Лабораторна робота № 4. Дослідження законів заломлення світла

Додано: 7 листопада 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Підбери навчальну мету до лабораторної роботи № 4.

варіанти відповідей

Дослідити динамометр і за його допомогою навчитися вимірювати сили, прикладені до тіла

Дослідити закони заломлення світла.

Дослідити закони поширення світла.

Дослідити закони відбивання світла.

Запитання 2

Підбери обладнання до даної лабораторної роботи.

варіанти відповідей

Дерев`яний брусок, дерев`яна лінійка, динамометр, тягарці масою 102 г кожен.

Терези, мензурка, лінійка, посудина з водою, тіла різної форми.

Кулька на нитці, годинник, тягарці масами 100 г кожен, лінійка, нитка.

Джерело світла, транспортир, олівець, лінійка, скляна пластинка, циркуль.

Запитання 3

Встанови хід виконання лабораторної роботи № 4.

варіанти відповідей

Дослідити закони заломлення світла і навчитися визначати показник заломлення скла відносно повітря.

Навчитися будувати світловий спектр.

Дослідити закони відбивання світла.

Спостерігати дисперсію світла.

Дослідити закони заломлення світла і навчитися визначати показник заломлення скла.

Запитання 4

На малюнку номером № 2 показано падаючий промінь. Який номер у заломленого променя?

варіанти відповідей

1

2

3

1 і 2

Запитання 5

Чи правильно художник зобразив падаючий та заломлений промінь при переході світла із повітря у воду?

варіанти відповідей

Неможливо визначити

Так

Ні

Зображено відбивання променя

Запитання 6

За допомогою транспортира учень виміряв величину кута падіння α і кута заломлення γ на малюнку. Вони становили α = 380, γ = 190. Обчисліть n - показник заломлення скла відносно повітря (відмітьте приблизну відповідь). sin(19°) = 0.325568; sin(38°) = 0.615661

варіанти відповідей

0,62

0,79

1,43

1,89

Запитання 7

За допомогою транспортира учень виміряв величину кута падіння α і кута заломлення γ на малюнку. Вони становили α = 420, γ = 210. Обчисліть n - показник заломлення скла відносно повітря (відмітьте приблизну відповідь). sin(21°) = 0.358368; sin(42°) = 0.669131

варіанти відповідей

0,62

0,79

1,43

1,86

Запитання 8

Що є причиною заломлення світла при переході з одного середовища в інше?

варіанти відповідей

Різні густини двох середовищ.

Зміна швидкості поширення світла у різних середовищах.

Різні атоми і молекули у різних середовищах.

Різні величини кутів падіння і заломлення

Запитання 9

Як повинен поширюватися світловий промінь, щоб при переході з одного середовища в інше, він не заломлювався?

варіанти відповідей

Перпендикулярно до межі поділу двох середовищ.

Паралельно до межі поділу двох середовищ.

Під невеличким кутом до перпендикуляра.

Під невеличким кутом до поверхні поділу двох середовищ.

Запитання 10

З якою швидкістю поширюється світло у склі, якщо абсолютний показник заломлення скла n = 1,33, а швидкість поширення світла у вакуумі с = 3 ⋅ 108 м/с?

варіанти відповідей

0,44 ⋅ 108 м/с

3 ⋅ 10-8 м/с

3,99 ⋅ 108 м/с

2,26 ⋅ 108 м/с

Запитання 11

Швидкість поширення світла у вакуумі с = 3 ⋅ 108 м/с, а у середовищі швидкість поширення світла становить 1,95 ⋅ 108 м/с. Який абсолютний показник заломлення цього середовища і що це за речовина?

варіанти відповідей

1,31; лід

1,54; кварц

1,50; бензин

2,42; алмаз

Запитання 12

Встанови висновок до лабораторної роботи № 4.

варіанти відповідей

Під час виконання лабораторної роботи № 2 я дослідив(ла) закони заломлення світла.

Під час виконання лабораторної роботи № 4 я дослідив(ла) закони заломлення світла та навчився обчислювати абсолютний та відносний показники заломлення світла.

Під час виконання лабораторної роботи № 4 я навчився(лась) обчислювати абсолютний та відносний показники заломлення світла.

Під час виконання лабораторної роботи № 2 я дослідив(ла) закони заломлення світла та навчився обчислювати абсолютний та відносний показники заломлення світла.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест