальна кількість населення України становить приблизно:

__________________________________ млн. осіб

2. Сучасна демографічна ситуація в Україні характеризується:

а) перевищенням смертності над народжуваністю;

б) перевищенням народжуваності над смертністю;

в) збільшенням тривалості життя;

г) збільшенням частки працездатного населення;

д) домінуванням імміграції.

3. Основною демографічною проблемою в Україні є:

а) надмірне зростання чисельності населення;

б) швидке зростання народжуваності;

в) зростання смертності населення;

г) підвищення середньої тривалості життя;

д) велика кількість багатодітних сімей.

4. Українці належать до мовної сім'ї:

а) індоєвропейської;

б) алтайської;

в) уральської;

г) семито-хамітської;

д) картвельської.

5. У якому регіоні України росіяни становлять більшість населення?

а) Дніпропетровська область;

б) Київська область;

в) Запорізька область;

г) Республіка Крим;

д) Вінницька область.

6. Понад 65% населення України мешкає в:

а) селах;

б) селищах міського типу;

в) містах;

г) мегалополісах;

д) великих міських агломераціях.

7. Місто України з населенням більше 1 млн осіб:

а) Херсон;

б) Запоріжжя;

в) Дніпропетровськ;

г) Миколаїв;

д) Львів.

8. Для сільського розселення України характерні такі типи поселень:


а) хутори;

б) села й селища;

в) поодинокі подвір'я;

г) фермерські господарства;

д) заїмки.


9. Більша частина трудових ресурсів України зайнята в:


а) промисловості;

б) сільському господарстві;

в) транспорті;

г) будівництві;

д) освіті.


II рівень

1. Середня густота населення України становить:


а) 10—15 осіб/км2;

б) 35—40 осіб/км2;

в)        85—90 осіб/км2;

г) 150 осіб/км2;

д) 205 осіб/км2.


2. Найбільша густота населення серед економічних районів України спостерігається в районі:


а) Подільському;

б) Причорноморському;

в) Донецькому;

г) Північно-Західному;

д) Карпатському.


3. Процес старіння населення України зумовлений:

а)  збільшенням тривалості життя;

б) тривалим періодом зниження народжуваності;

в) імміграцією осіб пенсійного віку;

г) перевищенням еміграції над імміграцією;

д) масовим виходом на пенсію працездатного населення.

4. Яку частку населення в Україні становлять жінки?


а) 30%;

б) 48%;

в) 50%;

г) 54%;

д) 75%.


5. Частка українців у загальній кількості населення країни стано­вить:


а) 40%;

б) 38%;

в) 90%;

г) 54%;

д)       72%.


6. Серед національних меншин в Україні найбільш компактно про­живають:

а) угорці;

б) білоруси;

в) українці;

г) євреї;

д) росіяни.

7. Найвища частка румун у національному складі населення Украї­ни характерна для області:

а) Житомирської;

б) Донецької;

в) Чернівецької;

г) Закарпатської;

д) Волинської.

8. Найчисельніше українська діаспора представлена в країнах:


а) Канаді;

б) Туреччині;

в) США;

г) Росії;

д)       Перу.


9. Найвищий в Україні рівень урбанізації наявний в регіоні:

а) Західному;

б) Північному;

в) Східному;

г) Південному;

д) Центральному.

10. Одним з найдавніших міст України є:


а) Кіровоград;

б) Київ;

в) Донецьк;

г) Суми;

д) Запоріжжя.


11. Яке з міст є центром промислової агломерації?


а) Кривий Ріг;

б) Суми;

в) Керч;

г) Миколаїв;

д) Чернівці.


12. Визначте район України, в якому домінує сільське населення:


а) Крим;

б) північні райони;

в) долина Дніпра;

г) західні райони;

д) східні райони.


13. Як змінюється кількість населення у сільських поселеннях України?

а) зменшується з півночі на південь;

б) збільшується із сходу на захід;

в) збільшується із півночі на південь;

г) однакова по всій країні;

д) правильної відповіді немає.

14. Загальна кількість трудових ресурсів України становить приблизно:


а) 10 млн осіб;

б) 15 млн осіб;

в) 25 млн осіб;

г) 35 млн осіб;

д) 40 млн осіб.


15. Заповніть пропуски:

В умовах економічної кризи рівень зайнятості населення в Україні  ______________, а рівень безробіття _______________________.

 

Ill рівень

1. Чисельність населення України від загальної кількості населення світу становить:


А) менше 1%;

б) 7—8%;

в) 10%;

г) 15—16%;

д) більше 25%.


2. Заповніть пропуски:

Найбільшою кількістю населення характеризується ______________________

область України, а найменшою  ___________________________________.

  1.               Заповніть таблицю, вписавши природні та соціально-економічні чинники, що впливають на густоту населення України:

Природні чинники

Соціально-економічні чинники

 

 

4. Який з історико-географічних регіонів України на початку XIX ст. був малозаселеним?


а) Галичина;

б) Волинь;

в) Поділля;

г) Таврія;

д) Середня Наддніпрянщина.


5. Статево-вікові показники населення України подібні до показників:


а) Бразилії; .

б) Росії;

в) Китаю;

г) Чехії;

д) Албанії.


6. Заповніть пропуски:

Нині в Україні спостерігається  ________________-сальдо зовнішньої міграції, що призводить до  __________________ чисельності населення.

7. Вкажіть основні причини зовнішньої міграції в Україні:

а) ____________________________________

б) ______________________________________

в) ________________________________________

8. У роки сталінських репресій корінний народ Криму ________________

було депортовано до:


а) Білорусі;

б) Казахстану і Середньої Азії;

в) Молдови;

г) Азербайджану;

д) Поволжя.


9. Найвища частка греків у національному складі населення Украї­ни характерна для області:


а) Житомирської;

б) Донецької;

в) Чернівецької;

г) Закарпатської;

д) Волинської.


10. Вкажіть відповідність між напрямами еміграції українців і їх періо­дами:

а) Сибір, Казахстан, Середня Азія, Далекий Схід;

б) Північна Америка; Західна Європа;

в) Казахстан;

г) Слобожанщина, Північний Кавказ;

д) Північна та Південна Америка.

11. У якій країні сформувалась велика українська діаспора у зв'язку з освоєнням цілинних земель у 50-ті роки XX століття?


а) Киргизії;

б) Казахстані;

в)       Австралії

г)       Монголії

д)       Канаді

doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
1176
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку