9 клас. Заломлення світла.

Додано: 7 листопада 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
20 запитань
Запитання 1

На малюнку границя поділу двох середовищ позначено як ...

варіанти відповідей

MN

АО

ОВ

ОС

α

β

γ

ОК

Запитання 2

На малюнку відбитий промінь позначено як ...

варіанти відповідей

MN

АО

ОВ

ОС

α

β

γ

ОК

Запитання 3

На малюнку заломлений промінь позначено як ...

варіанти відповідей

MN

АО

ОВ

ОС

α

β

γ

ОК

Запитання 4

На малюнку кут падіння позначено як ...

варіанти відповідей

MN

АО

ОВ

ОС

α

β

γ

ОК

Запитання 5

На малюнку кут заломлення позначено як ...

варіанти відповідей

MN

АО

ОВ

ОС

α

β

γ

ОК

Запитання 6

Як розташовані падаючий промінь, перпендикуляр до границі поділу двох середовищ, побудований у точці падіння променя і заломлений промінь? 

варіанти відповідей

Лежать на одній поверхні   

Лежать на одній прямій

Лежать на одному промені

Лежать в одній площині

Запитання 7

Якщо кут падіння збільшиться, як зміниться кут заломлення?

варіанти відповідей

збільшиться

зменшиться

не зміниться

Запитання 8

Знайти кут падіння світла, якщо кут заломлення 45°, а кут між падаючим променем та заломленим дорівнює 165°.

варіанти відповідей

30о

45о

90о

135о

Запитання 9

Яка формула виражає закон заломлення світла?

варіанти відповідей

U/R = I

 α = γ

A/t = N

sinα / sinγ = n21

Запитання 10

На яких рисунках зображено промінь світла, що переходить із середовища з меншою оптичною густиною в середовище з більшою оптичною густиною? 

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 11

Який із поданих далі виразів визначає абсолютний показник заломлення речовини?

варіанти відповідей

sinα ∕ sinγ

υ₁ ⁄ υ₂

c ⁄ υ

sin α / υ

Запитання 12

Промінь світла падає на межу поділу середовищ повітря — рідина під кутом 45° і заломлюється під кутом 30°. Яким є показник заломлення рідини?

варіанти відповідей

0,71

1

1,4

2,8

Запитання 13

Зміну напрямку поширення світла при проходженні його через межу поділу двох середовищ називають ...

варіанти відповідей

відбиванням світла.

поглинанням світла.

заломленням світла.

накладанням світла.

Запитання 14

Яке явище пояснюють повним відбиванням світла?

варіанти відповідей

сонячне затемнення

забарвлення крила метелика

утворення веселки

поширення світла у світловоді

Запитання 15

Як записують ІІ закон заломлення світла?

варіанти відповідей

α = β

n = Sinα/Sinβ

n = Sinα/Sinγ

n = Sinφ/Sinβ

Запитання 16

Що є причиною утворення веселки?

варіанти відповідей

поглинання

заломлення

відбивання

випаровування

Запитання 17

Кут заломлення - це кут між ...

варіанти відповідей

заломленим променем та межею поділу середовищ

заломленим променем і перпендикуляром до межі поділу середовищ у точці падіння на неї світлового променя

заломленим променем і продовженням падаючого променя

заломленим променем і відбитим променем

Запитання 18

Промінь світла падає на межу поділу двох середовищ. Кут падіння 30°, кут між відбитим і заломленим променями - 130°. Знайти кут заломлення.

варіанти відповідей

30°

20°

50°

90°

120°

10°

Запитання 19

Визначте кут відбивання, якщо кут між падаючим та відбитим променями 90°. 

варіанти відповідей

30°

60°

 

90°              

45°

Запитання 20

Визначте абсолютний показник заломлення середовища, в якому світло поширюється зі швидкістю 1,5∙108 м/с. 

варіанти відповідей

2

1,2

0,5

4,5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест