16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Тест "Рослинні організми"

Про матеріал
Тебе чекає ЗНО з біології? Підготуйся до нього використовуючі тестові завдання за темами програми ЗНО! Тест містить 34 тестових завдання: на вибір однієї правильної відповіді; на встановлення відповідності та послідовності; утворення тризначного числа є відповіддю до завдання.
Перегляд файлу

Тест

Рослини

 

Завдання на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів:

1.   Укажіть комплексну науку про рослини, яка вивчає їх походження, розвиток, зовнішню і внутрішню будову, класифікацію, географічне поширення, екологію та охорону: 

А. систематика

В. палеоботаніка

Б. геоботаніка

Г. ботаніка

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.   Флора – це історично складена сукупність:

А. фітоценозів

В. рослинних угрупувань

Б. видів рослин

Г. біоценозів

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

3.   Укажіть рослинну тканину, клітини якої змертвілі:

А. корок

В. флоема

Б. епідерма

Г. твірна

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

4.   Укажіть рослинні тканини, що позначені цифрами:

1.   покривні

2.   твірні

3.   м’язові

4.   механічні

5.   провідні

6.   нервові

7.   епітеліальні

А. 1, 6, 7

В. 2, 3, 5

Б. 1, 2, 4

Г. 4, 5, 6

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

5. Правильне твердження є: 

1.   Стебло – вісь пагона. 

2.   Транспортування речовин по рослині – основна функція стебла.

А. обидва твердження

В. перше твердження

Б. друге твердження

Г. обидва твердження неправильні

 

 

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

6.       Укажіть орган покритонасінної рослини, який забезпечує насінне розмноження:

А. корінь

В. пагін

Б. листок

Г. квітка

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

7.       Укажіть рослини, які розмножуються цибулинами:

А. малина, картопля, часник

В. цибуля, часник, вишня

Б. тюльпан, малина, топінамбур

Г. тюльпан, часник, підсніжник

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

8.       Укажіть вегетативний спосіб розмноження, властивий конвалії:

А. цибулинами

В. вусами

Б. бульбами

Г. кореневицами

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

9.       Укажіть рослини, яким властиве самозапилення як спосіб розмноження:

А. горох, ячмінь, квасоля, фіалка

В.      соняшник, фіалка,        квасоля, пшениця

Б. ліщина, вишня, квасоля, фіалка

Г. береза, горох, жито, квасоля

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

10.   Укажіть ріст, що відбувається за рахунок поділу клітин конуса наростання:

А. вставний

В. бічний

Б. інтеркалярний

Г. верхівковий

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

11.   Скільки річних кілець у стовбурі 10-річної липи серцелистої:

А. одне

В. десять 

Б. дев’ять 

Г. одинадцять

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

12.   Укажіть основне значення листопаду для рослин помірних широт:

А. дає можливість позбутися шкідливих речовин

В.     дає     змогу     пережити     низькі

температури

Б. дає змогу зменшити втрати води

Г. дає змогу накопичити поживні речовини

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

13.   Укажіть правильне твердження: 

1.   Хламідомонада розмножується статевим способом. 

2.   Хламідомонада розмножується нестатевим способом.

А. перше твердження

В. друге твердження

Б. обидва твердження правильні

Г. обидва твердження неправильні

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

14.   Укажіть вищі спорові рослини:

А.       мохи,       папороті,       хвощі,

голонасінні

В. мохи, папороті, хвощі, плауни

Б. покритонасінні, хвощі, плауни, мохи

Г.       папороті,    хвощі,           голонасінні, плауни

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

15.   Укажіть відділ рослин, у яких переважає гаметофіт або статеве покоління:

А. Хвощеподібні

В. Плауноподібні

Б. Мохоподібні

Г. Папоротеподібні

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

16.   Укажіть стадію гаметофіту папоротеподібних:

А. спорофіт

В. спора

Б. спорангій

Г. стадія заростка

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

17.   Укажіть рослини, що є основними торфоутворювачами:

А. сфагнові мохи

В. деревоподібні папороті

Б. печіночні мохи

Г. викопні голонасінні

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

18.   Укажіть, за допомогою якого агента переноситься пилок сосни звичайної:

А. води

В. комах

Б. вітру

Г. птахів

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

19.   Укажіть рослину, яка скидає хвою на зиму:

А. ялина

В. сосна

Б. модрина

Г. ялиця

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

20.   Укажіть ознаку, яка характерна для дводольних рослин:

А. мичкувата коренева система

В. відсутність камбію

Б. паралельне та дугове жилкування листків

Г. дві сім’ядолі 

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

21.   Укажіть родину, до якої належить перець, картопля та баклажан:

А. Лілійні

В. Капустяні

Б. Розові

Г. Пасльонові

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

22.   Укажіть рослини, які належать до родини Злакові:

А. жито та соя

В. соняшник та гірчиця

Б. просо та бамбук

Г. пирій та конюшина

Відповідь:

А

Б

В

Г

 

 

 

 

23.   Укажіть рослину, для якої характерні суцвіття кошик і плід сім’янка:

А. вишня

В. картопля

Б. конюшина

Г. соняшник

Відповідь:

24.   За добу людина споживає в середньому 430 г кисню. Одне дерево за вегетаційний період вбирає близько 42 кг вуглекислого газу. На скільки днів вистачить людині кисню, продуковано одним деревом за вегетаційний період: 

А. 51 доба

В. 71 доба

Б. 61 доба

Г. 81 доба


Завдання на встановлення відповідності:

25.   Установіть відповідність між багатоклітинними рослинами без справжніх тканин і з чітко вираженими справжніми тканинами: 

1.          Багатоклітинні

рослини без

справжніх тканин

 

А. улотрикс

Б. спірогира

2.       Багатоклітинні рослини з чітко вираженими справжніми тканинами

В. кладофора

Г. фіалка

Д. сосна звичайна

Е. зозулин льон

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

26.   Установіть відповідність між тканинами рослин і їхніми функціями:

1. Механічні

А. забезпечують рух рослини

2. Твірні

Б. забезпечують ріст відповідних частин рослини

3. Провідні

В. захищають рослини від несприятливих впливів довкілля

4. Основні

Г. забезпечують фотосинтез і запас речовин у рослині

Д. забезпечують пружність і міцність

5. Покривні

Е. забезпечують рух речовин в рослині

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

27.   Установіть відповідність міжорганізмами та способами вегетативного розмноження:

1. Суниця

А. вусами

2. Пирій

Б. кореневищами

3. Топінамбур

В. кореневими паростками

4. Тюльпан

Г. стебловими бульбами

Д. цибулинами

 

 

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

28.   Установіть відповідність між назвами простих і складних суцвіть та рослинами, яким вони притаманні:

1. Колос

А. соняшник

2. Складний колос

Б. кріп

3. Зонтик

В. цибуля

4. Складний зонтик

Г. подорожник

Д. пшениця

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

29.   Установіть відповідність між назвами сухих плодів та рослинами, яким вони притаманні:

1. Стручок

А. редька

2. Коробочка

Б. липа

3. Сім’янка 

В. дурман

4. Горішок

Г. ромашка

Д. горох

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

30.   Установіть відповідність між способами поширення плодів і насіння та рослинами, яким вони притаманні:

1. Анемохорія

А. омела

2. Гідрохорія

Б. люпин

3. Мірмекохорія

В. стрілолист

4. Автохорія

Г. ясен

Д. ряст

 

 

 

 

 

 

1.

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Завдання на встановлення послідовності:

31.   Установіть правильну послідовність життєвого циклу папороті чоловічої до утворення зиготи:

А.

Заросток (гаметофіт)

Б.

Антеридій

В.

Проростання спори

Г.

Спора

Д.

Зигота

Е.

Архегоній з яйцеклітиною

Є.

Сперматозоїд

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

32.   Установіть правильну послідовність етапів у циклі розмноження сосни звичайної:

А.

Клітини жіночого гаметофіту перетворюються на первинний ендосперм 

Б.

Один спермій запліднює яйцеклітину, а другий гине

В.

Всередині насінного зачатка розвивається нуцелус

Г.

Пилкове зерно проростає на нуцелусі

Відповідь:

 

1.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Завдання містить три стовпчика інформації, у кожному з яких вона позначена цифрами. Виберіть із кожного стовпчика одну цифру – утворене тризначне число є відповіддю до завдання:

33.   Охарактеризуйте верхівкову меристему:

Належить до групи тканин рослин:

Розміщення в рослині:

Забезпечує:

1. Провідні

1. Біля основи меживузлів

1. Ріст рослини в товщину


2. Твірні

2. Всередині стебла

2. Ріст рослини в довжину

3. Механічні

3. На верхівці пагона

3.          Розгалуження

рослини

4. Покривні

Відповідь:

 

 

 

34.   Охарактеризуйте ксилему:

Належить до групи тканин рослин:

Розміщення в рослині:

Виконує функцію:

1. Провідні

1. Пронизує всі частини рослини

1. Захисну

2. Твірні

2. В листку

2. Фотосинтезуючу

3. Покривні

3. На верхівці пагона

3. Транспортну

4. Механічні

Відповідь:

 

 

 

 

pdf
Додано
27 лютого
Переглядів
237
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку