9_Геометричні перетворення

Додано: 26 квітня 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 197 разів
12 запитань
Запитання 1

Яка з точок симетрична точці А(1;2) відносно початку координат

варіанти відповідей

В(-1;2)

 С(1;-2)

 М(-1;-2)

 К(0;-2)

Е(-1;0)

Запитання 2

Які координати точки, симетричної точці М(3;2) відносно осі Оу

варіанти відповідей

А(3;0)

 В(3;-2)

С(-3;2)

D(-3;-2)

 G(0;2)

Запитання 3

При паралельному перенесенні точка А(-2;3) перейшла в точку В(0;-1). У яку точку при такому паралельному перенесенні переходить точка С(0;4)

варіанти відповідей

(1;0)

 (2;0)

 (-5;1)

(-4;7)

Запитання 4

Які координати має точка А, відносно якої сіметричні точки В(7;-1) і С(-1;-3)

варіанти відповідей

(3;1)

(-4;-1)

(4;-1)

 (3;-2)

Запитання 5

Паралельне перенесення задається формулами х’=х-2; у’=у+3. В яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А(1;-2)?

варіанти відповідей


В(-1;1)

   С(3;-5)

  D(1;2)

  К(0;3)

Запитання 6

При повороті паралелограм перейде у

варіанти відповідей

квадрат;

  трапецію

 паралелограм

 коло

Запитання 7

Які з точок А(8;2), В(8;-2), С(2;8), D(-8;-2) симетричні відносно початку координат?

 

варіанти відповідей

А і В;    

  А і С;

  А і D;

 В і С

Запитання 8

 Дано точку А(2;5). Точка А/, що симетрична точці А відносно осі х, має координати

варіанти відповідей

А/(-2;5) 

  А/(2;-5)

   А/(-2;-5)

 А/(0;-5)

Запитання 9

Яка з указаних фігур має центр симетрії?

варіанти відповідей

Трапеція

Трикутник

Кут

Промінь

Відрізок

Запитання 10

Вибрати невірне твердження:

варіанти відповідей

під час перетворення симетрії відносно точки зберігаються відстані;

перетворення подібності не зберігає кути між променями;

 при паралельному перенесенні пряма переходить у паралельну їй пряму; 

під час повороту трикутник переходить у трикутник

Запитання 11

Виберіть геометричні фігури, які мають центр симетрії

варіанти відповідей

коло

квадрат

промінь

трапеція

прямокутник

Запитання 12

Чи існує паралельне перенесення, при якому точка A(0; 0) переходить у точку B(2; -4), а також точка C(1; 2) переходить у точку D(3; -2)?

варіанти відповідей

Так

Ні

Інколи

Інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест