11 клас Тестова робота № 5 з теми «Атомна та ядерна фізика»

Додано: 28 квітня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 464 рази
38 запитань
Запитання 1

В ядрі атома можуть знаходитися...

варіанти відповідей

протони, нейтрони, електрони

протони та нейтрони

протони, нейтрони та позітрони

протони, нейтрони, електрони та позітрони

правильної відповідіне подано

Запитання 2

В ядрі атому аргону міститься 18 протонів і 22 нейтрони. Скільки електронів в цьому атомі?

варіанти відповідей

18 електронів

22 електрони

40 електронів

4 електрони

Правильнї відповіді не подано

Запитання 3

В ядрі атома елементу міститься 8 протонів та 9 нейтронів. Назвіть даний елемент.

варіанти відповідей

Оксиген

Флюор

Гафній

Хлор

Запитання 4

У різних ізотопів одного і того ж самого елементу...

варіанти відповідей

однакова кільксть нейтронів в ядрі

однакова кількість нуклонів в ядрі

однакова кількість протонів в ядрі

однакові масові числа ядер

Правильної відповіді не наведено

Запитання 5

Виберіть УСІ правильні відповіді:

Число протонів в ядрі ...

варіанти відповідей

називається масовим числом

позначається буквою А

називається нуклонним числом

називається зарядовим числом

позначається буквою Z

Запитання 6

Скільки нейтронів міститься в ядрі атому Торію?

23290Th

варіанти відповідей

232

90

142

322

Запитання 7

У ядрі атома Аргону 18 протонів і 22 нейтрони. Яка кількість електронів у цьому атомі

варіанти відповідей

18

22

4

40

Запитання 8

У ядрі атома певного хімічного елемента 32 протона і 41 нейтрон.

Що це за елемент?

варіанти відповідей

Рубідій

Германій

Галій

Ніобій

Запитання 9

Енергія, необхідна для повного розщеплення ядра на окремі нуклони -це ...

варіанти відповідей

енергія зв’язку атома

енергія зв'язку атомного ядра

енергія зв'язку нукліда

 немає вірної відповіді

Запитання 10

За якою формулою визначають енергію зв'язку?

варіанти відповідей

Eзв = Δm⋅c2

Eзв = Δm⋅c2 = [(Z⋅mp + N⋅mn) - mя] ⋅ c2

Езв = (Z⋅mp + N⋅mn) - mя

Езв= ΔE/А

Запитання 11

За якою формулою визначають дефект мас?

варіанти відповідей

Δm = ΔE⋅c2

Δm = [(Z⋅mp + N⋅mn) - mя] ⋅ c2

Δm = (Z⋅mp + N⋅mn) - mя

Δm= Eзв/А

Запитання 12

Протон в 1919 році відкрив:

варіанти відповідей

А. Ейнштейн

Дж.Чедвік

В. Гейзенберг

Е. Резерфорд

Запитання 13

Маса нейтрона приблизно дорівнює масі...

варіанти відповідей

а-частинки

позитрона

протона

електрона

Запитання 14

Позначте всі правильні твердження щодо ядра ізотопу Берилію 49Ве.

варіанти відповідей

У цьому ядрі міститься 9 нуклонів, з них 4 протони

Заряд кожного протона дорівнює одному елементарному заряду

Нуклони всередині цього ядра утримаються силами ядерної взаємодії

заряд ядра дорівнює +9е

Ядерні сили є короткодіючими

Маса ядра більша від суми мас нуклонів, які його утворюють

Запитання 15

Чому дорівнює заряд ядра?

варіанти відповідей

заряду атома

заряду електрона

заряду всіх електронів

ядро заряду не має

Запитання 16

Як заряджені протони?

варіанти відповідей

позитивно

негативно

протони не мають заряду

це залежить від виду атома

Запитання 17

Якими силами утримуються в ядрі протони й нейтрони?

варіанти відповідей

гравітаційними

ядерними

електричними

Запитання 18

Число нуклонів у ядрі 94Be?

варіанти відповідей

9

4

5

13

Запитання 19

Число нейтронів у ядрі 94 Be дорівнює:

варіанти відповідей

9

4

5

13

Запитання 20

Число протонів у ядрі 94 Be дорівнює?

варіанти відповідей

9

4

5

13

Запитання 21

Маса протона приблизно дорівнює масі:

варіанти відповідей

електрона

нейтрона

100 г

1 а.о.м.

Запитання 22

Число протонів у ядрах ізотопів:

варіанти відповідей

є однаковий

є різний

Запитання 23

Число нейтронів у ядрах ізотопів:

варіанти відповідей

є однаковим

є різним

Запитання 24

Планетарну модель атома запропонував.

варіанти відповідей

Максвелл  

Томсон 

Бор 

Резерфорд

Запитання 25

Які частинки, утворені при розпаді радіоактивного елемента, мають максимальну швидкість?

варіанти відповідей

α-частинки   

Електрони  

Позитрони

γ-кванти

Запитання 26

Реакція поділу важких ядер, під час якої утворюються нейтрони, необхідні для подальшого протікання цієї реакції.

варіанти відповідей

Термоядерний синтез

Розщеплення ядра 

Ланцюгова ядерна реакція

Радіоактивність

Запитання 27

У ядрі якого хімічного елемента 12 протонів та 12 нейтронів

варіанти відповідей

Карбон

 

  Натрій

Магній

 Фосфор

Запитання 28

В ядрі атому аргону міститься 18 протонів і 22 нейтрони. Скільки електронів в цьому атомі?

варіанти відповідей

18 електронів

 

22 електрони

 40 електронів

  4 електрони

Запитання 29

Енергія, необхідна для повного розщеплення ядра на окремі нуклони -це ...

варіанти відповідей

 енергія зв’язку атома


 енергія зв'язку атомного ядра

  енергія зв'язку нукліда

   немає вірної відповіді

Запитання 30

Що можна сказати про лінійчасті спектри різних речовин?

варіанти відповідей

Характерні для газів, що складаються з окремих атомів або йонів.

Характерні для рідин, що складаються з певних молекул атомів чи йонів.

Характерні для рідин, що складаються з окремих атомів інертних газів.

Характерні для газів, що складаються з окремих молекул рідин.

Запитання 31

За яких умов тіло випромінює світло із суцільним спектром?

варіанти відповідей

Якщо світло випромінюють рідини, то на випромінювання кожного з атомів зовсім не впливають сусідні атоми. 

Якщо світло випромінюють тверді тіла, то на випромінювання суттєво впливають інші атоми. 

Якщо світло випромінюють дуже сильно стиснені гази, то на випромінювання суттєво не впливають сусідні атоми. 

Якщо світло випромінюють тверді тіла, рідини чи дуже сильно стиснені гази, то на випромінювання кожного з атомів суттєво впливають сусідні атоми. 

Запитання 32

Що називають треком зарядженої частинки?

варіанти відповідей

Область хімічної операції, яку залишає за собою електрично заряджена частинка в речовині.

Область іонізації, яку залишає за собою швидка заряджена частинка в речовині.

Область хімічної операції, яку залишає за собою заряджена частинка в рідині.

Область іонізації, яку залишає за собою електрично заряджена частинка в рідині.

Запитання 33

На рисунку зображено модель атома. Це атом ...  

варіанти відповідей

Гідрогену.

Гелію.

Літію.

Запитання 34

Де був запущений перший ядерний реактор?

варіанти відповідей

в СРСР

в США

в Китаї

Запитання 35

В чому полягає перевага ядерного палива перед традиційними видами палива: газ, нафта, вугілля?

варіанти відповідей

енергетична ефективність ядерного палива вища в мільйони разів

ядерне паливо дешевше

ядерне паливо доступніше

Запитання 36

Назвати три позитивні аспекти використання атомної енергії

варіанти відповідей

для будівництва АЕС не потрібно великих теріторій

радіоактивні відходи

для роботи станції необхідна мала кількість палива

можливість аварії

АЕС екологічніші ніж ТЕС

Запитання 37

За кількістю енергоблоків та їх сумарною потужністю Україна посідає у світі

варіанти відповідей

5 місце

8 місце

10 місце

12 місце

Запитання 38

Першою на території України було побудовано:

варіанти відповідей

Чорнобильську АЕС

Рівненську АЕС

Південно-Українську АЕС

Хмельницьку АЕС

Запорізьку АЕС

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест