10 клас. Рівновага тіл. Момент сили

Додано: 5 грудня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
14 запитань
Запитання 1

Що вивчає статика?варіанти відповідей

 механіку

  умови рівноваги тіл під дією прикладених сил

  зміну положення тіла з часом

 зміну положення тіла з часом при врахуванні причин цього руху

Запитання 2

Рівновага тіла це -


варіанти відповідей

збереження стану руху тіла

збереження стану спокою тіла

  збереження стану руху або стану спокою тіла з плином часу

Запитання 3

Рух тіла, за якого всі точки тіла рухаються однаково


варіанти відповідей

 Статика 

  Рівновага тіла        

Поступальний рух      

Обертальний рух

Запитання 4

Плече сили - це...

варіанти відповідей

лінія , перпендикулярна до поздовжньої осі обертання тіла 


 це лінія , яка показує напрям дії сили 

 це найкоротша відстань від осі обертання до лінії дії сили

це відстань від осі обертання до лінії дії сили

Запитання 5

Момент сили дорівнює...


варіанти відповідей

 добутку модуля сили на плече цієї сили

відношенню модуля сили на плече цієї сили

  суммі модуля сили на плече цієї сили

 відношенню плеча сили до модуля сили

Запитання 6

Який вид рівноваги зображено на рисунку


варіанти відповідей

стійка

нестійка

  байдужа

Запитання 7

У випадку байдужої рівноваги


варіанти відповідей

 рівнодійна напрямлена до положення рівноваги

  рівнодійна дорівнює нулю

  рівнодійна напрямлена від положення рівноваги

Запитання 8

Який вид рівноваги зображено на рисунку?


варіанти відповідей

 стійка

 байдужа

 нестійка

  струнка

Запитання 9

У скільки разів зміниться момент сили, якщо силу збільшити у 8, разів, а плече сили зменшити в 4 разів


варіанти відповідей

 Збільшиться у 2 р

  Зменшиться у 4р

 Залишиться незмінним

Зменшиться у 2 р

Запитання 10

Умова рівноваги важеля має вигляд...

варіанти відповідей
Запитання 11

Чому дорівнює момент сили , якщо сила дорівнює 3Н, а плече дії сили 10см ?


 

варіанти відповідей

30 Нм

    0,3 Нм

  300 Нм

3,3 Нм

Запитання 12

Одиниця вимірювання моменту сили в системі СІ ...варіанти відповідей

Н

Н/м

  Нм

  м

Запитання 13

До кінців важеля прикладено напрямлені вниз сили 84 і 26 Н. Точка опори розташована на 20 см ближче до одного кінця важеля, ніж до іншого. Якою є довжина важеля, якщо він перебуває в рівновазі?

Завдання виконати в зошиті і переслати фотокопію

варіанти відповідей

30 см

40 см

50 см

60 см

Запитання 14

До кінців важеля прикладено вертикально вниз сили 150 і 250 Н. Коротке плече важеля дорівнює 30 см. Яка довжина іншого плеча. Важіль зрівноважений.

Задачу виконати в зошиті та переслати фотокопію.

варіанти відповідей

30 см

40 см

50 см

60 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест