10 клас. Органічні речовини

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 18 разів
26 запитань
Запитання 1

Позначте формулу оцтової кислоти

варіанти відповідей

С2Н5ОН

НСООН

СН3СООН

С17Н35СООН

Запитання 2

Позначте формулу етилового спирту

варіанти відповідей

С2Н5ОН

НСООН

СН3ОН

С17Н35СООН

Запитання 3

Вкажіть функціональну групу спиртів

варіанти відповідей

- СООН

- СНО

- ОН

- О -

Запитання 4

Вкажіть насичені вищі карбонові кислоти

варіанти відповідей

стеаринова

олеїнова

пальмітинова

Запитання 5

Вкажіть вуглеводні, із залишків яких складається молекула крохмалю

варіанти відповідей

глюкоза

сахароза

фруктоза

целюлоза

Запитання 6

Обчисліть і вкажіть масову частку Карбону в етанолі

варіанти відповідей

51,97%

52.37%

51,2%

52,17%

Запитання 7

Жири - це органічні сполуки, молекули яких складаються із залишків молекул:

варіанти відповідей

гліцеролу

етанолу

етанової кислоти

вищих карбонових кислот

глюкози

Запитання 8

Закінчіть рівняння хімічної реакції

Mg + 2CH3COOH →

варіанти відповідей

 (CH3COO)2Mg + H2O

(CH3COO)2Ca + H2

 (CH3COO)2Mg + H2

 (CH3COO)2Mg + H2O + CO2

Запитання 9

Серед приведених вказати формули спиртів

варіанти відповідей

СН3СООН

СН3ОН

СН3СН2СООН

СН3СН2ОН

С6Н12О6

С3Н7ОН

Запитання 10

Укажить групу яка складається лише з моносахаридів

варіанти відповідей

глюкоза.целюлоза

глюкоза .крохмаль

глюкоза.фруктоза.

фруктоза. крохмаль

Запитання 11

З даного переліку речовин вибрати формули алканів:C3 H6 , C 3H 8, C 4H9 , C5H12 , C5 H14 , C4 H6 ,C2 H6 , C6 H6

варіанти відповідей

C 4H6 ,C 3H8,C5H12

C3 H6,C2H6 ,C5 H14

C2H6 ,C3H 8, C5H12

C 4H6 , C 3H8,C5H12

Запитання 12

Мило - це

варіанти відповідей

Вища карбонова кислота

Нижча карбонова кислота

Сіль вищої карбонової кислоти

Луг

Запитання 13

Вкажіть спирт, з якого виготовляють вибухову речовину, яка у невеликій кількості входить до складу фармацевтичного препарату від серцево - судинних захворювань:

варіанти відповідей

метанол

етанол

гліцерол

пропанол

Запитання 14

Вкажіть формулу глюкози:

варіанти відповідей

С6Н12О6

6Н10О5)n

С12Н22О11

С2Н5ОН

Запитання 15

Вкажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів

варіанти відповідей

СnH2n+2

CnH2n

CnH2n-1OH

CnH2n+1OH

Запитання 16

Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.

Реагенти Продукти реакцій

А) СН3СН2ОН → 1) СО + Н2О

Б) СН3ОН + О2 → 2) СН2 =СН2 + Н2О

В) СН3ОН + CuО→ 3) НСНО + Сu + Н2О

Г) СН3ОН + К→ 4) СН3ОК + Н2

5) СО2 + Н2О

варіанти відповідей

а-5; б-1; в-3; г-4

а-2; б-5; в-3; г-4

а-1; б-5; в-4; г-2

а-3; б-5; в-3; г-4

Запитання 17

Укажіть ознаку якісної реакції на гліцерол.

варіанти відповідей

утворення білого аморфного осаду  

знебарвлення розчину

виділення бурого газу

утворення прозорого темно-синього розчину

Запитання 18

Позначте речовину (речовини), що утворюються при взаємодії одноосновної карбонової кислоти зі спиртом.


варіанти відповідей

альдегід

естер

етер

естер і вода

Запитання 19

 Вкажіть функціональні групи, які входять до складу молекули глюкози


варіанти відповідей

гідроксильна

карбонільна 

карбоксильна 

альдегідна 

аміногрупа

Запитання 20

Вкажіть суму коефіцієнтів у реакції утворення глюкози під час фотосинтезу.

варіанти відповідей

19

18

20

22

Запитання 21

Укажіть функціональні групи, які зумовлюють амфотерні властивості амінокислот.


варіанти відповідей

–ОН, -SН

- NН2, -СООН 

-NН2, -СНО 

-NН2, -ОН

Запитання 22

Складіть рівняння реакції горіння метанаміну. Вкажіть коефіцієнт перед формулою кисню в складеному рівнянні.

варіанти відповідей

9

8

5

4

Запитання 23

Вкажіть якісний реактив на пептидні звязки в молекулах білків

варіанти відповідей

купрум(ІІ) сульфат

спиртовий розчин йоду

купрум(ІІ) гідроксид

концентрована нітратна кислота

Запитання 24

Укажіть, до якого виду волокон належить капрон


варіанти відповідей

синтетичні 

натуральні 

штучні 

мінеральні

Запитання 25

Визначте натуральні волокна

варіанти відповідей

віскоза

бавовна

акрил

льон

лавсан

Запитання 26

Виведіть молекулярну формулу вуглеводню за такими даними: масова частка Карбону дорівнює 85,7%. Відносна густина за воднем-21. У відповіді вкажіть суму індексів у сполуці.

варіанти відповідей

8

9

3

6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест