Хімічний зв'язок і будова речовини

Додано: 5 грудня 2023
Предмет: Хімія, 8 клас
20 запитань
Запитання 1

Яка родина хімічних елементів розміщена в періодичній системі хімічних елементів у VIIІ групі, головній підгрупи?

варіанти відповідей

Лужні метали

Галогени

Інертні гази

Халькогени

Запитання 2

Ковалентний неполярний зв’язок – це зв’язок

варіанти відповідей

Між атомами металічниї і неметалічних елементів

Між атомами однакових неметалічних елементів

Між атомами металічних елементів

Всі відповіді правильні

Запитання 3

Ковалентний полярний зв’язок – це зв’язок

варіанти відповідей

Між металічним та неметалічним елементом

Між однаковими неметалічними елементами

Між різними неметалічними елементами

Між молекулами води

Запитання 4

Для речовин з йонною кристалічною градкою, характерні такі властивості:

варіанти відповідей

Високі температури плавлення, тверді

Газуваті, тверді, рідкі, мають низькі температури кипіння і плавлення

У вузлах кристалічної гратки містяться атоми

Всі відповіді правильні

Запитання 5

Для речовин з молекулярною кристалічною градкою, характерні такі властивості: 

варіанти відповідей

Високі температури плавлення, тверді

Газуваті, тверді, рідкі, мають низькі температури кипіння і плавлення

У вузлах кристалічної гратки містяться атоми

Всі відповіді правильні

Запитання 6

Серед запропонованих формул речовин виберіть речовину з ковалентним полярним зв’язком

варіанти відповідей

NaBr      

H2

O2

Всі відповіді правильні

Запитання 7

Серед запропонованих формул речовин виберіть речовину з ковалентним неполярним зв’язком

варіанти відповідей

NaBr

H2O

O2

Всі відповіді правильні

Запитання 8

Серед запропонованих речовин виберіть речовину з молекулярною кристалічною градкою

варіанти відповідей

Кухонна сіль

Вода

Алмаз

Всі відповіді правильні

Запитання 9

Серед запропонованих речовин виберіть речовину з йонною кристалічною градкою

варіанти відповідей

Кухонна сіль

Вода

Алмаз

Всі відповіді правильні

Запитання 10

Серед запропонованих речовин виберіть речовину з атомною кристалічною градкою

варіанти відповідей

Кухонна сіль

Лід

Алмаз

Всі відповіді правильні

Запитання 11

Обери сполуку з ковалентним полярним зв'язком

варіанти відповідей

P

SO2

NаNO3

BaS

Запитання 12

Укажи рядок, у якому хімічні елементи розташовано у порядку збільшення електронегативності

варіанти відповідей

Br; O; P; Cl

S; C; Si; K

Al; S; P; F

Si; C; N; O

Запитання 13

Укажіть формулу молекули, між атомами якої існує ковалентний неполярний зв’язок

варіанти відповідей

Вr2

H2S

NH3

NaCl

Запитання 14

Йони - це ...

варіанти відповідей

 позитивно заряджені частинки

  негативно заряджені частинки

нейтральні частинки

  позитивно та негативно заряджені частинки

Запитання 15

Вкажіть список речовин з ковалентним неполярним зв'язком

варіанти відповідей

NaCl, H2O, O2, CO2

CO2, H2O, Na2O, MgO

N2, H2, O2, Cl2

NaCl, KOH, H2S, Al(NO3)3

Запитання 16

Вкажіть список речовин з ковалентним полярним зв'язком

варіанти відповідей

Br2, I2, O2, H2

H2O, HCl, CO2, SO3

NaOH, HCl, K2O, Fe2SO4

Li, Ne, Ar, Ag

Запитання 17

Позитивно заряджені частинки - це

варіанти відповідей

Катіони

Аніони

Йони

Запитання 18

Негативно заряджені частинки - це

варіанти відповідей

Катіони

Аніони

Йони

Запитання 19

NaCl має .... тип кристалічної ґратки

варіанти відповідей

Молекулярний

Йонний

Атомний

Запитання 20

Залізо Fe має ...... тип хімічного зв'язку

варіанти відповідей

Йонний

Ковалентний

Металічний

Водневий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест