Контрольна робота Динаміка.

Додано: 6 грудня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
25 запитань
Запитання 1

Згідно якого закону Ньютона виконується рівність F=ma?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 2

Визначте силу, під дією якої тіло масою 15 кг набуло прискорення 0,7м/с2.

варіанти відповідей

5,25 Н

10,5 Н

5,75 Н

10,75 Н

Запитання 3

Динаміка - це розділ теоретичної механіки, який вивчає:

варіанти відповідей

умови рівноваги тіла під дією сил

рух тіла без урахування сил

рух тіла з урахуванням сил, які діють на нього

види рухів тіл

Запитання 4

Ця фізична величина є мірою інертності та мірою гравітації тіла

варіанти відповідей

Маса

Час

Сила

Швидкість

Запитання 5

Спортсмен рівномірно опускається на парашуті. Сила опору повітря 800 Н.

Яка сила тяжіння діє на парашутиста разом з парашутом?

варіанти відповідей

0 Н

400 Н

800 Н

правильної відповіді немає

Запитання 6

У вакуумі з однакової висоти падають клаптик тканини, зошит масою 200 гр і гиря масою 5 кг. Вкажіть, яке тіло упаде раніше:

варіанти відповідей

тканина

зошит

гиря

всі тіла впадуть одночасно

Запитання 7

Деталь на транспортері переміщують під кутом до горизонту. Вкажіть напрям сили тертя (рис):

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 8

Вкажіть математичний запис закону Гука:

варіанти відповідей
Запитання 9

Вкажіть вираз для обчислення сили тертя ковзання:

варіанти відповідей
Запитання 10

Плече сили - це...

варіанти відповідей

лінія, перпендикулярна до поздовжньої осі обертання тіла 

це лінія, яка показує напрям дії сили 

це найкоротша відстань від осі обертання до лінії дії сили

це відстань від осі обертання до лінії дії сили

Запитання 11

Чому дорівнює момент сили , якщо сила дорівнює 3Н, а плече дії сили 10см ?

варіанти відповідей

30 Нм

0,3 Нм

300 Нм

3,3 Нм

Запитання 12

Рівновага тіл - це....

варіанти відповідей

збереження обертального руху тіла

збереження стану спокою тіла

збереження стану руху тіла

збереження стану руху або стану спокою тіла

Запитання 13

Сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору чи вертикальний підвіс, називається ...

варіанти відповідей

силою притягання

вагою тіла

силою дії

силою тяжіння

Запитання 14

Яке видовження пружини жорсткістью 500 Н/м виникне при прикладанні до неї сили 150 Н?

варіанти відповідей

3 см

30 см

3 мм

3 м

Запитання 15

Інерцією називають явище ...

варіанти відповідей

зміни положення тіла відносно інших тіл

зміни швидкості тіла під дією інших тіл

збереження швидкості тіла при відсутності дії на нього інших тіл

залежність пройденого тілом шляху від швидкості руху

Запитання 16

Що таке невагомість?

варіанти відповідей

Стан тіла, за якого тіло не діє на опору чи підвіс

Відсутність маси тіла

Стан тіла, за якого на тіло не діє сила тяжіння

Перебування тіла у вакуумі

Запитання 17

Чому дорівнює маса космонавта, якщо при вертикальному старті ракети з прискоренням 5g його вага дорівнює 4,8 кН?

варіанти відповідей

Менше 72 кг.

Від 73 кг до 77 кг.

Від 78 кг до 82 кг.

Більше 83 кг.

Запитання 18

М’яч кинули вертикально вгору. Чи змінюється прискорення руху м’яча? Якщо змінюється, то як? 

варіанти відповідей

Так, у верхній точці траєкторії прискорення дорівнює нулю.

Так, прискорення максимальне на початку руху м’яча.

Так, у верхній точці траєкторії напрям прискорення змінюється на протилежний.

Ні, прискорення не змінюється протягом усього часу руху м’яча.

Запитання 19

Формула для розрахунку прискорення вільного падіння на поверхні Землі має вигляд: 

варіанти відповідей
Запитання 20

Кожна із сил натягу мотузок, прив’язаних до динамометра, дорівнює 1000 Н. Яким є показання динамометра? 

варіанти відповідей

0

1000 Н

2000 Н

200 Н

Запитання 21

Вантажі з масами 2 кг та 4 кг з’єднані ниткою, перекинутою через нерухомий блок. Порівняйте модулі прискорення першого і другого тіла.

варіанти відповідей

для другого більше в 2 рази

для другого менше в 2 рази

однакові значення

для другого більше в 4 рази

Запитання 22

Тіло зображене на рисунку рухається прямолінійно рівномірно. Який запис відповідає запису основного рівняння дінамики для даного тіла?


варіанти відповідей
Запитання 23

Який вид рівноваги зображено на рисунку?

варіанти відповідей

стійка

байдужа

нестійка

струнка

Запитання 24

Яка рівнодійна сил, що діє на тіло масою 50 кг, якщо воно рухається з швидкістью v= 10+2t?

варіанти відповідей

25 Н

500 Н

100 Н

200 Н

Запитання 25

Деталь на транспортері переміщують під кутом до горизонту. Вкажіть напрям сили тертя (рис):

варіанти відповідей

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест