Перевірочна робота "Карбонові кислоти"

Додано: 15 лютого 2021
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: 10B карбонові кислоти
10 запитань
Запитання 1

Виберіть формулу метанової кислоти

варіанти відповідей

СН3СООН

НСНО

НСООН

СН3СНО

Запитання 2

Дайте назву даній речовині

варіанти відповідей

бутанова кислота

3-етилбутанова кислота

3-метилбутанова кислота

пентанова кислота

Запитання 3

Загальна формула насичених монокарбонових (одноосновних карбонових) кислот:

варіанти відповідей

а)СnH2nCOOH

б)СnH2n+1COOH

в)СnH2n+1OH

г)СnH2n+1COH

Запитання 4

Вкажіть реакції заміщення:

варіанти відповідей

Са+СН3СООН=

К2О+СН3СООН=

К+СН3СООН=

КОН+СН3СООН=

Запитання 5

Який колір має лакмус в розчинах карбонових кислот:

варіанти відповідей

фіолетовий;  

синій;  

червоний; 

малиновий.

Запитання 6

У ході реакції естерифікації карбонові кислоти реагують:

варіанти відповідей

з металами;

 з основами;

 з кислотами.

зі спиртами

Запитання 7

Оцтова кислота не реагує з таким металом:


варіанти відповідей

 Zn

 Mg

 Ag

  Ca

Запитання 8

Насичена одноосновна карбонова кислота має відносну молекулярну масу 130 г/моль. Її формула

варіанти відповідей

С7Н15СООН

С5Н11СООН

С6Н13СООН

С8Н17СООН

Запитання 9

Яка із реакцій належить до реакції естерифікації

варіанти відповідей

СН3СООН + С2Н5ОН =

СН3СООН + СН3СООН =


СН3СООН + NaOH =

СН3СООН + СН3СНО=

Запитання 10

З якими речовинами реагує переважна більшість карбонових кислот?

варіанти відповідей

метали, оксиди металів, луги, солі слабких кислот, спирти

метал, карбонат лужного металу, спирт

луг, сіль, оксид

сіль, основа, спирт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест