18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Тест "Українські землі у складі Російської імперії і другій половині XIX ст"

Про матеріал
Тест "Українські землі у складі Російської імперії і другій половині XIX ст" допоможе виявити рівень сформованості історичних компентностей в учнів.
Перегляд файлу

3.          Найбільше місто України наприкінці XIX ст

а) Київб) Харків

в) Одесаг) Чернігів

4.          Що стало одним із наслідків Емського указу?

а) Ліквідація автономії університетів уб) Закриття Південно-Західного відділу

Наддніпрянській УкраїніРосійського географічного товариства

в) Сторення "Братства тарасівців"г) переклад Святого Письма українською

мовою

5.          Якого року було проголошено цитований історичний документ? "Кріпосне право на селян, оселених у поміщицьких маєтках, і на дворових людей скасовується назавжди... Доки селяни залишаються зобов’язаними поміщикові: вони повинні виконувати панщину, сплачувати оброк ..."

       а) 1848 р.                                                                                       б) 1851 р.

                в) 1861 р.                                                                                       г) 1865 р.

6.          Визначте наслідки скасування кріпацтва в Російський імперії.

а) Перетворення Степової України на районб) зменшення попиту на вільно найману

торговельного зернового господарства.працю

в) створення умов для швидкогог) активний розвиток феремерського економічного прогресу      господарства

д) залучення селян до парламентської діяльності

7.          Про які установи йдеться у наведеному уривку? "... Дбали про санітарію та гігієну, утримували шпиталі, лікарів, фельдшерів..., організовували школи .., гімназії, курси для піввищення освіти вчителів ...".

а) Братстваб) Земства

в) Громадівціг) Інтелігенція

8.          У яких роках відбулися реформи адміністративно-політичного управління в Російській імперії?

а) 1864 р., 1870 р.б) 1861 р., 1867 р.

в) 1865 р., 1880 р.г) 1874 р., 1882 р.

9.          Визначте прізвище історичного діяча, яке пропущено в наведеному уривку: "На початку 1860-х рр. з-поміж польської та спольщеної шляхти Правобережної України відокремилася група студентів, сумління яких мучило усвідомлення того, що їхній клас упродовж століть гнобив селян, і які вирішили зблизитися з народом. Самі себе вони називали українофілами. а очолив їх ...."

а) М. Драгомановб) П. Чубинський

в) Б. Грінченког) В. Антонович

10.      Якого року було створено українську громаду в Києві?

а) 1859 р.б) 1861 р.

в) 1863 р.г) 1876 р.

11.      Визначте напрями діяльності громадівського руху 60-х рр. XIX ст.

            а) Пропаганда соціалістичних ідей,              б) видання підручників та популярних підготовка збройного повстання проти     книжок українською мовою самодержавства

в) створення мережі таємних антиурядових   г) організація недільних шкіл революційних гуртків

            д) організація агрономічної служби, кредитних установ, пошти

12.      Головною відмінністю "молодих громад" від " старої громади" є

а) остоювання політизації національно-б) підготовка повстання проти визвольної боротьбисамодержавства

в) агітація проти російської мовиг) обстоювання тільки культурно-

просвітницької діяльності

Укажіть історичного діяча та організацію, з діяльністю якої пов’язаний вихід зображеного часопису.

а) "Хлопомани", В. Антоновичаб) "Таємна дружба", Я. Стефановича

в) "Стара Громада", М. Драгомановаг) "Братство тарасівців", І. Липа

Про якого діяча йдеться у наведеному тексті: "Український письменник, обстоював поширення української мови в школах, установах. Активний член "Братства тарасівців"; укладач чотиритомного тлумачного "Словаря українсьеої мови"?

а) Б. Грінченкоб) М. Драгоманов

в) П. Чубинськийг) В. Антонович

15.      Оберіть факти, Які стосувалися діяльності Київської громади 70-80-х рр. XIX ст.

а) видання журналу "Основа"б) утворення Історичного товариства

Нестора Літописця

в) відкриття у Києві недільної школиг) створення наукового товариства ім. Т.

Шевченка

д) видання газети "Київський телеграф"е) створення Південно-Західного відділу

Російського географічного товариства

є) спорудження у Києві пам'ятника Б. Хмельницькому

16.      Масовий селянський рух? приводом до якого стало оприлюднення під час Кримської війни 1853-1856 рр. царського маніфесту, що закликав формувати народне ополчення й вирушати на війну, отримав назву

а) "холерні бунти"б) "Київська козаччина"

в) Коліївщинаг) "похід у Таврію за волею"

17.      У чому полягав зміст земської реформи?

            а) створення в лівобережних та південних                б) скасування рекрутських наборів, губерніях України виборних місцевих     впровадження загальної військової

                       органів самоврядування                                                                повинності

            в) упровадження на основі майнового цензу           г) ліквідація особистої залежності селян від виборного міського самоврядування, поміщиків, наділення селян землею та створення міських дум і управ            визначення за неї повинностей

18.      Діячів українського національного відродження другої половини 19 ст., переважно вихідців зі спольщених поміщицьких родин Правобережжя, які прагнули зблизитися з простолюдом, сприяли розвиткові української мови та літератури, називали

а) хлопоманамиб) народниками

в) громадівцямиг) будителями

19.      Напівлегальні об'єднання української інтелігенції другої половини XIX ст., діяльність яких мала культурницьке і суспільно-політичне спрямування, називалися

а) братстваб) народовці

в) земстваг) громади

20.      Про діяльність якої установи йдеться в наведеному джерелі?

"...Переважно досліджує губернії Київського освітнього округу в усіх тих аспектах, що є предметом занять Товариства, і особливо дослідження зі статистики та етнографії ...

відшукує й доводить до відома вже зібрані й ті, що зберігаються в місцевих архівах....."

а) "Просвіта"б) Наукове товариство ім. Т. Шевченка

в) Кирило-Мефодіївське братствог) Південно-Західний відділ Російського

географічного товариства

21.      «Не допускати ввозу в межі імперії… яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоруському наріччі; друкування й видання в імперії оригінальних творів і


перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком тільки: а) історичних документів і пам’яток і б) творів красного письменства… заборонити також різні сценічні вистави й читання на малоруському наріччі, а також і друкування на ньому текстів до музикальних нот; припинити видання газети “Київський Телеграф”».

Фрагмент із якого історичного документа наведено?

а) Емського указу імператора Олександра IIб) Циркуляра мінісира внутрішніх справ П.

Валуєва

в) "Маніфесту ..." імператора Олександра Iг) "Маніфесту ..." імператора Миколи I

22.      Одним з наслідків оприлюднення Емського указу було вислання з України

а) В. Антоновича, М. Лисенкаб) О.Кониського, П. Єфименка

в) М. Костомарова, Т. Шевченкаг) П. Чубинського. М. Драгоманова

23.      На якому портреті зображено кримськотатарського просвітителя, громадсько-політичного діяча.

24.      Де і коли виникла перша робітнича організація Наддніпрянщини "Південноросійський союз робітників"

а) у 1875 р. в Одесіб) у 1898 р. в Києві

в) у 1876 в Одесіг) у 1875 р. в Києві

25.      Поява якої організації започаткувало період політизації та націоналістичну течію в українському русі Наддніпрянщині.

а) "Українська громада"б) Хлопомани

в) ЗУБОг) "Братство тарасівців"

26.      Першими пропагандистами марксиського вчення на українських землях стали

а) М. Зіберб) М. Драгоманов

в) С. Подолинськийг) В. Ульянов (Ленін)

Ключ до тесту

1. г (5 балів)

2. а (5 балів)

3. в (5 балів)

4. б (5 балів)

5. в (5 балів)

6. а в (5 балів)

7. б (5 балів)

8. а (5 балів)

9. г (5 балів)

10. б (5 балів)

11. б г (5 балів)

12. а (5 балів)

13. в (5 балів)

14. а (5 балів)

15. б д е (5 балів)

16. б (5 балів)

17. а (5 балів)

18. а (5 балів)

19. г (5 балів)

20. г (5 балів)

21. а (5 балів)

22. г (5 балів)

23. г (5 балів)

24. а (5 балів)

25. г (5 балів)                                 26. а в (5 балів)

pdf
Додано
4 лютого 2020
Переглядів
5440
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку