Закон всесвітнього тяжіння

Додано: 7 березня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 18 разів
13 запитань
Запитання 1

Формула закону всесвітнього тяжіння має вигляд: 

варіанти відповідей

F= m a

F1 = -F2

F = G⋅m1⋅m2/R2

g=G⋅MЗ/R2

Запитання 2

Сила гравітаційного притягання двох тіл залежить 

варіанти відповідей

Тільки від маси цих тіл

Тільки від відстані між тілами

Тільки від швидкості руху тіл

Від маси тіл і відстані між ними

Запитання 3

На рисунку показано розташування двох невеликих тіл масами m1 і m2. Сила взаємодії тіла 2 з тілом 1 спрямована уздовж стрілки 

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 4

Якщо збільшити маси двох матеріальних точок, залишаючи незмінною відстань між ними, то сила їх взаємодії 

варіанти відповідей

Не зміниться

Зменшиться

Збільшиться

Може як збільшитися, так і зменшитися, в залежності від співвідношення мас


Запитання 5

При збільшенні відстані від поверхні Землі прискорення вільного падіння 

варіанти відповідей

Не змінюється

Зменшується

Збільшується

Може як збільшитися, так і зменшитися

Запитання 6

Явище всесвітнього тяжіння полягає в тому, що 

варіанти відповідей

Всі тіла у Всесвіті мають вагу

Між усіма тілами у Всесвіті діють сили гравітаційного притягання

Між усіма тілами у Всесвіті діють електричні сили

Запитання 7

Гравітаційна стала позначається буквою

варіанти відповідей

g

G

K

R

Запитання 8

Взаємодія, яка є властивою всім тілам у Всесвіті й виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного

варіанти відповідей

електромагнітна

сильна

гравітаційна

слабка

Запитання 9

Закон всесвітнього тяжіння сформулював

варіанти відповідей

Генрі Кавендіш

Ісаак Ньютон

Роберт Гук

Галілео Галілей

Запитання 10

Гравітаційну сталу виміряв

варіанти відповідей

Роберт Гук

Генрі Кавендіш

Ісаак Ньютон

Галілео Галілей

Запитання 11

Сила, з якою Земля (або інше астрономічне тіло) притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї


варіанти відповідей

сила пружності

сила тяжіння

сила тертя

сила опору

Запитання 12

Вільне падіння -

варіанти відповідей

це рух тіла під дією декількох сил

це рух тіла лише під дією сили тертя

це рух тіла лише під дією сили тяжіння

це рух без дії жодної сили

Запитання 13

Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними


варіанти відповідей

це закон Гука

це закон Кулона

це другий закон Ньютона

це закон всесвітнього тяжіння

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест