9 клас. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння.

Додано: 7 березня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 305 разів
9 запитань
Запитання 1

Продовжить речення: «Сила гравітаційного притягання двох тіл …»

варіанти відповідей

прямо пропорційна квадрату відстані між ними

обернено пропорційна квадрату відстані між ними

обернено пропорційна масі першого тіла

прямо пропорційна квадрату добутку мас цих тіл

Запитання 2

Закон всесвітнього тяжіння сформулював:

варіанти відповідей

І. Ньютон

Й. Кеплер

Г. Кавендіш

Г. Галілей

Запитання 3

Прискорення вільного падіння на поверхні планети залежить 

варіанти відповідей

тільки від радіуса планети

тільки від маси планети

від радіуса і маси планети

від маси планети та швидкості її обертання

Запитання 4

Зі стелі високого приміщення на підлогу падають скляна, сталева та паперова кульки однакового об’єму. Яка з них впаде на підлогу раніше, якщо з приміщення відкачати усе повітря?

варіанти відповідей

Сталева

Скляна

Паперова

Всі одночасно

Запитання 5

Якщо висота тіла над поверхнею Землі збільшується, то сила тяжіння, яка діє на тіло:

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Спочатку збільшується, а потім зменшується

Запитання 6

Якщо тіло рухається вертикально вгору, то вектори сили тяжіння та прискорення вільного падіння спрямовані:

варіанти відповідей

обидва вгору

Обидва вниз

Вектор сили тяжіння вгору, а прискорення вільного падіння вниз

Вектор сили тяжіння вниз, а прискорення вільного падіння вгору

Запитання 7

Сила взаємного притягання двох кораблів масою 20 000 т кожний, що знаходяться на відстані 100 метрів, складає приблизно:

варіанти відповідей

4 Н

13 Н

27 Н

82 Н

Запитання 8

Визначте масу планети, якщо її радіус складає 3400 км, а прискорення вільного падіння біля поверхні складає 4 м/с^2.

варіанти відповідей

6,9*10^23 кг

8,7*10^23 кг

4,9*10^24 кг

1,9*10^27 кг

Запитання 9

Космічний телескоп знаходиться на висоті 550 км від поверхні Землі. У скільки разів збільшиться сила притягнення телескопа до Землі у випадку його приземлення. Радіус Землі прийняти 6400 км. Відповідь округліть до десятих.

варіанти відповідей

2,4

3,6

1,8

1,2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест