модель атомного ядра

Додано: 28 квітня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 377 разів
24 запитання
Запитання 1

В ядрі атома можуть знаходитися...

варіанти відповідей

протони, нейтрони, електрони

протони та нейтрони

протони, нейтрони та позітрони

протони, нейтрони, електрони та позітрони

правильної відповідіне подано

Запитання 2

В ядрі атому аргону міститься 18 протонів і 22 нейтрони. Скільки електронів в цьому атомі?

варіанти відповідей

18 електронів

22 електрони

40 електронів

4 електрони

Правильнї відповіді не подано

Запитання 3

В ядрі атома елементу міститься 8 протонів та 9 нейтронів. Назвіть даний елемент.

варіанти відповідей

Оксиген

Флюор

Гафній

Хлор

Запитання 4

У різних ізотопів одного і того ж самого елементу...

варіанти відповідей

однакова кільксть нейтронів в ядрі

однакова кількість нуклонів в ядрі

однакова кількість протонів в ядрі

однакові масові числа ядер

Правильної відповіді не наведено

Запитання 5

Виберіть УСІ правильні відповіді:

Число протонів в ядрі ...

варіанти відповідей

називається масовим числом

позначається буквою А

називається нуклонним числом

називається зарядовим числом

позначається буквою Z

Запитання 6

Скільки нейтронів міститься в ядрі атому Торію?

23290Th

варіанти відповідей

232

90

142

322

Запитання 7

У ядрі атома Аргону 18 протонів і 22 нейтрони. Яка кількість електронів у цьому атомі

варіанти відповідей

18

22

4

40

Запитання 8

У ядрі атома певного хімічного елемента 32 протона і 41 нейтрон.

Що це за елемент?

варіанти відповідей

Рубідій

Германій

Галій

Ніобій

Запитання 9

Енергія, необхідна для повного розщеплення ядра на окремі нуклони -це ...

варіанти відповідей

енергія зв’язку атома

енергія зв'язку атомного ядра

енергія зв'язку нукліда

 немає вірної відповіді

Запитання 10

За якою формулою визначають енергію зв'язку?

варіанти відповідей

Eзв = Δm⋅c2

Eзв = Δm⋅c2 = [(Z⋅mp + N⋅mn) - mя] ⋅ c2

Езв = (Z⋅mp + N⋅mn) - mя

Езв= ΔE/А

Запитання 11

За якою формулою визначають дефект мас?

варіанти відповідей

Δm = ΔE⋅c2

Δm = [(Z⋅mp + N⋅mn) - mя] ⋅ c2

Δm = (Z⋅mp + N⋅mn) - mя

Δm= Eзв/А

Запитання 12

Чому дорівнює заряд ядра?

варіанти відповідей

заряду атома

заряду електрона

заряду всіх електронів

ядро заряду не має

Запитання 13

Як заряджені протони?

варіанти відповідей

позитивно

негативно

протони не мають заряду

це залежить від виду атома

Запитання 14

Якими силами утримуються в ядрі протони й нейтрони?

варіанти відповідей

гравітаційними

ядерними

електричними

Запитання 15

Число нуклонів у ядрі 94Be?

варіанти відповідей

9

4

5

13

Запитання 16

Число нейтронів у ядрі 94 Be дорівнює:

варіанти відповідей

9

4

5

13

Запитання 17

Число протонів у ядрі 94 Be дорівнює?

варіанти відповідей

9

4

5

13

Запитання 18

Число протонів у ядрах ізотопів:

варіанти відповідей

є однаковий

є різний

Запитання 19

Число нейтронів у ядрах ізотопів:

варіанти відповідей

є однаковим

є різним

Запитання 20

Планетарну модель атома запропонував.

варіанти відповідей

Максвелл  

Томсон 

Бор 

Резерфорд

Запитання 21

У ядрі якого хімічного елемента 12 протонів та 12 нейтронів

варіанти відповідей

Карбон

 

  Натрій

Магній

 Фосфор

Запитання 22

В ядрі атому аргону міститься 18 протонів і 22 нейтрони. Скільки електронів в цьому атомі?

варіанти відповідей

18 електронів

 

22 електрони

 40 електронів

  4 електрони

Запитання 23

Енергія, необхідна для повного розщеплення ядра на окремі нуклони -це ...

варіанти відповідей

 енергія зв’язку атома


 енергія зв'язку атомного ядра

  енергія зв'язку нукліда

   немає вірної відповіді

Запитання 24

На рисунку зображено модель атома. Це атом ...  

варіанти відповідей

Гідрогену.

Гелію.

Літію.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест