Рівноприскорений прямолінійний рух

Додано: 7 березня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 186 разів
8 запитань
Запитання 1

Зміна з часом положення тіла в просторі відносно

інших тіл - це

варіанти відповідей

механічний рух

траєкторія

переміщення

шлях

Запитання 2

Довжина траєкторії відносно шляху

варіанти відповідей

більша

менша

дорівнює

Запитання 3

Якщо тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення, то такий механічний рух називають

варіанти відповідей

рівномірним криволінійним

рівномірним прямолінійним

механічним рухом

рівноприскореним прямолінійним

Запитання 4

v=s/t це формула швидкості

варіанти відповідей

криволінійного руху

рівномірного прямолінійного руху

рівноприскореного прямолінійного руху

будь-якого руху

Запитання 5

Величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла

варіанти відповідей

швидкість

прискорення

час

відстань

Запитання 6

Якщо прискорення напрямлене в бік руху тіла, то швидкість руху тіла

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 7

Якщо прискорення напрямлене протилежно

до руху тіла, то швидкість руху тіла

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

не змінюється

Запитання 8

Автомобіль, що рухається зі швидкістю 72 км/год (20 м/с), зупиняється перед світлофором. Визначте час гальмування автомобіля, вважаючи його рух рівноприскореним прямолінійним із прискоренням 4 м/с2.

варіанти відповідей

4 с

5 с

6 с

7 с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест