Тест "Трудові правовідносини"

Про матеріал
Тестові завдання розроблені для закріплення знань з теми "Трудові правовідносини". Розроблено для учнів загальноосвітніх шкіл та студентів професійно-технічних училищ. Цікаві запитання з вибором правильної відповіді.
Перегляд файлу

1. Основною умовою виникнення трудових пра­вовідносин є:

а) трудова праводієздатність учасників цих відносин;

б) волевиявлення учасників цих відносин;

в) наявність трудової норми.

2. Основною підставою виникнення трудових пра­вовідносин є:

 а) факт укладання трудового договору;

 б) укладення колективного договору;

 в) видання наказу про прийняття на роботу.

 3. Назвіть повний перелік учасників індивідуальних трудових правовідносин:

 а) профспілковий орган і власник або уповноважений ним орган;

 б) працівник і роботодавець;

 в) працівник, роботодавець і профспілковий орган.

 4. Колективний договір з моменту йо­го схвалення має бути підписаний уповноваженими представниками у термін:

 а) протягом 10 днів;

 б) не пізніше як через 5 днів, якщо інше не встановле­но зборами чи конференцією трудового колективу;

 в) не пізніше як через 15 днів.

5. Види правовідносин із соціального забезпечення поділяються на такі основні групи:

 а) матеріальні;

 б) процедурні;

 в) матеріальні та процедурно-процесуальні;

 г) процесуальні.

 6.Процесуальні строки в соціальному забезпеченні встановлюються:

 а) терміном на 1 рік;

 б) безстроково;

в) стосовно кожного виду соціального забезпечення і диференціюються залежно від стадії розвитку процесуальних відносин;

 г) незалежно від виду соціального забезпечення на 6 місяців.

 7. Зазначте, хто із наведених осіб не є правомочним суб’єктом правовідносин із соціального забезпечення:

 а) громадяни похилого віку;

 б) діти;

 в) іноземні громадяни чи особи без громадянства;

 г) інваліди;

 д) хворі;

 е) непрацездатні за інших обставин.

8. Зазначте, яким Законом України для осіб похилого віку лімітується віком можливість стати суб’єктом правовідносин із соціального забезпечення:

 а) Законом України “Про пенсійне забезпечення”;

 б) Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

в) Законом України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.

9. Зазначте вид правоздатності, що не належить до системи правовідносин із соціального забезпечення:

 а) загальна;

 б) особлива;

 в) спеціальна.

10. Колективний договір схвалює:

 а) власник або уповноважений ним орган;

 б) профспілковий комітет або інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган;

 в) загальні збори (конференція) трудового колективу.

11. Державна служба зайнятості підпорядковується:

а) тільки Міністерству праці і соціальної політики Ук­раїни;

 б) тільки місцевим державним адміністраціям та орга­нам місцевого самоврядування;

 в) Міністерству праці і соціальної політики України та місцевим державним адміністраціям і органам місце­вого самоврядування.

12. Розмір плати за послуги, пов’язані із забезпеченням зайнятості населення, що надаються державною службою зайнятості:

а) визначений прейскурантом, затвердженим Міністер­ством праці і соціальної політики України;

б) встановлюється за домовленістю;

 в) послуги надаються безплатно.

13. Зазначте, чи можуть бути зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, непо­внолітні, які не досягли 16-річного віку:

 а) не можуть;

 б) можуть, як виняток, за згодою одного із батьків або осіб, що їх замінюють, і якщо вони досягли 15 років.

14. Об’єкти правовідносин із соціального забезпечення виникають:

 а) від характеру обставин;

 б) від характеру потреб;

 в) від характеру нещасного випадку.

 15. Зміст суб’єктивного права на соціальне забезпечення складається:

 а) з права звернення суб’єкта права на соціальне забезпечення до відповідних державних органів;

 б) з правомочності на отримання ним передбаченого законом певного виду й розміру соціального забезпечення в установлений процесуальними нормами строк;

 в) з юридичної необхідності суб’єкта права на соціальне забезпечення на матеріальну допомогу.

 16. Процедурні правовідносини — це:

 а) правовідносини, згідно з якими вирішуються спори щодо окремих юридичних фактів, щодо порядку призначення тих чи інших видів соціального забезпечення;

 б) правовідносини, що виникають у зв’язку зі встановленням фактів та обставин, що мають юридичне значення для основних правовідносин;

 в) правовідносини, що виникають у зв’язку з вирішенням питання про призначення того чи іншого забезпечення;

 г) правовідносини, що виникають у зв’язку зі встановленням фактів та обставин, що мають юридичне значення для основних правовідносин, та правовідносини, що виникають у зв’язку з вирішенням питання про призначення того чи іншого забезпечення.

17. Суб’єктами пенсійних правовідносин є:

 а) громадяни і державні органи, що в силу правових норм можуть виступати як носії суб’єктивних юридичних прав і обов’язків;

 б) громадяни та особи без громадянства;

 в) громадяни, що не мають засобів для існування.

18. Сфера застосування кон­тракту як особливої форми трудового договору визначається:

 а) сторонами трудового договору;

 б) законодавством України;

 в) законами України.

 19. Строковий трудовий договір укладається:

 а) у будь-яких випадках за угодою сторін;

 б) тільки у випадках, коли трудові відносини не мо­жуть бути встановлені на невизначений строк;

 в) на вимогу роботодавця

20. Особа має право самостійно укладати трудовий договір:

 а) з 15-річного віку;

 б) з 16-річного віку;

 в) з 18-річного віку.

21. Зазначте, чи потребується дозвіл з основного місця роботи чи будь-який інший документ з основного місця робо­ти при вступі на роботу за сумісництвом:

а) не потребується;

б) потребується довідка з основного місця роботи про режим робочого часу;

в) потребується дозвіл за підписом керівника підприєм­ства та голови профкому.

22. Роботодавець зобов’язаний повідомити письмово причини відмови у прийнятті на роботу таким категоріям осіб:

а) неповнолітнім;

б) вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей;

 в) усім особам, яким відмовлено у прийнятті на роботу.

 23. Загальний трудовий стаж — це:

 а) загальний час роботи на одному підприємстві;

 б) загальна сумарна тривалість трудової та іншої суспільно корисної діяльності, незалежно від тривалості перерв у ній, нарахована за встановленими чинним законодавством правилами;

 в) окремі періоди роботи громадянина.

 24. Спеціальний трудовий стаж — це:

 а) сумарна тривалість певної діяльності, виокремлена із загального стажу з урахуванням важких та шкідливих умов, інтенсивності праці, сфери чи місцевості, в якій вона здійснювалась;

 б) сумарна тривалість певної діяльності у шкідливих умовах праці;

 в) сумарна тривалість певної діяльності в умовах Крайньої Півночі.

 25. Види спеціального трудового стажу поділяються:

 а) за підставою, особливими умовами праці та залежно від стажу;

 б) за особливими умовами праці та залежно від загального трудового стажу;

 в) за підставою, особливими умовами праці та залежно від загального трудового стажу.

 

docx
Додано
7 квітня 2020
Переглядів
906
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку