9 клас. "Магнітне поле"

Додано: 26 вересня 2022
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 315 разів
22 запитання
Запитання 1

Як взаємодіють між собою однойменні полюси магніту? 

варіанти відповідей

Взаємодія має     випадковий характер         

Притягуються

Відштовхуються

Не взаємодіють

Запитання 2

Як взаємодіють між собою різнойменні полюси магніту? 

варіанти відповідей

Взаємодія має     випадковий характер              

Притягуються

Відштовхуються

Не взаємодіють

Запитання 3

На якому рисунку правильно показані магнітні лінії постійного магніту? 

варіанти відповідей
Запитання 4

Магнітне поле електромагніту посилиться, якщо: 

варіанти відповідей

Помістити всередину котушки осердя   

Зменшити силу струму в котушці        

Зменшити кількість витків котушки

Запитання 5

На якому рисунку правильно показані магнітні лінії провідника зі струмом?

варіанти відповідей
Запитання 6

Магнітне поле електромагніту послаблюється, якщо: 

варіанти відповідей

Змінити напрямок струму в котушці

Збільшити силу струму в котушці 

Видалити осердя з котушки

Збільшити кількість витків котушки

Запитання 7

У якому напрямку (за ходом або проти ходу годинникової стрілки) повертатиметься магнітна стрілка, якщо коло, схему якого подано на рисунку, замкнути? Відповідь обґрунтуйте. 

варіанти відповідей

За допомогою правила правої руки (або свердлика) визначимо, що котушка зліва має N полюс, а справа S полюс. Стрілка повертатиметься проти ходу годинникової стрілки.

За допомогою правила правої руки (або свердлика) визначимо, що котушка зліва має S полюс, а справа N полюс. Стрілка повертатиметься проти ходу годинникової стрілки.


Запитання 8

У якому напрямку (за ходом або проти ходу годинникової стрілки) повертатиметься магнітна стрілка, якщо коло, схему якого подано на рисунку, замкнути? Відповідь обґрунтуйте. 

варіанти відповідей

Напрямки струму, сили Ампера та магнітних ліній пов’язані правилом лівої руки. Для даної задачі ліву руку розташуємо так,  щоб чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, а відігнутий на 90° великий палець вказував напрямок сили Ампера, то з тієї сторони де лінії магнітного поля входять в долоню буде N полюс.

Напрямок ліній магнітного поля провідника зі струмом визначимо за правилом свердлика. Стрілка повертатиметься проти ходу годинникової стрілки.

Напрямки струму, сили Ампера та магнітних ліній пов’язані правилом лівої руки. Для даної задачі ліву руку розташуємо так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а відігнутий на 90° великий палець вказував напрямок сили Ампера, то чотири витягнуті пальці вкажуть напрямок струму в провіднику.

Запитання 9

На рисунку зображена рамка, яка повертається в магнітному полі постійного магніту.Укажіть на рисунку напрямок струмув провіднику. Відповідь обґрунтуйте

варіанти відповідей

Напрямки струму, сили Ампера та магнітних ліній пов’язані правилом лівої руки. Для даної задачі ліву руку розташуємо так,  щоб чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, а відігнутий на 90° великий палець вказував напрямок сили Ампера, то з тієї сторони де лінії магнітного поля входять в долоню буде N полюс.

Напрямки струму, магнітних ліній та сили Ампера, які повертають рамку, пов’язані правилом лівої руки. Для даної задачі ліву руку розташуємо так, щоб чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, а відігнутий на 90° великий палець указував напрямок сили Ампера так, щоб рамка оберталася проти руху годинникової стрілки то там де лінії магнітного поля входять в долоню буде N полюс.

Напрямки струму, магнітних ліній та сили Ампера, які повертають рамку, пов’язані правилом лівої руки. Для даної задачі ліву руку розташуємо так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а відігнутий на 90° великий палець вказував напрямок сили Ампера так щоб рамка оберталася у вказаному напрямку, то чотири витягнуті пальці вкажуть напрямок струму в провіднику.

Запитання 10

На рисунку зображена рамка, яка повертається в магнітному полі постійного магніту. Визначте і вкажіть на рисунку полюси магніту. Відповідь обґрунтуйте. 

варіанти відповідей

Напрямки струму, магнітних ліній та сили Ампера, які повертають рамку, пов’язані правилом лівої руки. Для даної задачі ліву руку розташуємо так, щоб чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, а відігнутий на 90° великий палець указував напрямок сили Ампера так, щоб рамка оберталася проти руху годинникової стрілки то там де лінії магнітного поля входять в долоню буде N полюс.


Напрямки струму, сили Ампера та магнітних ліній пов’язані правилом лівої руки. Для даної задачі ліву руку розташуємо так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а відігнутий на 90° великий палець вказував напрямок сили Ампера, то чотири витягнуті пальці вкажуть напрямок струму в провіднику.

Напрямки струму, магнітних ліній та сили Ампера, які повертають рамку, пов’язані правилом лівої руки. Для даної задачі ліву руку розташуємо так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а відігнутий на 90° великий палець вказував напрямок сили Ампера так щоб рамка оберталася у вказаному напрямку, то чотири витягнуті пальці вкажуть напрямок струму в провіднику.

Запитання 11

Що називають полюсами магніту:

варіанти відповідей

місця магніту, де виявляються найсильніші магнітні дії

місця, де перетинаються магнітні лінії

 місця, де магнітна де відсутня

місця магніту, де виявляються найслабші магнітні дії

Запитання 12

Як розміщені магнітні полюси Землі відносно географічних полюсів?

варіанти відповідей

поблизу північного географічного полюсу знаходиться північний магнітний полюс

Розміщення залежить від сонячної активності

Розміщення змінюється в залежності від пори року

поблизу північного географічного полюсу знаходиться південний магнітний полюс

Запитання 13

Силу, з якою магнітне поле діє на провідник із струмом називають

варіанти відповідей

Силою Ампера

Силою Архімеда

Силою Кулона

Силою Струму

Запитання 14

На малюнку зображено напрям силових ліній магнітного поля прямого провідника зі струмом. Вкажіть напрям струму у провіднику

варіанти відповідей

збігається з напрямом силових ліній магнітного поля

вгору

вниз

ліворуч

прворуч

Запитання 15

На малюнку зеленим кольором зафарборвано:

варіанти відповідей

Північний полюс

Південний полюс

Позитивний полюс

Негативний полюс

Запитання 16

Якщо збільшити кількість витків у котушці електромагніту, то його магнітна дія

варіанти відповідей

зникне

посилиться

послабиться

не зміниться, бо від кількості витків нічого не залежить

Запитання 17

За якою формулою можна обчислити силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом? 


варіанти відповідей

F A=BIlsinα ;

B=F/ Il;     

FA=ρVg

F A=BIlcosα ;

Запитання 18

Як зміниться сила Ампера, що діє на провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при збільшенні індукції магнітного поля в 2 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції.


варіанти відповідей

зменшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

Запитання 19

Що називають точкою Кюрі?

варіанти відповідей

це будь - яка температура, при якій знаходиться постійний магніт

температура, при якій магніти виявляють найсильніші магнітні властивості

температура, при якій постійний магніт втрачає свої магнітні властивості

Запитання 20

Визначте силу, що діє на провідник завдовжки 10 см зі струмом 0,2 А, розміщений під кутом 45° до ліній однорідного поля з індукцією 8 мТл:


варіанти відповідей

0,1 мН;    

0,2 мН;  

0,3 мН;

0,4 мН.

Запитання 21

Вкажіть одиницю магнітної індукції в СІ:


варіанти відповідей

вольт;  

вебер;

гаус;

тесла.

Запитання 22

Як взаємодіють різнойменні полюси магнітів?

варіанти відповідей

Відштовхуються

Розмагнічуються

Намагнічуються

Притягуються

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест