9кл Л.Р.№3 Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.

22 запитання
Запитання 1

Підбери навчальну мету до лабораторної роботи № 3

варіанти відповідей

Дослідити закони поширення світла.

Експериментально дослід явище затемнення

Дослідити закони заломлення світла.

Дослідити динамометр і за його допомогою навчитися вимірювати сили, прикладені до тіла

Експериментально перевірити закони відбивання світла.

Запитання 2

У якому випадку ми спостерігаємо дифузне відбивання:

варіанти відповідей

 Відбивання світла від гладкої поверхні;

 Відбивання світла від шорсткої поверхні.

Під час заломлення світла

При будьякому відбиванні

Запитання 3

До дзеркальних поверхонь належать:


варіанти відповідей

Скло, дзеркало

 Поліровані меблі, спокійна поверхня води

 Штора, поверхня

Тканина, сніг

Запитання 4

Зображення предмета в плоскому дзеркалі

варіанти відповідей

варіанти відповідей

 Дорівнює за розмірами самому предмету; розташоване на відстані вдвічі більше, ніж предмет;

 дорівнює за розмірами самому предмету; розташоване на тій самій відстані, що й сам предмет;

зображення предмета за розмірами не дорівнює самому предмету; зображення предмета розташоване на тій самій відстані, що й сам предмет

Запитання 5

Кут α між падаючим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння, називають кутом

варіанти відповідей

 Кутом падіння

 

 Кутом відбивання

Вертикальним кутом

Суміжним кутом

Запитання 6

Як розташовані падаючий промінь, перпендикуляр до границі поділу двох середовищ, побудований у точці падіння променя, і відбитий промінь?

варіанти відповідей

Лежать на одній поверхні



Лежать на одній прямій

Лежать на одному промені

Лежать в одній площині

Запитання 7

Якщо кут падіння збільшиться, як зміниться кут заломлення?

варіанти відповідей

Не зміниться



Зменшиться

Збільшиться

Інша відповідь

Запитання 8

Швидкість світла у вакуумі –

варіанти відповідей

400 000 км/с

300 000 м/с

300 000 км/с

400 000 м/с

Запитання 9

На якому рисунку кут відбивання позначено правильно?


варіанти відповідей
Запитання 10

Перед дзеркалом стоїть собака на відстані 3 м від нього. Чому дорівнює відстань між зображенням собаки та дзеркалом? 

варіанти відповідей

4 м   

6 м  

3 м                 

2 м

Запитання 11

Дівчинка наближається до плоского дзеркала зі швидкістю 0,25 м/с. З якою швидкістю вона зближується зі своїм зображенням?


варіанти відповідей

0,25 м/с

0,5 м/с

0,125 м/с

1 м/с

Запитання 12

Чому дорівнює кут відбивання променів від плоского дзеркала?


варіанти відповідей

180° 

90°

45°

Запитання 13

У собаки, що стоїть перед дзеркалом, підняте праве вухо. Яке вухо підняте у зображення собаки в дзеркалі?


варіанти відповідей

ліве

праве

Запитання 14

Кут α на малюнку є кутом...

варіанти відповідей

Падіння

Відбивання

Заломлення

Горизонтальним

Запитання 15

Якщо кут падіння дорівнює 40°, то кут відбивання дорівнює..

варіанти відповідей

40°

80°

20°

50°

Запитання 16

Вкажіть перпендикуляр, дивлячись на малюнок:

варіанти відповідей

СО

ОК

ВО

СОК

ВОК

СОВ

Запитання 17

На даному малюнку S1 це...

варіанти відповідей

Дійсне зображення

Уявне зображення

Розбіжний пучок світла

Збіжний пучок світла

Запитання 18

Дівчинка стоїть на відстані 2 м від плоского джеркала. На якій відстані від дівчинки знаходиться її відображення?

варіанти відповідей

2 м

4 м

1 м

8 м

Запитання 19

Кут між падаючим та відбитим променями становить 60°. Чому дорівнює кут падіння променя?

варіанти відповідей

120°

30°

60°

Запитання 20

Кут між падаючим та відбитим променями становить 150°. Чому дорівнює відбитий кут?

варіанти відповідей

75°

150°

30°

85°

Запитання 21

Ви прямуєте до дзеркальної вітрини зі швидкістю 2 км/год. Із якою швидкістю наближається до вас ваше відображення?

варіанти відповідей

2 км/год

4 км/год

8 км/год

1 км/год

Запитання 22

Підбери обладнання до даної лабораторної роботи.

варіанти відповідей

 Дерев`яний брусок, дерев`яна лінійка, динамометр, тягарці масою 102 г кожен. 

  Терези, мензурка, лінійка, посудина з водою, тіла різної форми.

  Кулька на нитці, годинник, тягарці масами 100 г кожен, лінійка, нитка.

Джерело світла, транспортир, олівець, лінійка, скляна пластинка, циркуль.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест