22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Переміщення. Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої

Додано: 17 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 375 разів
11 запитань
Запитання 1

Укажіть малюнок, на якому зображено осьова симетрія

варіанти відповідей
Запитання 2

Укажіть малюнок, на якому зображено центральна симетрія

варіанти відповідей
Запитання 3

Яка з наведених точок симетрична точці А(-5;2) відносно початку координат?

варіанти відповідей

А'(-5;-2)

А'(-2;-5)

А'(2;-5)

А'(5;-2)

Запитання 4

Яка з наведених точок симетрична точці В(7;-8) відносно осі абсцис?

варіанти відповідей

В'(7;8)

В'(-7;8)

В'(-7;-8)

В'(8;7)

Запитання 5

На якому з малюнків точки A і A’ симетричні відносно прямої l ?

варіанти відповідей
Запитання 6

Точки А(-2; у) і В(х; 5) симетричні відносно початку координат. Знайдіть х та у  

  

варіанти відповідей

х = -2; у = -5

х = -2; у = 5

х = 2; у = -5

х = 2; у = 5

Запитання 7

Відносно якої точки симетричні точки С( 3;5) і D( -1; -3 ) ?

варіанти відповідей

М(2;2)

N(-2;4)

В(4;8)

Р(1;1)

К(-1;-1)

Запитання 8

Скласти рівняння фігури, яка симетрична колу

(х-5)2+(у+2)2=4 відносно осі ординат

варіанти відповідей

(х+5)2+(у+2)2=4

(х-5)2+(у-2)2=4

(х-2)2+(у+5)2=4

(х+2)2+(у+5)2=4

Запитання 9

Серед точок А(3;2), В(-2;-3), С(-3;2), D(-3;-2) виберіть дві, які симетричні відносно осі абсцис

варіанти відповідей

А і В

А і С

В і С

С і D

Запитання 10

Дано точку К(3; -2). Вкажіть координати точки, симетричної до точки К відносно точки N(1; 0).

варіанти відповідей

(1; 2)

(-1; 2)

(1; -2)

(-1; -2)

Запитання 11

Дано точку М(-2; 2). Знайти координати точки М1 при симетрії відносно прямої х = 3.

варіанти відповідей

(8; 2)

(-4; 8)

(8; -4)

(-2; 4)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест