9 кл Лр № 4. Дослідження законів заломлення світла

Додано: 6 листопада 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
24 запитання
Запитання 1

Підбери навчальну мету до лабораторної роботи № 4.

варіанти відповідей

Дослідити динамометр і за його допомогою навчитися вимірювати сили, прикладені до тіла

Дослідити закони заломлення світла.

Дослідити закони поширення світла.

Дослідити закони відбивання світла.

Запитання 2

Підбери обладнання до даної лабораторної роботи.

варіанти відповідей

Дерев`яний брусок, дерев`яна лінійка, динамометр, тягарці масою 102 г кожен.

Терези, мензурка, лінійка, посудина з водою, тіла різної форми.

Кулька на нитці, годинник, тягарці масами 100 г кожен, лінійка, нитка.

Джерело світла, транспортир, олівець, лінійка, скляна пластинка, циркуль.

Запитання 3

Встанови хід виконання лабораторної роботи № 4.

варіанти відповідей

Дослідити закони заломлення світла і навчитися визначати показник заломлення скла відносно повітря.

Навчитися будувати світловий спектр.

Дослідити закони відбивання світла.

Спостерігати дисперсію світла.

Запитання 4

На малюнку номером № 1 показано заломлений промінь. Який номер у відбитого променя?

варіанти відповідей

1

2

3

1 і 2

Запитання 5

Чи правильно художник зобразив падаючий та заломлений промінь при переході світла із повітря у воду?

варіанти відповідей

Не знаю

Так

Ні

Неправильно

Запитання 6

За допомогою транспортира учень виміряв величину кута падіння α і кута заломлення γ на малюнку. Вони становили α = 350, γ = 180. Обчисліть n - показник заломлення скла відносно повітря, використовуючи чотиризначні математичні таблиці для визначення синусів кутів.

sin 350= 0,57

sin 180= 0,31

варіанти відповідей

0,62

1,75

1,43

1,04

1,84

Запитання 7

За допомогою транспортира учен=ь виміряв величину кута падіння α і кута заломлення γ на малюнку. Вони становили α = 450, γ = 240. Обчисліть n - показник заломлення скла відносно повітря, використовуючи чотиризначні математичні таблиці для визначення синусів кутів.

sin 450= 0,707

sin 240 = 0,407

варіанти відповідей

0,62

1,04

1,43

1,85

1,74

Запитання 8

Що є причиною заломлення світла при переході з одного середовища в інше?

варіанти відповідей

Різні густини двох середовищ.

Зміна швидкості поширення світла у різних середовищах.

Різні атоми і молекули у різних середовищах.

Різні величини кутів падіння і заломлення

Запитання 9

Як повинен поширюватися світловий промінь, щоб при переході з одного середовища в інше, він не заломлювався?

варіанти відповідей

Перпендикулярно до межі поділу двох середовищ.

Паралельно до межі поділу двох середовищ.

Під невеличким кутом до перпендикуляра.

Під невеличким кутом до поверхні поділу двох середовищ.

Запитання 10

З якою швидкістю поширюється світло у склі, якщо абсолютний показник заломлення скла n = 1,73, а швидкість поширення світла у вакуумі с = 3 ⋅ 108 м/с?

варіанти відповідей

1,73⋅ 108 м/с

3 ⋅ 10-8 м/с

3,99 ⋅ 108 м/с

2,26 ⋅ 108 м/с

Запитання 11

Швидкість поширення світла у вакуумі с = 3 ⋅ 108 м/с, а у середовищі швидкість поширення світла становить - 1,95 ⋅ 108 м/с. Який абсолютний показник заломлення цього середовища і що це за речовина?

варіанти відповідей

1,31; лід

1,54; кварц

1,50; бензин

2,42; алмаз

Запитання 12

Встанови висновок до лабораторної роботи № 4.

варіанти відповідей

Під час виконання лабораторної роботи № 2 я дослідив закони заломлення світла.

Під час виконання лабораторної роботи № 4 я дослідив закони заломлення світла та навчився обчислювати абсолютний та відносний показники заломлення світла.

Під час виконання лабораторної роботи № 4 я навчився обчислювати абсолютний та відносний показники заломлення світла.

Під час виконання лабораторної роботи № 2 я дослідив закони заломлення світла та навчився обчислювати абсолютний та відносний показники заломлення світла.

Запитання 13

Якщо кут падіння збільшиться, як зміниться кут заломлення?

варіанти відповідей

Не зміниться    

 

 Зменшиться     

  

  Збільшиться 

Збільшиться у 2 рази

Запитання 14

Яка формула виражає закон заломлення світла?

варіанти відповідей

U/R = I


A/t = N


  sinα/sinγ = n21

  α = γ

  

 α = β

Запитання 15

На яких рисунках зображено промінь світла, що переходить із середовища з більш оптичною густиною в середовище з менш оптичною густиною? 

варіанти відповідей

1 та 2

2

3

1

1 та 3

2 та 3

Запитання 16

Знайдіть кут падіння світла, якщо кут заломлення 45°, а кут між падаючим променем та заломленим дорівнює 165°. 

варіанти відповідей


30°

 45°

68°

60°

15°

Запитання 17

Визначте абсолютний показник заломлення середовища, в якому світло поширюється зі швидкістю 2∙108 м/с.

варіанти відповідей

 1,33

  

 1,5

 


  2,5

2

Запитання 18

Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних середовищ є


варіанти відповідей

малою величиною

 

 сталою величиною

  


  змінною величиною

великою величиною

Запитання 19

Волоконна оптика використовує явище ...

варіанти відповідей

 повного відбивання світла

  

повного внутрішнього відбивання світла

повного заломлення світла

 

 повного затемнення світла

поширення світла

Запитання 20

Установіть відповідність між фізичним поняттям та його зображенням на рисунку. 

а) Границя поділу двох середовищ 1. α

б) Відбитий промінь 2. MN

в) Кут падіння 3. OB

г) Кут заломлення  4. γ

5. AO

варіанти відповідей


а – 2, б – 4, в – 3, г – 1

а – 3, б – 1, в – 5, г – 2

а – 2, б – 3, в – 1, г – 4

а – 2, б – 3, в – 4, г – 1

а – 3, б – 4, в – 1, г – 2

а – 1, б – 2, в – 3, г – 4

а – 4, б – 3, в – 2, г – 1

Запитання 21

Визначте довжину відрізка а.

варіанти відповідей

2см

3см

2,5 см

2.4 см

2.6 см

2,8 см

Запитання 22

Визначте відрізок b

варіанти відповідей

1.9см

1.8см

2см

1.7см

1,5см

1см

Запитання 23

Відрізк а=2,6см, відрізок b=1,8см. Визначте показник заломлення

варіанти відповідей

4,4

0,8

1,44

4,46

1,8

2,6

Запитання 24

Визначити відносний показник заломлення

варіанти відповідей

1,5

36

1,4

6

1,6

15

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест