Тест "« Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ століття»

Про матеріал
Визначити рівень засвоєння учнями знань за розділом « Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ століття»; продовжити формування та закріплення навчальних компетентностей учнів;установлювати хронологічну послідовність подій періоду, застосовувати та пояснювати основні поняття й терміни
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання за розділом « Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ століття»

І варіант

І рівень

  1. Маніфест про скасування кріпосництва був виданий:

а) 4 березня 1861;       б) 19 лютого 1861;      в) 25 лютого 1861

  2. Таємний гурток польської та колонізованої української різночинної молоді:

а) громади;       б)  хлопомани;         в) «тарасівців»;

  3. Виробництво продукції на продаж:

    а)натуральне господарство;         б) товарне господарство;

   в)селянське господарство

ІІ рівень

   4. Журнал «Київський телеграф» видавався протягом:

а) 1882-1903 рр.     б) 1882-1902 рр.      в) 1874-1875 рр.

   5. Ідеологом «хлопоманства» був:

а)Тадей рильський;      б) Володимир Антонович;    в) Кость Михальчук

   6. З’ясуйте факти, що стосуються біографії  М. Драгоманова:

А) народився в сім’ї робітників;

Б) був доцентом Київського університету;

В) поділяв погляди Оуена, Сен-Сімона, Фур’є, Прудона;

Г) 20 років перебував у еміграції;

Д) обіймав посад професора в Софійському університеті

ІІІ рівень

  7. З’ясуй позитивні ( А ) та негативні ( Б )наслідки селянської реформи:

1.Селяни отримували паспорт лише на один рік;

2. Почався інтенсивній прогрес розташування селянства;

3.Земля опинилася в центрі ринкового обігу;

4.Селяни виконували рекрутську повинність;

5.Реформа відбувалась за рахунок селян.

6. Товарно-грошові відносини ставали домінуючими у господарствах поміщиків і заможних селян;

7.Утворювалися верстви підприємств і найманих робітників;

8. Селяни платили поземельний податок, подушний податок з процентами за державну позичку.

   8. Зрівняйте та співвіднесіть спеціалізацію районів сільськогосподарського виробництва в Україні:

     1. Південь України                                (     )

     2. Правобережна Україна                      (     )

     3. Лівобережна Україна                         (     )

     А) вирощування пшениці й цукрових буряків, що сприяло розвиткові цукрової та харчової промисловості;

     Б) головний район виробництва товарного зерна;

     В) виробництво зерна, тютюну і частково цукру

   9. З’ясуйте мету Валуєвського циркуляру (1) та Емського указу (2):

      А) Звузити сферу патріотично настроєної української інтелігенції   (    )

      Б) Розпорядження для боротьби з українофільством  (    )

      В) Не дати можливості українському національному рухові стати масовим, загальмувати його розвиток  (    )

     Г) «Допустити окрему літературу простонародною говіркою означало закласти міцні підвалини для переконання можливості відокремлення, хай навіть у далекому майбутньому, України від Росії»  (     )

IV рівень

   10-12. Коли і за яких обставин виник громадівський  рух?

              Яку роль у національному житті відіграв журнал «Основа» ?

 

 

Тематичне оцінювання за розділом « Українські землі у складі Російській імперії в другій половині ХІХ століття»

ІІ варіант

І рівень

   1. Реформи 60-70-х років були запроваджені під керівництвом царя:

а) Миколи I;       б)Олександра II;     в)Павла I;

   2. Викупні платежі селян сплачувалися  протягом:

А) 49 років;          б) 29 років;          в) 99 років

   3. Група людей, об’єднаних спільними походженнями та історією, мовою і культурою, територією і економікою, самосвідомістю й певними інтересами:

     а) волость;        б) стан;          в) нація;          г) клас

  ІІ рівень

   4. Відродженню національної свідомості сприяло:

а) формування загальноукраїнських економічних зв’язків ;

б) зростання численності української інтелігенції;

в) розуміння національних інтересів і завдань

   5. Які міста поєднала перша залізниця в Наддніпрянській Україні?

 а) Одесу і Балту;     б) Київ і Одесу;     в) Одесу і Харків;    г) Катеринослав і Ромни

   6. Причини скасування кріпосного права:

А) поразка Росії в кримській війні

Б) криза феодально-кріпосницького ладу;

В) необхідність зміцнення оборони країни;

Г) поява на російську престолі Олександра II;

Д) скасування рабства в США;

Е) відставання Росії від передових країн;

ІІІ рівень

    7.Згрупуйте Положення Валуєвського циркуляру (1) та Емського указу (2):

А)забороняв курувати літературу українською мовою в Росії;

Б) забороняв видання українською мовою педагогічної літератури;

В) забороняв видання українською мовою політичної літератури;

Г) дозволяв видання творів художньої літератури українською мовою;

Д) забороняв ввіз літератури українською мовою з-за кордону;

Е) забороняв видання українською мовою наукової літератури

   8. Кількість українців у різних районах України:

     А) у Криму                                   (_____)

     Б) Бессарабії                              (_____)

     В) Харківській губернії             (_____)

     Г) Полтавській губернії            (_____)

                        1) 34.6%;           2) 11,6%;      3) 98%;      4) 80,6%

   9. З’ясуйте впливових підприємців України:

Терещенки           Погуляйченко

Харитоненки        Алчевський

Іщенки                  Семиренки      

Шевченко            Панченко

Яськевич              Римаренки

1)У харчовій промисловості ______________________________________________

2)У вуглевидобувній промисловості________________________________________

3)У гірничо-заводській промисловості______________________________________

4)У машинобудуванні____________________________________________________

 IV рівень

10-12. Яку роль у діяльності громад відіграв Південно – Західний відділ Російського географічного товариства?

 

docx
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
18 грудня 2019
Переглядів
2431
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку