Тест. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Про матеріал
Закінчувалося "довге" ХІХ століття, світ вступав у нове - ХХ. Яким було життя на українських землях у перехідний період з одного сторіччя до наступного?
Перегляд файлу

9 клас, історія України

Підсумковий тест

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

 

1. Хто очолював Українську думську громаду у І Державній думі?

А – Володимир Винниченко;

Б – Микола Міхновський;

В – Євген Чикаленко;

Г – Ілля Шраг.

 

2. Хто очолив повстання матросів на крейсері «Очаків»?

А – Микита Шаповал;

Б – Володимир Шемет;

В – Петро Шмідт;

Г – Ілля Шраг.

 

3. У якому році виникло перше в Наддніпрянщині освітнє товариство «Просвіта»?

А – у 1905 році;

Б – у 1906 році;

В – у 1907 році;

Г – у 1908 році.

 

4. Що стало наслідком економічної кризи початку ХХ століття для промисловості Наддніпрянщини?

Азбільшення питомої ваги готової продукції;

Бзменшення обсягів іноземних інвестицій;

Взміна спеціалізації економічних районів;

Гпосилення концентрації виробництва.

 

5. Яка форма монополій була найбільш поширеною в Наддніпрянській Україні на початку ХХ століття?

Акартель;

Бконцерн;

Всиндикат;

Гтрест

 

6. Укажіть роки економічної кризи в Наддніпрянській Україні:

А1899–1902 роки;

Б1900–1903 роки;

В1904–1905 роки;

Г1905–1907 роки.

 

7. Укажіть назву твору, уривок з якого наведено:

«Ми виголошуємо, що ми візьмемо силою те, що нам належить по праву, але віднято в нас теж силою. Наша нація довго нездужала, але нині вже стає до боротьби. … Ми не хочемо довше зносити панування чужинців, не хочемо більше зневаги на своїй землі. Нас горстка, але ми сильні нашою любов’ю до України! … Усіх, хто на цілій Україні не за нас, той проти нас. Україна для українців, і доки хоч один ворог-чужинець лишиться на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя…»

А«Листи до братів-хліборобів»;

Б«Націоналізм»;

В«Самостійна Україна»;

Г«Україна поневолена».

 

8. Коли було засновано першу політичну партію у Наддніпрянщині?

А1899 року;

Б1900 року;

В1902 року;

Г1904 року.

 

9. Як називалась перша українська газета, що видавалася з листопада 1905 р. громадою Лубен?

А«Громадська думка»;

Б«Зоря»;

В«Рада»;

Г«Хлібороб».

 

10. Яка подія революції 1905–1907 років пов’язана з Борисом Жаданівським?

Аорганізація діяльності «Просвіти» в Наддніпрянщині;

Бповстання київських саперів;

Вповстання на крейсері «Очаків»;

Гстворення української парламентської громади.

 

11. Яка подія відбулася останньою?

Апочаток столипінської аграрної реформи;

Бсправа «Бейліса»;

Встворення Товариства українських поступовців;

Гтретьочервневий переворот.

 

12. Про кого йдеться в наведеному уривку: «Його брошура «Самостійна Україна» (1900) стала програмою Революційної української партії в перший період її діяльності. Був одним з організаторів та лідерів створеної в 1901–1902 pp. Української народної партії, для якої написав «Десять заповідей» та «Програму», що обстоювала ідею самостійності української держави. Після Лютневої революції 1917 p. — ініціатор створення українського національного війська.»?

АСергія Єфремова;

БМиколу Міхновського;

ВСимона Петлюру;

ГЄвгена Чикаленка.

 

13. Укажіть, які питання вважали першочерговими для вирішення українські представники у І Державній думі:

Авикладання у початкових школах та ведення судочинства українською мовою;

Бземельне, загальне виборче право, відокремлення від Росії;

Вземельне, освітнє, надання Україні автономії;

Госвітнє, створення самостійної української держави.

 

14. Що стало свідченням посилення реакції в Україні після революції 1905–1907 років?

Авидання Валуєвського циркуляру;

Бвидання Емського указу;

Взаборона відзначати ювілей Т. Шевченка;

Гпереселення селян до Сибіру.

 

15. Що проголосив Маніфест 17 жовтня 1905 року?

Анадання населенню громадянських свобод;

Бнадзвичайний стан у Російській імперії;

Врозпуск І Державної Думи;

Гстолипінську аграрну реформу.

 

16. Які результати мало проведення столипінської аграрної реформи?

Авирішило проблему селянського безземелля та малоземелля;

Бвідкрило шлях до приватного селянського землеволодіння;

Взміцнило соціальну опору самодержавства на селі;

Гповністю ліквідувало велике поміщицьке землеволодіння.

 

17. Яку організацію охарактеризовано в уривку: «Утворилася 1908 року за ініціативою членів колишньої Української демократично-радикальної партії для координації українського національного руху; основними програмними вимогами були такі: парламентаризм як основа державного ладу; федеративна перебудова Росії як засіб забезпечення прав українського населення; національно-територіальна автономія України в складі Російської Федерації»?

АЗУБО;

БРУП;

В«Спілка»;

ГТУП.

 

18. Укажіть основні положення столипінської аграрної реформи:

1державні селяни прикріплювалися до військових поселень, створюваних на Півдні України;

2до укладення викупної угоди з поміщиком селяни вважалися тимчасовозобов’язаними;

3зберігалася селянська община, вона ставала найнижчою адміністративною одиницею;

4обмежувалися операції купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення;

5поміщицькі землі викупалися Селянським банком з подальшим їх продажем селянам;

6селяни переселялися у малозаселені райони Сибіру, Середньої Азії, Північного Кавказу;

7 селянину дозволялося отримати землю в приватну власність (хутір чи відруб).

 

 

doc
Додано
13 квітня 2020
Переглядів
1795
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку