Тест "Провідники і діелектрики в електричному полі"

Про матеріал
Матеріал можна використовувати для формування предметних компетентностей учнів як у класі, так і в домашній самостійній роботі
Перегляд файлу

1.                                                                                                   За електричними властивостями речовини поділяють на:

а) провідники, діелектрики,б) провідники, напівпровідники напівдіелектрики

в) діелектрики, напівпровідникиг) провідники, діелектрики,

напівпровідники

2.                                                                                                   Речовини, здатні проводити електричний струм - це ...; до них відносяться ...

а) провідники, металиб) провідники, метали, електроліти і за

деяких умов - гази

в) провідники, метали, електролітиг) діелектрики, метали і за деяких умов -

гази

3.                                                                                                   Якщо металевий провідник вмістити в ... поле, то напруженість електричного поля всередині провідника дорівнює ..., а заряди розташовуються ... провідника

а) електростатичне, нулю, на поверхніб) магнітне, нулю, на поверхні

в) електростатичне, одиниці, на поверхніг) електростатичне, нулю, всередині

4.                                                                                                   Явище перерозподілу електричних зарядів у провіднику, поміщеному в ... поле, у результаті чого на поверхні провідника виникать електричні заряди, називають ...

а) електростатичне, явищемб) електростатичне, явищем електромагнітної дедукціїелектромагнітної індукції

в) магнітне, явищем електромагнітноїг) електростатичне, явищем індукції                 математичної індукції

5.                                                                                                   Поверхня провідника є ..., оскільки напруженість поля всередині провідника і різниця потенціалів дорівнюють ..., тому потенціали в усіх точках ....

а) випуклою, нулю, однаковіб) еквіпотенціальною, одиниці, однакові

в) еквіпотенціальною, нулю, однаковіг) еквіпотенціальною, нулю, різні

6.                                                                                                   Увесь статистичний заряд ...розташований ...

а) провідника, на його поверхніб) діелектрика, на його поверхні

в) напівпровідника, на його поверхніг) провідника, в його середині

7.                                                                                                   Вектор напруженості ... поля є ... до поверхні провідника

а) електростатичного, паралельнимб) магнітного, перпендикулярним

в) гравітаційного, перпендикулярнимг) електростатичного,

перпендикулярним

8.                                                                                                   Електричні заряди розподіляються по поверхні провідника так, що напруженість електростатичного поля провідника виявляється більшою на ...провідника і меншою на його ...

а) виступах, западинахб) виступах, рівних поверхнях

в) западинах, виступахг) рівних поверхнях, западинах

9.                                                                                                   Щоб ізолювати деякі прилади від впливу зовнішніх електричних полів, їх поміщають в ...

корпус (або сітку) - це ...

а) діелектричний, електростатичнийб) металевий, електростатичний захист захист

в) металевий, магнітний захистг) металевий, аварійний захист

10.                                                                                                Щоб захистити прилад ще використовують ... приладу - це коли прилад приєднують до масивного провідника. закопаного в землю (часто як тіло великих розмірів використовують

...)

а) заземлення, Сонцеб) електростатичний розряд, усю земну

кулю

в) ізоляцію, усю земну кулюг) заземлення, усю земну кулю

11.                                                                                                Речовини, які погано проводять електричний струм - це ...; у них практично ... зарядів, які можуть вільно пересуватися; існують ... види діелектриків

а) діелектрики, багато, триб) провідники, немає, два

в) діелектрики, немає, триг) напівпровідники, немає, два

12.                                                                                                Неполярні діелектрики - речовини, молекули яких неполярні; типовими прикладами таких речовин є:

       а) інертні гази                                                                                        б) інертні гази, гази, що складаються із

симетричних двоатомних молекул, деякі органічні рідини, пластмаси

           в) інертні гази, гази, що складаються із                г) деякі органічні рідини, пластмаси симетричних двоатомних молекул

13.                                                                                                Полярні діелектрики - речовини, молекули яких полярні (молекули утворюють електричні диполі); до таких речовин відносяться:

а) Гідрогенб) мідь

в) кухонна сільг) вода

14.                                                                                                Якщо діелектрик внести в електростатичне поле, відбувається ... діелектрика

а) іонізаціяб) поляризація

в) намагнічуванняг) заряджання

15.                                                                                                Фізична величина, яка характеризує зменшення модуля напруженості електростатичного поля в речовині Е порівняно з модулем напруженості електростатичного поля у вакуумі Е0 це ..., яку можна визначити за формулою: ...

           а) діелектрична проникність речовини, ε                б) магнітна проникність речовини, ε =

                     = Е0/Е                                                                                                     Е0

           в) діелектрична проникність речовини, ε                      г) діелектрична проникність речовини, ε

                     = Е0⋅Е                                                                                                       = Е022

16.                                                                                                Речовини, в яких діелектрична проникність середовища становить значення порядку десятків і сотень тисяч - це ...

а) магнітоелектрикиб) сегнетоелектрики

в) напівдіелектрикиг) напівпровідники

17.                                                                                                2

Формули: F = (kІq1І⋅Іq2І)/εr , φ = (kQ)/εr

E = (kQ)/εr2 використовуються, якщо заряди розташовані у ...

а) діелектрикуб) вакуумі

в) провідному середовищіг) вакуумі або діелектрику

Ключ до тесту

1. г (1 балів)

2. б (1 балів)

3. а (1 балів)

4. б (1 балів)

5. в (1 балів)

6. а (1 балів)

7. г (1 балів)

8. а (1 балів)

9. б (1 балів)

10. г (1 балів)

11. в (1 балів)

12. б (1 балів)

13. г (1 балів)

14. б (1 балів)

15. а (1 балів)

16. б (1 балів)

17. а (2 балів)

pdf
Додано
28 квітня 2020
Переглядів
2300
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку