10Д_з

Додано: 3 листопада 2021
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 11 разів
12 запитань
Запитання 1

За положенням гідроксильної групи спирти поділяються на :

варіанти відповідей

первинні, вторинні, третинні

одноатомні, багатоатомні

насичені, ненасичені, ароматичні

Запитання 2

Метанол взаємодіє з:

варіанти відповідей

бромною водою;

бромоводнем;

калій гідроксидом;

натрій хлоридом;

Запитання 3

Вкажіть функціональну групу спиртів:

варіанти відповідей

-ОН

-СНО

-СООН

-NO2

Запитання 4

Які є спирти за кількістю гідроксильних груп:

варіанти відповідей

одно- і двохатомні

одно-, дво- і багатоатомні

двохатомні

одноатомні

Запитання 5

Оберіть методи отримання етанолу

варіанти відповідей

дегідратація етену

гідратація етену

бродіння глюкози

окиснення

Запитання 6

Загальна формула насичених одноатомних спиртів

варіанти відповідей

 CnH2nHO

  

CnH2n+2O

  

CnH2n+1OH

  

CnH2n+1COOH

 

 CnH2n(OH)2

 

 CnH2n-1OH

Запитання 7

Назви насичених одноатомних спиртів походять від назв відповідних алканів із додаванням суфікса

варіанти відповідей

-он

-аль

 -ин

-ол

-ан

-ен

Запитання 8

Водень утворюється внаслідок взаємодії калію з:

варіанти відповідей

етанолом

етаном

етеном

етндіеном

Запитання 9

Скільки гідроксильних груп міститься в молекулі пропан-триолу?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 10

Згідно номенклатури ІЮПАК для позначення двоатомних спиртів використовуємо суфікс:

варіанти відповідей

дваол

діол

ол

ол-ол

Запитання 11

Які речовини утворюються під час реакції горіння гексанолу. 

         

варіанти відповідей

чадний газ і вода  

діоксид карбону і вода

вуглекислий газ і водень 

монооксид карбону і вода

Запитання 12

Спирти можна класифікувати за:

варіанти відповідей

Кількістю гідроксильних груп

Залежно від характеру атома Гідрогену

Вуглеводневим радикалом

Всі відповіді вірні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест