11 геометрія. Конус. Перерізи конуса.

Додано: 13 грудня 2023
Предмет: Геометрія, 11 клас
9 запитань
Запитання 1

Осьовим перерізом конуса є...

варіанти відповідей

коло

круг

прямокутник

трапеція

рівнобедрений трикутник

Запитання 2

Відрізок, який сполучає вершину конуса з точкою кола основи, називається...

варіанти відповідей

твірна

дотична

висота

вісь

Запитання 3

Конус - це тіло, утворене обертанням ....

варіанти відповідей

рівностороннього трикутника навколо його сторони

рівнобедреного трикутника навколо основи

прямокутного трикутника навколо гіпотенузи

прямокутного трикутника навколо катета

Запитання 4

Основою конуса є....

варіанти відповідей

прямокутний трикутник

трикутник

круг

еліпс

Запитання 5

На малюнку відрізок ОВ - це...

варіанти відповідей

діаметр конуса

твірна конуса

радіус конуса

висота конуса

Запитання 6

Виберіть осьовий переріз конуса

варіанти відповідей
Запитання 7

У конусі радіус основи і висота відповідно дорівнюють 4 см і 3 см. Знайти твірну конуса.

варіанти відповідей

5 см

2 см

4 см

9см

Запитання 8

У конусі радіус основи і висота відповідно дорівнюють 12 см і 5 см. Знайти площу осьового перерізу конуса.

варіанти відповідей

52 см2

60 см2

40 см2

30 см2

Запитання 9

 Прямокутний трикутник із гіпотенузою 10 см і катетом 8 см обертається навколо меншого катета. Чому дорівнює висота утвореного конуса?

варіанти відповідей

6 см

7 см

10 см

8 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест