29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

10 клас. ПІДСУМОК 8

Додано: 8 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 114 разів
42 запитання
Запитання 1

Оглушення дзвінкого приголосного спостерігаємо у вимові всіх слів рядка

варіанти відповідей

луг, грибки, досягти   

зцілити, легкий, вогкість

дід, відкусити, грядка  

обпиляти, град, ложка

Запитання 2

Правильно вказане місце наголосу в усіх словах рядка


варіанти відповідей

симе'трія, металу'ргія, агроно'мія

озна'ка, видання', громадяни'н

сільськогоспо'дарський, по'каз, при'ріст

нена'висть, мере'жа, ви'падок

Запитання 3

Немає помилок у слововживанні в рядку

варіанти відповідей

підведемо підсумки, розділяю вашу думку   

виключення з правил, вмішатися в конфлікт

приступимо до обговорення, доказувати протилежне

розглянемо такі питання, завдання роботи

Запитання 4

Через дефіс пишеться слово

варіанти відповідей

золотисто/жовтий

першо/цвіт

жовто/зілля

тонко/ніг

Запитання 5

Присвійний прикметник ужито в словосполученні

варіанти відповідей

зимова ковдра

батьковим конем

зелені шати

смарагдове море

Запитання 6

Неправильно визначений відмінок іменника у словосполученні

варіанти відповідей

з ранньої весни — родовий  

бувала в степу — місцевий

ховається по балках — давальний   

пішов у ріст — знахідний

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Ніщо так не любила Ольвія, як степ. (2) З ранньої весни і до пізньої осені бувала вона в степу. (3) Тільки зникне біла зимова ковдра, як вона вже мчала батьковим конем за місто. (4) І хай ще по балках і яругах ховається сніг, а степ уже дихає свіжістю. (5) І вітри його — манливі і тревожні. (6) І на душі тоді неспокій, і кудись тебе тягне, а куди — сама не збагнеш. (7) А виберешся з міста ще через день-два, і степ уже інший — золотисто/жовтий. (8) То буяє першо/цвіт весняний. (9) На початку травня степ вбирається в зелені шати. (10) І тоді від краю до краю — смарагдове море, у якому то тут, то там квітне жовто/зілля, синьо спалахує волошка. (11) Пішов у ріст тонко/ніг, та так дружно, так рясно, що кінь бреде немов земним шумовинням… (В. Чемерис)

Орфографічна помилка допущена в слові

варіанти відповідей

тревожні

неспокій

виберешся

вбирається

Запитання 8

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Ніщо так не любила Ольвія, як степ. (2) З ранньої весни і до пізньої осені бувала вона в степу. (3) Тільки зникне біла зимова ковдра, як вона вже мчала батьковим конем за місто. (4) І хай ще по балках і яругах ховається сніг, а степ уже дихає свіжістю. (5) І вітри його — манливі і тревожні. (6) І на душі тоді неспокій, і кудись тебе тягне, а куди — сама не збагнеш. (7) А виберешся з міста ще через день-два, і степ уже інший — золотисто/жовтий. (8) То буяє першо/цвіт весняний. (9) На початку травня степ вбирається в зелені шати. (10) І тоді від краю до краю — смарагдове море, у якому то тут, то там квітне жовто/зілля, синьо спалахує волошка. (11) Пішов у ріст тонко/ніг, та так дружно, так рясно, що кінь бреде немов земним шумовинням… (В. Чемерис)

Антоніми вжито в реченні

варіанти відповідей

1

2

3

10

Запитання 9

Частку вжито у фрагменті

варіанти відповідей

З ранньої весни і до пізньої осені бувала вона в степу… 

І хай ще по балках і яругах ховається сніг…

…і кудись тебе тягне…   

…тоді від краю до краю — смарагдове море…

Запитання 10

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Ніщо так не любила Ольвія, як степ. (2) З ранньої весни і до пізньої осені бувала вона в степу. (3) Тільки зникне біла зимова ковдра, як вона вже мчала батьковим конем за місто. (4) І хай ще по балках і яругах ховається сніг, а степ уже дихає свіжістю. (5) І вітри його — манливі і тревожні. (6) І на душі тоді неспокій, і кудись тебе тягне, а куди — сама не збагнеш. (7) А виберешся з міста ще через день-два, і степ уже інший — золотисто/жовтий. (8) То буяє першо/цвіт весняний. (9) На початку травня степ вбирається в зелені шати. (10) І тоді від краю до краю — смарагдове море, у якому то тут, то там квітне жовто/зілля, синьо спалахує волошка. (11) Пішов у ріст тонко/ніг, та так дружно, так рясно, що кінь бреде немов земним шумовинням… (В. Чемерис)

Складнопідрядне речення з підрядним часу

варіанти відповідей

3

4

10

11

Запитання 11

Пишеться и в усіх словах рядка

варіанти відповідей

закол..сати, т..хенький, зб..нтежений  

понів..чений, м..нувшина, кр..шталевий

ж..брак, зуп..нитися, сх..лився  

ц..булина, с..вина, л..шайник

зал..шився, в..сілля, с..рдитий

Запитання 12

Правильно утворені всі імена по батькові в рядку

варіанти відповідей

Дмитро Олексійович, Денис Ігоревич, Віктор Олегович

Оксана Миколаївна, Зінаїда Георгіївна, Юлія Іллівна

Яків Васильович, Софія Андріївна, Павло Матвієвич

Надія Віталієвна, Олександр Якович, Іван Дмитрович

Геннадій Сергійович, Світлана Юр’ївна, Петро Григорович

Запитання 13

Неправильне твердження

варіанти відповідей

Слова нежить, біль, шампунь в орудному відмінку однини мають однакові закінчення.

Слово стаття в родовому відмінку множини пишеться без подвоєння приголосних.

Слова буря, зоря в родовому відмінку множини пишуться з ь на кінці.

Слова тонна, ванна, вілла в родовому відмінку множини пишуться з подвоєнням приголосних.

Слова фін, молдаванин, болгарин в родовому відмінку множини мають 

неоднакові закінчення.

Запитання 14

Усі прикметники пишуться через дефіс у рядку

варіанти відповідей

(гірсько)лижний, (українсько)німецький, (вічно)зелений

(темно)червоний, (науково)дослідний, (хіміко)біологічний

(кисло)солодкий, (північно)східний, (легко)атлетичний

(хлібо)булочний, (військово)морський, (жовто)гарячий

(науково)технічний, (м’ясо)молочний, (сільсько)господарський

Запитання 15

Не потребує редагування словосполучення

варіанти відповідей

набере чинності у двох тисяч другому році

народився шостого березня тисячу дев’ятсот дев’яносто восьмого року

документ від сьомого травня дві тисячі першого року

вибори призначено на тридцять перше жовтня двох тисяч десятого року

звіти за січень-червень двітисячного року

Запитання 16

Присвійний займенник ужито в реченні

варіанти відповідей

Друзі привітали її з днем народження. 

Вперше я побачив її на концерті.

У змаганнях брали участь і його учні.  

Холод змусив їх добувати вогонь.

Батько повів його до спортивної секції.

Запитання 17

Неправильно утворена дієслівна форма в рядку

варіанти відповідей

вирушити — вирушу, вируш

їздити — їжджу, їздь

бряжчати — бряжчу, бряжчи     

висіти — вишу, виси

чистити — чищу, чисти

Запитання 18

Правильно побудоване словосполучення з прийменником

варіанти відповідей

не дивлячись на перешкоди   

всупереч розпорядження адміністрації

згідно наказу директора  

відповідно правилам

у відповідності до інструкції

Запитання 19

Правильно побудоване речення

варіанти відповідей

Мовець повинен називати і висловлювати своє ставлення до співрозмовника.

Частина депутатів налаштовані критично щодо законопроекту.

Це не стільки завдання школи, скільки батьків.

Бібліотека одержує газети, журнали, періодику.

Господарства забезпечують не тільки нашу область, а й інші регіони України.

Запитання 20

Установіть відповідність між фразеологізмом та його тлумаченням

Фразеологізми                Тлумачення

1 кривити душею            А подобатись

2 до душі припадати     Б куховарити

3 ні за цапову душу       В лицемірити

4  пекти раків                    Г даремно

Д червоніти


варіанти відповідей

1В 2А 3Г 4Д 

1А 2В 3Г 4Д 

1В 2Г 3А 4Д 

1В 2А 3Д 4Г 

1В 2А 3Г 4Б 

Запитання 21

Визначте, якою частиною мови є виділені у реченні слова (цифра позначає наступне слово). (1) Що (2) можеш ти, (3) розгублене дитя, зробити (4) для вселюдського прогресу?

1            А прикметник

2            Б займенник

3            В дієслово

4            Г дієприкметник

Д прийменник


варіанти відповідей

1Б 2В 3А 4Д

1В 2Б 3А 4Д

1Б 2А 3В 4Д

1Б 2В 3Д 4А

1Б 2В 3А 4Г

Запитання 22

Антоніми вжито у прислів’ї

варіанти відповідей

Голова добре, а дві — краще.   

Ранні пташки росу п’ють, а пізні — слізки.

Не родися красна, а родися щасна.  

Хто дбає, той і має.

Запитання 23

Фразеологізм вдарити по руках означає

варіанти відповідей

знехтувати

розгніватися

домовитися

посваритися 

Запитання 24

Числівник є в реченні

варіанти відповідей

Він сьогодні не вивчив вірш, тому отримав двійку. 

У спектаклі брало участь одинадцятеро дітей.

Забрьоха викликав усю сотню на майдан.     

Збудували новий тридцятиповерховий будинок.

Запитання 25

Наголошений перший склад у всіх словах рядка

варіанти відповідей

приятель, вимова, виразний, ознака    

подруга, разом, спина, випадок

олень, ненависть, вісімдесят, ім’я   

дочка, дрова, нести, миски

Запитання 26

Префікс при- треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр...шумний, пр...варити, пр...багатіти, пр...мружений, пр...славний

пр...гіркий, пр...кипіти, пр...мокрий, пр...червоний, пр...поганий

пр...гарний, пр...чорний, пр...ставити, пр...цілитися, пр...сипати

пр...мчати, пр...гладити, пр...шити, пр...морський, пр…бічник

Запитання 27

Літеру й на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

під...омний, кур...озний, павіль...он, ма...оріти, д...оготь

л...отчик, пен...ок, ст...ожка, зна...омий, бо...овий

намал...ований, с...огодні, га...ок, ра...он, кра...овий

медаль...он, з...омка, Солов...ов, Вороб...ов, міль...он

Запитання 28

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Глибоке розуміння того, що Шевченко як спів/творець духовної краси, сили і величі україн­ської нації, стає однією з найбільших її святинь — символом України, її невід’ємною суттю, прозву­чало не в одній з прощальних промов. (2) І не випадково, що біля домовини Шевченка промовляли тоді найвидатніші діячі і творці української історії — відомий етнограф Павло Чубинський, історик і письменник Микола Костомаров, письменник/культуролог, історик Пантелеймон Куліш, редактор першого українського літературно/мистецького щомісячного журналу «Основа» Василь Бєлозерський, поет Афанасьєв/Чужбинський. (3) Повернення Шевченка Україні — це повернення нашої національної гідності і розуміння, що в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. (4) Повернення Шевченка Україні — це повернення до України її блудних синів, що підступно були обмануті і втратили духовний зв’язок з материнською землею, повернення Україні Шевченкової мови.

Разом у тексті треба писати слово

варіанти відповідей

письменник/культуролог

Афанасьєв/Чужбинський

літературно/мистецький

спів/творець

Запитання 29

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Глибоке розуміння того, що Шевченко як спів/творець духовної краси, сили і величі україн­ської нації, стає однією з найбільших її святинь — символом України, її невід’ємною суттю, прозву­чало не в одній з прощальних промов. (2) І не випадково, що біля домовини Шевченка промовляли тоді найвидатніші діячі і творці української історії — відомий етнограф Павло Чубинський, історик і письменник Микола Костомаров, письменник/культуролог, історик Пантелеймон Куліш, редактор першого українського літературно/мистецького щомісячного журналу «Основа» Василь Бєлозерський, поет Афанасьєв/Чужбинський. (3) Повернення Шевченка Україні — це повернення нашої національної гідності і розуміння, що в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. (4) Повернення Шевченка Україні — це повернення до України її блудних синів, що підступно були обмануті і втратили духовний зв’язок з материнською землею, повернення Україні Шевченкової мови.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 30

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Глибоке розуміння того, що Шевченко як спів/творець духовної краси, сили і величі україн­ської нації, стає однією з найбільших її святинь — символом України, її невід’ємною суттю, прозву­чало не в одній з прощальних промов. (2) І не випадково, що біля домовини Шевченка промовляли тоді найвидатніші діячі і творці української історії — відомий етнограф Павло Чубинський, історик і письменник Микола Костомаров, письменник/культуролог, історик Пантелеймон Куліш, редактор першого українського літературно/мистецького щомісячного журналу «Основа» Василь Бєлозерський, поет Афанасьєв/Чужбинський. (3) Повернення Шевченка Україні — це повернення нашої національної гідності і розуміння, що в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. (4) Повернення Шевченка Україні — це повернення до України її блудних синів, що підступно були обмануті і втратили духовний зв’язок з материнською землею, повернення Україні Шевченкової мови.

Складнопідрядним означальним є речення

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 31

Синоніми до слова гідність наведено в усіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

достоїнство

честь

гордість

самоповага

Запитання 32

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

силен...ий, невблаган...ий, підніс...я, священ...ий, орлин..ий

незрівнян...ий, сказан...ий, тряс...я, стальн...ий, цін...ий

рослин...ий, здоровен...ий, шален...ий, закон...ий, цілин..ий

бурячин...я, воз...’єднан...я, півден...ий, оборон...ий, родин...ий

лист...я, гордіст...ю, медал...ю, стат...я, ніч...ю

Запитання 33

Правильною є відмінкова форма числівника

варіанти відповідей

шестидесятьома трьома

восьми десятьох п’ятьох

на сімдесяти дев’яти

сороками п’ятьома

стома п'ятьомами

Запитання 34

Правильно поєднано іменник з числівником у рядку

варіанти відповідей

обоє книжок

півтора місяці

чотири екзамени

три аркуша

п’ятдесят два пасажира

Запитання 35

Неправильно вжито слово у словосполученні

варіанти відповідей

передплатити газети

ухвалити рішення

складати іспити

співставити результати

брати участь

Запитання 36

У лапках треба писати прикладки в усіх словосполученнях рядка

варіанти відповідей

озеро Тельбін, човен Тарас Шевченко, село Конотоп

квітка ромашка, цукерка Ромашка, атракціон Ромашка

напій Ситро, фірма Гайденс, роман Сибіріада

пес Пірат, місто Харків, готель Київ

печиво Сяйво, комедія Хазяїн, дівчина Софійка

Запитання 37

Разом треба писати всі слова в рядку


варіанти відповідей

автоматно/токарний, дослідно/виробничий, до/несхочу    

пів/Києва, південно/східний, північно/східний

південно/український, північно/морський, вище/вказаний   

пів/пляшки, досить/таки, до/снаги

до/ста, достатньо/відомий, палео/геновий

Запитання 38

НЕ змінюються всі слова в рядку

варіанти відповідей

ходити, високо, мадам, тхеквондо    

сміючись, двійко, помацки, ЖЕК     

бра, кімоно, месер, театр

зранку, кін, телеінтерв’ю, пальто  

на-гора, магнето, модерато, ложе

Запитання 39

Букви я, ю, є, ї позначають два звуки в усіх словах рядка

варіанти відповідей

багатослів’я, довір’я, згуртування, лопушняк

в’єтнамський, кампанія, пательня, тер’єр

балалаєчний, сіряк, щеня, торф’яний   

камер-юнкер, сіяти, миколаївець, рельєф

морквяний, зброяр, юридичний, мідянка

Запитання 40

Закінчення -а(-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку

варіанти відповідей

свищик, сволок, лірик, Луганськ

пересуд, лінотип, деспот, випад

наскок, ліпник, держак, аркан

заспів, насип, аркуш, архів   

депутат, ароматизатор, наст, Алтай

Запитання 41

Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.

Фразеологізм                                   Значення

1 баламутити голови                     А хто-небудь вродливий, гарний

2 взяти своїм горбом                      Б дурити, морочити когось

3 очі вбирає                                     В здобувати що-небудь ціною величезних зусиль

4 збирати вершки                            Г ставати рішучим, зібраним

                                                              Д брати собі все найкраще


варіанти відповідей

1Б 2В 3А 4Д

1В 2Б 3А 4Д

1Б 2А 3В 4Д

1Б 2В 3Д 4А

1Б 2В 3А 4Г

Запитання 42

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Старий ще більше насупився, але доскіпуватись не став: (1) той (2) же чабанський (3) гонор не дозволяв йому (4) по-своєму бути причепливим, лізти не в своє.

1            А іменник

2            Б займенник

3            В дієприслівник (як форма дієслова)

4            Г прислівник

Д частка


варіанти відповідей

1Б 2Д 3А 4Г

1Д 2Б 3А 4Г

1Б 2А 3Д 4Г

1Б 2Д 3Г 4А

1Б 2Д 3А 4В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест