Контрольне тестування з теми "Магнітне поле"

Додано: 18 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
25 запитань
Запитання 1

Пристрій, в якому механічна енергія перетворюється на електричну, називається ...

варіанти відповідей

електромагніт

електорогенератор

колектор

електродвигун

Запитання 2

Котушку з уведеним всередену осередям із феромагнітного матеріалу називають ...

варіанти відповідей

постійний магніт

електромагніт

електродвигун

електромагнітний генератор

електромагнітне реле

Запитання 3

Електромагніт, який становить одне ціле з корпусом електродвигуна називають ...

варіанти відповідей

статором

ротором

радіатором

карбюратором

Запитання 4

Як називається пристрій, який автоматично змінює напрямок струму в рамці, яка знаходиться в магнітному полі?

варіанти відповідей

статор

колектор

ротор

осередець

Запитання 5

Досліди якого вченого дозволили зробити висновок, що навколо провідників зі струмом існує магнітне поле?

варіанти відповідей

А. Ампер

В. Гільберт

Г.К. Ерстед

М. Фарадей

Запитання 6

Як називаеться струм, що виникає в замкненому контурі при зміні ліній магнітної індукції, що пронизують цей контур?

варіанти відповідей

електромагнітний

індукційний

статичний

динамічний

Запитання 7

Пристрій, в якому електрична енергія перетворюється на механічну називається...

варіанти відповідей

електродвигун

електромеханічний генератор

турбіна

реактор

електромагнітне реле

Запитання 8

Як взаємодіють між собою полюси магнітів? 

варіанти відповідей

 Однойменні полюси притягаються

 Однойменні відштовхуються

Різнойменні відштовхуються

Різнойменні притягаються

Запитання 9

Південний магнітний полюс стрілки компаса зазвичай указує:

варіанти відповідей

на північний географічний полюс Землі

на південний магнітний полюс Землі

на південний географічний полюс Землі

на екватор Землі

Запитання 10

На малюнку зображена схема досліду... (продовжіть речення)

варіанти відповідей

Ерстеда

Ампера

Кюрі

Джоуля

Запитання 11

Визначте полюси постійного магніту

варіанти відповідей

Зверху північний, знизу південний

Зверху південний, знизу північний

Неможливо встановити

Запитання 12

Визначте напрямок струму за правилом свердлика

варіанти відповідей

До нас

Праворуч

Ліворуч

Від нас

Запитання 13

Розв'яжіть задачу та позначте правильну відповідь.

Прямолінійний провідник завдовжки 0,6 м розташований в однорідному магнітному полі індукцією 1,2 Тл під кутом 90о до ліній магнітної індукції поля. Визначте силу Ампера, яка діє на провідник, якщо сила струму в ньому 4 А.

варіанти відповідей

0,8 Н

1,8 Н

2,88 Н

1,44 Н

Запитання 14

Визначте і вкажіть напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом

варіанти відповідей

Праворуч

Вгору

Ліворуч

Вниз

Запитання 15

Позначте всі правильні твердження

варіанти відповідей

Неможливо отримати магніт лише з одним полюсом

Магнітна дія найсильніша на полюсах магніту

Біля північного географічного полюса Землі розташований її північний магнітний полюс

Лінії магнітної індукції можуть перетинатися

Запитання 16

Укажіть правило, за яким визначається напрямок сили Ампера

варіанти відповідей

Правило правої руки

Правило Фарадея

Правило лівої руки

Правило свердлика

Запитання 17

Вкажіть напрям струму в провіднику, вміщеному в магнітне поле, якщо провідник рухається вліво:

варіанти відповідей

струму в провіднику немає;

до нас (виходить з площини рисунка);

від нас (входить у площину рисунка);

напрям струму періодично змінюється.

Запитання 18

Закінчіть речення: "Золото, мідь, ртуть і срібло відносяться до ..."

варіанти відповідей

феромагнетиків

парамагнетиків

діамагнетиків

Запитання 19

Визначте напрямок струму в провіднику, який перебуває у магнітному полі


варіанти відповідей

Праворуч

Вгору

Вниз

Ліворуч

Запитання 20

У якому випадку сила індукційного струму в котушці стає більшою? 

варіанти відповідей

Якщо швидше вводити в котушку постійний магніт

Якщо повільніше виводити з котушки магніт

Якщо збільшити опір котушки

Якщо збільшити кількість витків котушки

Запитання 21

Як зміниться сила Ампера, що діє на провідник зі струмом в однорідному магнітному полі, при зменшенні індукції магнітного поля в 2 рази? Провідник розташований перпендикулярно до вектора магнітної індукції.

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 4 рази

Запитання 22

На рисунку зображено напрямок струму в провіднику та напрямок ліній магнітної індукції магнітного поля. Визначте напрямок сили Ампера.

варіанти відповідей

сила Ампера напрямлена вгору

сила Ампера напрямлена вправо

сила Ампера дорівнює нулю

сила Ампера напрямлена до нас

Запитання 23

Що змушує обертатися рамки зі струмом у електричних двигунах та електровимірювальних приладах?

варіанти відповідей

сила Ампера

сила струму

електричне поле

магнітне поле

Запитання 24

Легке дротяне кільце підвішене на нитці. Куди рухається магніт, якщо кільце рухається так, як показано на рисунку

варіанти відповідей

Вліво

Вправо

Вгору

Вниз

Запитання 25

Як називається явище появи електричного струму в замкнутому контурі за допомогою змінного магнітного поля?

варіанти відповідей

електрична індукція

електромагнітна індукція

магнітна індукція

магнітне поле

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест