Контрольна робота № 2

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Контрольна робота № 2
25 запитань
Запитання 1

До природніх полімерів не відносять:

варіанти відповідей

крохмаль

жир

ДНК

гліцерол

білок

глюкозу

целюлозу

каучук

Запитання 2

За допомогою реакцій поліконденсації утворюється:

варіанти відповідей

целюлоза

каучук

ДНК

фенолформальдегідні смоли

тефлон

білок

полістирол

полівінілхлорид

Запитання 3

Мономером природнього каучуку є:

варіанти відповідей

бута-1,3-дієн

2-метилбута-1,3-дієн

2-хлоробута -1,3-дієн

ізопрен

бута-1,2-дієн

дивініл

Запитання 4

Речовина СН₃−СН=СН₂ є мономером такого полімеру:

варіанти відповідей

поліетилен

каучук

полістирол

поліхлорвініл

поліпропилен

ДНК

тефлон

білок

Запитання 5

До синтетичних волокон відносяться:

варіанти відповідей

капронове

мідноаміачне

поліестерне

ацетатне

еластанове

віскозне

шовк

кевлар

Запитання 6

Укажіть молекулярну формулу диметилетанаміну:

варіанти відповідей

С2Н7N

С3Н9N

C6H7N

CH5N

C4H11N

C6H15N

Запитання 7

Укажіть на неіснуючі реакції:

варіанти відповідей

C2H5NH2 + HCl → (C2H5NH3)Cl

CH3-COOH + H2SO4 → (CH3-COOH)2SO4 + H2

C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

H2N-CH2-COOH + H2N-CH2-COOH → H2N-CH2-CO-NH-CH2-COOH + H2O

H2N-CH2-COOH + KOH → H2N-CH2-COOK + H2O

C6H5NO2 + 3H2O → C6H5NH2 + 2H2O2

Запитання 8

Вкажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

водні розчини амінів мають кислу реакцію.

анілін відносять до ароматичних амінів

біуретова -це якісна реакція на пептидний зв'язок

аміногрупа - це характеристична група амінів

амінооцтова кислота не реагує з соляною кислотою.

Анілін в промисловості виробляють з нітробензену за реакцією Зелінського

Запитання 9

Натуральний каучук відрізняється від синтетичного натрій-бутадієнового:

варіанти відповідей

еластичністю

кольором

застосуванням

мономерами

регулярністю

Запитання 10

Вкажіть назву органічної сполуки, яка проявляє амфотерні властивості:

варіанти відповідей

гліцин

2-аміно-2-метилпропанова кислота

2,2-диметилпропанол-1

етанова кислота

етилметаноат

метиламін

Запитання 11

2,6-діаміногексанова кислота має тривіальну назву:

варіанти відповідей

валін

лізин

цистеїн

лейцин

тирозин

Запитання 12

Розщеплення молекули білка до амінокислот називається:

варіанти відповідей

денатурація

ксантопротеїнова реакція

гідроліз

ренатурація

біуретова реакція

Запитання 13

Спіралевидна структура білка, яка утворена за рахунок водневих зв'язків, називається:

варіанти відповідей

первинна

вторинна

третинна

четвиртинна

Запитання 14

Спільним у будові амінів є:

варіанти відповідей

гідроксильна група

вільна електронна пара у атома Нітрогену

метильний радикал

відсутність ізомерів

карбонільна група

Запитання 15

Диметилметанамін відноситься до:

варіанти відповідей

первинних амінів

вторинних амінів

третинних амінів

диамінів

Запитання 16

Яку масу нітробензену використали для добування 44.5 г аніліну, якщо вихід реакції складає 85.4% від теоретично можливого ?

варіанти відповідей

75,3 г

54,6 г

42,8 г

68,9 г

34,6 г

29,6 г

55,5 г

84,2 г

Запитання 17

Анілін не використовують у виробництві:

варіанти відповідей

продуктів харчування

добрив

барвників

палива

лікарських засобів

отрутохімікатів

Запитання 18

Амінокислоти – це амфотерні органічні сполуки, в молекулах яких міститься одночасно

варіанти відповідей

гідрокильна -ОH й карбоксильна група – COOH

тільки аміногрупа NH2 

аміногрупа NH2 й гідроксильна група – OH

аміногрупа NH2 й карбоксильна група – COOH

Запитання 19

Полімери можна одержати реакцією:

варіанти відповідей

окиснення;

заміщення;

поліконденсації;

галогенування.

Запитання 20

Ізомерія всіх видів - одна з найважливіших причин розмаїття органічних речовин. Ізомерія - це явище існування ізомерів. Ізомери - це речовини

варіанти відповідей

однакові за хімічним складом, але різні за будовою і властивостями

подібні за хімічною будовою, склад яких відрізняється на одну або більше груп СН2

однакові за хімічною будовою та складом

різні за хімічною будовою, склад яких відрізняється на Н2

Запитання 21

Білки - це :

варіанти відповідей

естери вищих карбонових кислот і гліцеролу

природні високомолекулярні сполуки, які складаються із залишків амінокислот

природні полімери, що складаються із залишків глюкози

солі лужних елементів і вищих карбонових кислот

Запитання 22

Розподіліть органічні речовини за якісним складом:

А)Оксигеновмісні

Б)Нітрогеновмісні

1 етанова кислота

2 метанол

3 гемоглобін

4 жири

5 амінокислоти

6 сахароза

варіанти відповідей

А - 1,2,4,6; Б- 3,5

А- 1,3,4; Б - 2,5,6

А - 1,2,3,4; Б-5,6

А - 4,5,6; Б - 1,2,3

Запитання 23

Позначте функціональні групи амінокарбонових кислот

варіанти відповідей

-СОН

 -NH2

 -ОН

-СООН

Запитання 24

Укажіть більш відому назву політетрафторетилену

варіанти відповідей

целофан

пінопласт

гума

тефлон

Запитання 25

Кевлар - це 

синтетичне волокно

вибухова речовина

консервант

синтетичний каучук

варіанти відповідей

синтетичне волокно

вибухова речовина

консервант

синтетичний каучук

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест