28 серпня о 18:00Вебінар: Методи і прийоми корекційної педагогіки, які можна використати на будь-якому уроці

Урок "Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні, країнах Европи". Практична робота.

Про матеріал

Конспект уроку відповідно до програми з урахуванням вікових особливостей учнів 9 класу й розвитком ключових компетентностей. Учням надається приклад для побудови й порівняння структур виробництва електроенергії.

Перегляд файлу

                               Урок. «Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії

на електростанціях різних типів в Україні, країнах Європи».

Практична робота.

 

Розвивальна та виховна мета: вдосконалювати уміння працювати з візуальними та статистичними джерелами знань, порівнювати, аналізувати, робити висновки, застосовувати математичні методи для розв’язування прикладних завдань, виховувати екологічне мислення, сприяти розумінню необхідності ощадливо використовувати електроенергію.

Тип уроку: практична робота.

Опорні та базові поняття: електроенергетика, типи електростанцій (ТЕС, ГЕС, АЕС, ВЕС, СЕС), паливно-енергетичний баланс.

Хід уроку.

І Організаційний момент.

     Повідомлення теми уроку. Визначення мети практичної роботи.

        Учні записують в зошити тему і мету практичної роботи № 5( стор. 122).

Сьогодні ми маємо навчитись будувати діаграми виробництва електроенергії, які наглядно демонструють виробництво електроенергії різними типами електростанцій в різних країнах світу.

А навіщо нам це? Що це вам дає? Які компетенції ми розвиваємо?

  По-перше, це фінансова грамотність: необхідність вчитись заощаджувати власні кошти в побуті, оцінювати переваги використання альтернативних джерел відновлюваних джерел енергії, для власних потреб, потреб громади.

 По-друге, це екологічна безпека та сталий розвиток. В чому ви бачите сталий розвиток? Поясніть як розумієте екологічну безпеку?

 

ІІ  Актуалізація опорних знань і умінь.

  • Чому електричний струм – «хліб промисловості»?
  • Які типи електростанцій ви знаєте? Назвіть чинники, що впливають на їх розміщення.
  • Що таке паливно-енергетичний баланс?
  • Які відомі відмінності у структурі виробництва електроенергії на електростанціях різних типів? В різних країнах?

 

ІІІ  Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

     Найбільшими кінцевими споживачами енергії в Україні є промисловість  та побутовий сектор.

  Висловіть власне судження щодо питання: «Які причини, на вашу думку, впливають на рівень розвитку електроенергетики певної країни?»

  Справді, розвиток галузі залежить від багатьох чинників, однак електроенергетика залежить від рівня економічного розвитку країни, наявності енергоресурсів, їх якості, розміщення, способу видобутку, тобто про це свідчить паливно-енергетичний баланс країни.

 

ІV Вивчення нового матеріалу.

 

   Відкрийте підручник на стор. 122. Проаналізуйте  таблицю 13 (122 стор.)

  • Яким типом електростанцій  виробляється найбільше кВт год. на рік в Україні на 2015 рік?
  • Яким типом електростанцій виробляється більше електроенергії в Франції? А який це становить  відсоток?

Візуально швидко надають нам таку інформацію кругові діаграми.

Відкрийте сторінку підручника 107 та розгляньте структуру виробництва електроенергії в Україні в 2016 році.

 

Завдання 1.

Побудувати секторну діаграму виробництва електроенергії в Україні за даними               таблиці  на  2015 рік.

 

Виробництво електроенергії, млн кВт год на рік

Всі значення округлимо до цілого значення.

 

АЕС

ГЕС

СЕС і ВЕС

ТЕС

УСІ разом

88

7

2

67

164

 

 Усі станції виробляють: 164 млн кВт год на рік - 360º

                               АЕС  :  88 млн. кВт год на рік -   Х

                      Х=(360 88) : 164 = 193º.

Аналогічно розраховуємо кут, щоб показати кількість виробленої  електроенергії іншими типами електростанцій.

Будуємо секторну діаграму.

Завдання 2.

Побудуйте стовпчасті діаграми за даними загальних обсягів виробництва електроенергії  в Україні та Франції одного з типів електростанцій (ТЕС). Зробіть висновок щодо можливостей використання внутрішньої  сировини в Україні. Який висновок можливо зробити стосовно змін, які відбуваються в галузі теплоенергетики.

Завдання 3 ( високий рівень).

  Приклад стовпчастих  діаграм  структури виробництва електроенергії в Україні  за 15 років  (2000, 2010, 2015 роки).  Зробіть висновок щодо змін, які відбулись в паливно-енергетичному балансі України

Висновок.

Закінчить речення, поясніть.

Станом на 2015 рік у цій країні працювали 58  атомних реакторів, які виробили 76%  всієї електроенергії, це -__________________________.

Частка виробництва електроенергії  на АЕС в  ____________ 2006 році становила 46, 5%, в 2015 році вже – 56,5%. Поясніть.

(Високий рівень).

Проаналізуйте таблицю 13.  Зіставте отримані результати. Про що вони свідчать?

 

V Підсумок  уроку. Рефлексія.

 Д/з повторити § 22, 20 (таблиця), закінчити к/карту (підручник Т. Г. Гільберг, І. Г. Савчук,  В. В. Совенко).

doc
До підручника
Географія 9 клас (Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В.В.)
Додано
8 липня 2018
Переглядів
2297
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку