29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

10 клас. ПІДСУМОК 1

Додано: 7 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 131 раз
42 запитання
Запитання 1

На третій склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

підошва

периметр

кропива

однаковий 

Запитання 2

Префікс з- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..ціпити, ..палити, ..чинити

..хопити, ..цідити, ..чистити

..садити, ..чепити, ..варити

..сувати, ..пиляти, ..чесати 

Запитання 3

Спільнокореневим до слова гора є

варіанти відповідей

горечко

горянка

горючий

гороскоп 

Запитання 4

Лексичної помилки НЕМАЄ в рядку

варіанти відповідей

чинний закон

пам'ятний сувенір

вільна вакансія

несподіваний сюрприз 

Запитання 5

Неправильно утворено форму слова у варіанті

варіанти відповідей

хочуть долучитися

менш досвідчений пілот

на твоїм моніторі

тривалих подорожів 

Запитання 6

Прийменник помилково вжито в реченні

варіанти відповідей

Гол забили через помилку центрального захисника.

Завдяки бурі зруйновано багато автомобільних доріг.

Забудову здійснено згідно з ухвалою міської ради.

Літня екзаменаційна сесія триває аж до липня. 

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)На календарі вже весна. (2) Хоча снігу не/має, про те надворі мороз пробирає по спині... (3)Простую собі лісом, опустивши 

голову до/долу і лише зрідка оглядаючись навкруги. (4) Аж ось поміж деревами щось, схоже, забіліло... (5) Це підсніжники перші провидці весни, що не побоялися холоду. (6) Вони підняли свої голівки, неначе мовчки сповіщаючи: як/би не лютувала зима, весна не за горами. (7) І так мені радісно стало на серці, мов на світ народився, кудись зникли і холод, і мороз.

Вставне слово є в реченні

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 8

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) На календарі вже весна. (2) Хоча снігу не/має, про/те надворі мороз пробирає по спині... (3) Простую собі лісом, опустивши голову до/долу і лише зрідка оглядаючись навкруги. (4) Аж ось поміж деревами щось, схоже, забіліло... (5) Це підсніжники перші провидці весни, що не побоялися холоду. (6) Вони підняли свої голівки, неначе мовчки сповіщаючи: як/би не лютувала зима, весна не за горами. (7) І так мені радісно стало на серці, мов на світ народився, кудись зникли і холод, і мороз.


3-поміж сполучень слів тексту фразеологізмом НЕ є

варіанти відповідей

мороз пробирає по спині  

опустивши голову до/долу

не за горами   

мов на світ народився 

Запитання 9

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) На календарі вже весна. (2) Хоча снігу не/має, про/те надворі мороз пробирає по спині... (3) Простую собі лісом, опустивши голову до/долу і лише зрідка оглядаючись навкруги. (4) Аж ось поміж деревами щось, схоже, забіліло... (5) Це підсніжники перші провидці весни, що не побоялися холоду. (6) Вони підняли свої голівки, неначе мовчки сповіщаючи: як/би не лютувала зима, весна не за горами. (7) І так мені радісно стало на серці, мов на світ народився, кудись зникли і холод, і мороз.


Окремо в тексті треба писати сполуку слів

варіанти відповідей

не/має

про/те

до/долу

як/би 

Запитання 10

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) На календарі вже весна. (2) Хоча снігу не/має, про/те надворі мороз пробирає по спині... (3) Простую собі лісом, опустивши голову до/долу і лише зрідка оглядаючись навкруги. (4) Аж ось поміж деревами щось, схоже, забіліло... (5) Це підсніжники перші провидці весни, що не побоялися холоду. (6) Вони підняли свої голівки, неначе мовчки сповіщаючи: як/би не лютувала зима, весна не за горами. (7) І так мені радісно стало на серці, мов на світ народився, кудись зникли і холод, і мороз.


Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 11

Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

варіанти відповідей

господиня, кузня, їдальня    

віщунка, йоржик, беззоряний

прощає, паляниця, обов'язковість  

пробудження, ящик, тріщить

тьохкає, колючий, творіння 

Запитання 12

Обидва слова, подані в дужках, можливі за змістом у реченні

варіанти відповідей

Це фахівець найвищого класу — справжній (профі, профан).

Наша невеличка група здійснила (екскурс, екскурсію) центром Тернополя.

Цей (абонент, абонемент) дає нам право відвідувати басейн щосереди.

Передвиборча (компанія, кампанія) була в самісінькому розпалі.

Протягом (століть, сторіч) український Степ належав кочовикам. 

Запитання 13

М'який знак на місці крапок НЕ треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

багрянец.., чіткіс..ть, п'ят..десят   

вагаєш..ся, скрин..ці, ослін..чик

русал..чин, спитаєш.., нен..чин   

хустин..ці, тіт..чин, хар..ків'янин

радіст..ю, лан..цюг, різ..бяр 

Запитання 14

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

водоочис..ний, свис..нути, перс..ні, корис..ливий

захис..ник, студен..ський, корис..но, облас..ний

пристрас..ний, щас..ливий, шіс..надцять, об'їз..ний

зліс..ний, аген..ство, особистіс..ний, перехрес..ний

капос..ний, контрас..ний, доблес..ний, тиж..невик 

Запитання 15

Правильно написано всі займенники в рядку

варіанти відповідей

ніщо, будь-який, де-котрий, ніскільки   

дехто, ніякий, скільки-небудь, абищо

будь-що, якийсь, аби-хто, що-небудь   

нічий, хто-небудь, де-який, будь-чий

будь-хто, якийсь, ніякий, хто-зна-що 

Запитання 16

Правильно утворено жіноче ім'я по батькові

варіанти відповідей

Юрійовна

Ігоревна

Марковна

Валерієвна

Андріївна 

Запитання 17

Правильно узгоджено прикметник з іменником

варіанти відповідей

десяткова дріб

далека путь

наукова ступінь

нестерпна біль

хронічна нежить 

Запитання 18

Неправильною є відмінкова форма числівника в рядку

варіанти відповідей

Р. в. трьохсот п'ятдесяти шести  

Д. в. трьомстам п'ятдесяти шести

Зн. в. триста п'ятдесят шість     

О. в. трьомастами п'ятдесятьма шістьма

М. в. (на) трьохсот п'ятдесяти шести 

Запитання 19

Граматичну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

милуватися чудовим світанком

запропонувати вам перелік

дивуватися з його поведінки

наслідувати відомій актрисі  

стосуватися моїх приятелів 

Запитання 20

Доберіть синоніми.

Слово                       Синонім

1 абсолютний                    А справжній

2 автентичний                   Б сучасний

3 автономний                    В самостійний

4 аналогічний                    Г схожий

Д цілковитий 


варіанти відповідей

1Д 2А 3В 4Г

1А 2Д 3В 4Г

1Д 2В 3А 4Г

1Д 2А 3Г 4В

1Д 2А 3В 4Б

Запитання 21

3'ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). Ти явилась мені – і здалося, (1 )що світ помолодшав (2)навколо (3)на тисячу (4) літ.

1 А сполучник               

2 Б прийменник   

3 В числівник                 

4 Г прислівник    

Д іменник 

варіанти відповідей

1А 2Г 3Б 4Д

1Г 2А 3Б 4Д

1А 2Б 3Г 4Д

1А 2Г 3Д 4Б

1А 2Г 3Б 4В

Запитання 22

Апостроф треба ставити в усіх словах рядка

варіанти відповідей

перед..ювілейний, торф..яний, Лук..янчук

посв..ята, сурм..яний, під..яремний

б..язь, реп..ях, крокв..яний   

розв..язано, горохв..яник, р..ясний

Запитання 23

Антоніми вжито в реченні

варіанти відповідей

Хата стояла на горі чиста, біла, весела.

Я поглядом, повним любові й тепла, на крихітку рідну дивлюся.

А я стою у білому плащі під чорним деревом, на котрім птиці сниться весна.

Прокидалась край неба зірниця, мов над озером тихим, глибоким лебідь сплескував білим крилом.

Запитання 24

НЕМАЄ лексичної помилки в рядку


варіанти відповідей

запутана справа

першим ділом  

у випадку необхідності  

наполягати на своєму

Запитання 25

Усі слова є іменниками в рядку

варіанти відповідей

майбутнє, красиве, набережна  

старий, пережите, давній  

пальне, лісничий, днювальний

намальована, хворий, пряма

Запитання 26

У публіцистичному стилі вживаються слова рядка

варіанти відповідей

доводжу до вашого відома, прошу дозволу, постанова

демократія, чинник, суспільство

невдаха, красунчик, хабарник   

атом, кисень, фільтрація

Запитання 27

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Палій/вітер обвіяв молоде пшеничне стебло. 2. Дивно, як одзеленіла ти, стеблинко, як вижила! 3. Яких ти тільки не/зазнала бід! 4. Цілу осінь лили дощі, земля набралася води, вигнала крихке стебельце. 5. Придавили морози, земля змерзлася, як кремінь,стебло заснуло. 6. Сікли гострі вітри, земля була гола, стеблині не/було захисту. 7. Зрідка випадав сухий сніжок, але зривалися вітри, зганяли сніги з/полів на ліси, в яри, балки де вони осідали.

У переносному значенні вжито сполучення слів

варіанти відповідей

вітер обвіяв

придавили морози

лили дощі 

земля змерзлася

Запитання 28

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Палій/вітер обвіяв молоде пшеничне стебло. 2. Дивно, як одзеленіла ти, стеблинко, як вижила! 3. Яких ти тільки не/зазнала бід! 4. Цілу осінь лили дощі, земля набралася води, вигнала крихке стебельце. 5. Придавили морози, земля змерзлася, як кремінь,стебло заснуло. 6. Сікли гострі вітри, земля була гола, стеблині не/було захисту. 7. Зрідка випадав сухий сніжок, але зривалися вітри, зганяли сніги з/полів на ліси, в яри, балки де вони осідали.

Через дефіс потрібно писати слово

варіанти відповідей

палій/вітер

не/зазнала 

не/було

з/полів

Запитання 29

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Палій/вітер обвіяв молоде пшеничне стебло. 2. Дивно, як одзеленіла ти, стеблинко, як вижила! 3. Яких ти тільки не/зазнала бід! 4. Цілу осінь лили дощі, земля набралася води, вигнала крихке стебельце. 5. Придавили морози, земля змерзлася, як кремінь,стебло заснуло. 6. Сікли гострі вітри, земля була гола, стеблині не/було захисту. 7. Зрідка випадав сухий сніжок, але зривалися вітри, зганяли сніги з/полів на ліси, в яри, балки де вони осідали.

Порівняльний зворот є в реченні

варіанти відповідей

2

3

5

6

Запитання 30

Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

варіанти відповідей

здоров’я, повітря, щирість

сяйво, щодня, дзенькіт

кузня, гілля, якість

гравюра, каяття, щавель

вождь, в’язень, їдальня

Запитання 31

Подовження приголосних є в усіх словах рядка

варіанти відповідей

піддаш..я, стат..я, твердин..я 

точніст..ю, облич.., змаган..ь

клоч..я, підніж..я, єдніст..ю

узбереж..я, почут..я, маст..ю

Іл..івна, жит..євий, навман..я

Запитання 32

Усі слова пишемо через дефіс у рядку

варіанти відповідей

українсько/німецький, науково/технічний, пів/аркуша

південно/західний, сріблясто/сірий, пів/Європи

темно/червоний, м’ясо/молочний, корабле/будівний

суспільно/політичний, західно/європейський, жовто/гарячий

біло/сніжний, пів/України, довго/вічний

Запитання 33

Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

чес..но, зап’яс..ний, ус..ний

балас..ний, наміс..ник, капос..ний

сер..цевий, щас..ливий, улес..ливий

тиж..невий, дириген..ський, почес..ний

хвас..ливий, рідкіс..ний, невіс..ці

Запитання 34

Закінчення       -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники рядка

варіанти відповідей

кілограм, акваріум, Париж

прапор, Ужгород, рейс 

комп’ютер, узвіз, Єгипет

стадіон, Буг, стандарт  

портфель, граніт, суфікс

Запитання 35

Числівник ужито в реченні

варіанти відповідей

Козацька сотня розтанула в пітьмі.

У спартакіаді взяли участь сто учнів.

З-поміж альпіністів лише одиниці змогли подолати цей маршрут

Четвірка друзів вирушила в мандри.

На майже голих гілках висіло з десяток останніх яблук.

Запитання 36

Правильно побудовано всі словосполучення рядка

варіанти відповідей

гострий біль, весь Перу, холодне сироко   

прийшла міс, прозорий тюль, одноманітне меню

весела попурі, барабанна дріб, офіційний аташе 

широке Дніпро, черговий кліше, яскрава гуаш

важкий путь, мудра Дороті, цікавий гінді

Запитання 37

Слово з не пишемо разом у реченні

варіанти відповідей

Не/показуй людям сліз. 

Я не/такий уже безпорадний.

Не/для слави, - для вас, мої браття, я свій скарб найдорожчий сховав.

Поки не/дуже холодно, сидітиму вдома.

Аліна, не/зважаючи на свій жвавий веселий характер, читала сер­йозні книжки.

Запитання 38

НЕ допущено лексичної помилки в реченні

варіанти відповідей

Малочисленні відвідувачі музею уважно слухали розповідь. 

Яскравий фон надає картині урочистості.

Забезпечувати безпеку - складна справа.

Заняття в школі бізнесу ведуть представники крупних американ­ських підприємств.

Рослинні олії багаті на природний оксидант.

Запитання 39

Установіть відповідність між фразеологічними синонімами.

1 губляться ключі від розуму 2 не з одного колодязя воду пив  

3 спрямовувати свої кроки     4 про мене - хай вовк траву їсть

А тримати курс  

Б нема лою під чуприною  

В тертий калач

Г тикати під ніс кислиці  

Д наше діло півняче

варіанти відповідей

1Б 2В 3А 4Д

1В 2Б 3А 4Д

1Б 2А 3В 4Д

1Б 2В 3Д 4А

1Б 2В 3А 4Г

Запитання 40

Установіть відповідність між відмінком і іменниковою слово­формою.

1 називний      2 родовий     3 давальний     4 знахідний

А подарували квіти Б згадується літо В допомогли учневі Г рекомендації фахівців Д порадилися з людьми

варіанти відповідей

1Б 2Г 3В 4А

1Г 2Б 3В 4А

1Б 2В 3Г 4А

1Б 2Г 3А 4В

1Б 2Г 3В 4Д

Запитання 41

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені в реченні слова (цифра позначає наступне слово).

(1) Там, по (2) тому боці, буяли хащі кущів і дерев - густі й непролазні (3) зарослі, і від них (4) пахло вогкістю і рясним листям.   

1 А дієслово      

2 Б прикметник      

3 В прислівник      

4 Г іменник      

Д займенник


варіанти відповідей

1В 2Д 3Г 4А

1Д 2В 3Г 4А

1В 2Г 3Д 4А

1В 2Д 3А 4Г

1В 2Д 3Г 4Б

Запитання 42

Літеру і пишемо в закінченнях усіх прикметників рядка

варіанти відповідей

син..й, незабутн..й, спідн..й

ранн..й, прийдешн..й, продажн..й  

недавній, житн..й, поперечн..й

середній, тотожн..й, східн..й

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест