Аксіоми стереометрії та їх наслідки

Додано: 15 січня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 199 разів
14 запитань
Запитання 1

Що вивчає стереометрія?

варіанти відповідей

Фігури на площині

Властивості степенів

Фігури у просторі

Властивості трикутників

Запитання 2

Які поняття є основними в стереометрії?

варіанти відповідей

точка

відрізок

промінь

пряма

трикутник

площина

Запитання 3

Як позначаються точки у просторі?

варіанти відповідей

Літерами грецького алфавіту

Великими літерами латинського алфавіту.

Маленькими літерами грецького алфавіту.

Однією маленькою або двома великими літерами латинського алфавіту.

Запитання 4

Як позначають площини?

варіанти відповідей

Великими літерами латинського алфавіту.

Літерами грецького алфавіту.

Маленькими літерами грецького алфавіту.

Однією маленькою або двома великими літерами латинського алфавіту.

Запитання 5

Яке з наведених тверджень правильне?

варіанти відповідей

Через три точки завжди можна провести пряму і тільки одну.

Через три точки в жодному разі не можна провести жодної прямої.

Через одну точку можна провести 1000000 прямих.

На площині не існує інших точок, крім тих, що належать заданій прямій.

Запитання 6

Яка з наведених фігур НЕ є основною фігурою стереометрії?

варіанти відповідей

площина

куб

пряма

точка

Запитання 7

Яке з наведених тверджень є аксіомою шкільного курсу геометрії?

варіанти відповідей

Якою б не була пряма, існують точки, що належать цій прямій, і точки, що не належать їй.

У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні.

Сума суміжних кутів дорівнює 180⁰.

Відрізок, що сполучає дві точки кола, називається хордою

Запитання 8

Скільки площин можна провести через три точки?

варіанти відповідей

одну

жодної

безліч

одну або безліч

дві

Запитання 9

Через яку фігуру можна провести більш ніж одну площину?

варіанти відповідей

пряму й точку поза нею

пряму й точку на ній

дві прямі, що мають спільну точку

три точки, що не лежать на одній прямій

Запитання 10

Продовжте речення: "Пряма обов'язково належить площині, якщо ..."

варіанти відповідей

вона має з площиною хоча б одну спільну точку

вона перетинає площину

дві точки прямої належать площині

жодна точка прямої не належить площині

Запитання 11

Які з наведених тверджень правильні?

варіанти відповідей

Будь-які дві точки завжди лежать на одній прямій.

Будь-які три точки завжди лежать на одній прямій.

Будь-які три точки завжди лежать в одній площині.

Будь-які чотири точки завжди лежать в одній площині.

Серед точок простору можна вибрати три, які не лежать в одній площині.

Запитання 12

Пряма АВ лежить у площині α. Скільки точок прямої АВ належить площині α ?

варіанти відповідей

жодної

тільки одна

тільки дві

безліч

Запитання 13

Які з наведених тверджень правильні?

варіанти відповідей

Через точку перетину діагоналей прямокутника можна провести пряму, яка не перетинає його сторони

Будь-які чотири точки не можуть лежати в одній площині.

Через чотири точки, які лежать на одній прямій, можна провести площину.

Дві, площини можуть мати дві спільні прямі, які перетинаються.

Через три точки, які лежать на одній прямій, можна провести площину.

Запитання 14

Які з наведених тверджень НЕправильні?

варіанти відповідей

Дві площини можуть мати три спільні точки, які не лежать на одній прямій.

Якщо три вершини ромба лежать у деякій площині, то і четверта його вершина лежить у цій же площині. 

Якщо три точки кола лежать у деякій площині, то і все коло лежить у цій же площині. 

Якщо точки А, В, С, D не лежать в одній площині, то прямі АВ і CD можуть перетинатися. 

Дві, площини можуть мати дві спільні прямі, які перетинаються. 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест