Взаємне розміщення прямих у просторі

Додано: 26 грудня 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
23 запитання
Запитання 1

Вказати взаємне розміщення прямих КЕ і ВС.

варіанти відповідей

перетинаються

паралельні

перпендикулярні

мимобіжні

Запитання 2

Як читати запис: α ∩ β = с ?

варіанти відповідей

с - пряма перетину площин α і β

пряма с перетинає площини α та β

площина α перетинає площину β у точці С

Запитання 3

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Якщо прямі а та в не паралельні одній і тій самій прямій с. то вони не паралельні між собою

Якщо прямі а і в мимобіжні і прямі в та с мимобіжні, то прямі а і с обов'язково мимобіжні

Якщо прямі а і b паралельні, прямі а і с паралельні, b i d паралельні, то і прямі c i d паралельні

Якщо прямі мимобіжні, то вони не лежать в одній площині

Запитання 4

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Через будь-які три точки можна провести площину, і до того ж тільки одну

Якщо дві різні площини мають спільну точку ,то вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку

Яка б не була площина існують точки, що належать цій площині, і точки, які не належать їй

Якщо хоча б одна точка прямої лежить на площині, то вся пряма належить цій площині

Запитання 5

Сформулювати аксіому відповідно малюнка:

варіанти відповідей

У будь-якій площині простору виконуються всі аксіоми планіметрії

Через будь-які три точки простору, що не лежать на одній прямій, проходить площина, і до того ж тільки одна

Якщо дві точки прямої належать площині, то й уся пряма належить цій площині

Якщо дві площини мають спільну точку, то вони перетинаться по прямій

Запитання 6

Сформулювати твердження відповідно малюнку:

варіанти відповідей

Через дві прямі, які перетинаються, можна провести площину, і до того ж тільки одну

Через пряму і точку, яка їй не належить, можна провести площину, і до того ж тільки одну

Через будь-які три точки простору, що не лежать на одній прямій, проходить площина, і до того ж тільки одна

Якщо дві точки прямої належать площині, то й уся пряма належить цій площині

Запитання 7

Сформулювати твердження відповідно до малюнка:

варіанти відповідей

Через пряму і точку, яка їй не належить, можна провести пряму, і до того ж тільки одну

Через дві прямі, які перетинаються, проходить площина, і до того ж тільки одна

Якщо дві точки прямої належать площині, то й уся пряма належить площині

Через будь-які три точки простору, що не лежать на одній прямій, проходить площина, і до того ж тільки одна

Запитання 8

Вибрати правильний запис:

варіанти відповідей

А∈α, В∉α

А∈α, В∈α

А⊂α, В∉α

А⊂α, В∈α

Запитання 9

Прямі а і b паралельні. Як можуть бути розташовані прямі b i c, якщо прямі а і с перетинаються?

варіанти відповідей

паралельні

співпадають

мимобіжні

перетинаються

Запитання 10

Тільки одну площину можна провести...

варіанти відповідей

через пряму і точку, що лежить на ній

через пряму і точку, що їй не належить

через дві прямі, що перетинаються

через три точки, що лежать на одній прямій

через три точки, що не лежать на одній прямій

через дві прямі, що паралельні

Запитання 11

Дві прямі називаються паралельними, якщо вони...

варіанти відповідей

не перетинаються

лежать в одній площині і не перетинаються

не мають спільних точок

Запитання 12

Як можуть бути розміщені дві прямі, якщо одна з них лежить у деякій площині, а друга перетинає цю площину?

варіанти відповідей

мимобіжні

перетинатися

мимобіжні або перетинатися

паралельні

Запитання 13

Дві прямі, паралельні третій:

варіанти відповідей

перетинаються

перпендикулярні між собою

мимобіжні між собою

паралельні між собою

Запитання 14

Дано прямокутний паралелепіпед ABCDA1B1C1D1. Точки Е і F - середини ребер СС1 і DD1 відповідно. Яким граням паралелепіпеда паралельна пряма EF?

варіанти відповідей

АВС

АА1В1

ВB1C1

A1В1С1

Запитання 15

Пряма с паралельна площині а. Чи правильно, що пряма с паралельна будь-якій прямій, що лежить у площині а?

варіанти відповідей

ні

так

інколи

Запитання 16

Укажіть площину, яка проходить через прямі BN i SC

варіанти відповідей


BCA

 BSC

ASC

ASB

Запитання 17

Оберіть пряму, яка мимобіжна прямій AA1.

варіанти відповідей

 BB1


СС1


D1C

D1C1

Запитання 18

Укажіть пряму, мимобіжну АC

варіанти відповідей


SC

AS

SB

BC

Запитання 19

Пряма а паралельна площині β , пряма b належить площині β. Яким може бути взаємне розташування прямих а і b

варіанти відповідей

паралельні або мимобіжні

паралельні

мимобіжні

перетинаються

Запитання 20

ABCDA1B1C1D1 - прямокутний паралелепіпед. Площині , що виділена кольором, поставте у відповідність паралельну їй пряму.

варіанти відповідей

BD

DD1

А1D

ВС  

А1В

Запитання 21

Кінець A відрізка AB належить площині α. Через точку В і точку С цього відрізка проведено паралельні прямі, які перетинають площину α в точках  B1 і С1 відповідно. Знайдіть відрізок AB, якщо СС1=6см, BB1= 9см, СВ=7см. 

варіанти відповідей

21

15

14

7

Запитання 22

Через кінці відрізка АВ і його середину М проведено паралельні прямі, що перетинають деяку площину в точках А1, В1 і М1. Знайдіть довжину відрізка ММ1, якщо відрізок АВ не перетинає площину і АА1=10 см, ВВ1=14 см.

варіанти відповідей

20 см

12 см

36см

2 см

Запитання 23

Точки M, N, Q, P – середини відрізків BD, DC, AC, AB. Знайдіть периметр 

чотирикутника MNQP, якщо AD = 12 см, ВС = 14 см. 

варіанти відповідей

26 см

28 см

48см

32 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест