23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Альдегіди

Додано: 13 березня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 232 рази
28 запитань
Запитання 1

Укажіть функціональну групу альдегідів

варіанти відповідей

-NH2

-OH

-COOH

-COH

Запитання 2

Назви альдегідів походять від назв відповідних алканів із додаванням суфікса

варіанти відповідей

-аль

-ен

-ин

-ол

Запитання 3

Укажіть загальну формулу альдегідів

варіанти відповідей

CnH2n+1COH

CnH2n+1OH

CnH2n+1COOH

CmH2nOn

Запитання 4

. Вкажіть формулу продукту відновлення пропаналю:

варіанти відповідей

СН3 – СН2  СН– СН2 – СН2 – ОН; 

СН3 – СН2  СН – ОН; 

СН3 – СН2  – СООН;

СН3 – СН= СН2

Запитання 5

Вкажіть формулу продукту окиснення бутаналю:

варіанти відповідей

СН3 – СН2  −СООН

СН3 – СН2 − СН–СООН

СН3 – СН2 − СН2 –СОН

СН3 – СН2 − СН2 −ОН 

Запитання 6

Вкажіть реакції характерні для альдегідів

варіанти відповідей

окиснення та гідратації

дегідратування й окиснення

окиснення та відновлення

відновлення та гідратації

Запитання 7

Вкажіть формулу ізомеру гексаналю

варіанти відповідей

CH3-CH(CH3)-CH(CH3)COH

CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-COH

CH3-CH(CH3)-CH(CH3)COOH

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2OH

Запитання 8

Вкажіть групу речовин, яка містить лише гомологи:

варіанти відповідей

етаналь, оцтова кислота, бутаналь

мурашина кислота, метаналь, оцтова кислота

бутаналь, метаналь, гексаналь

етиловий естер мурашиної кислоти, етаналь, пропаналь

Запитання 9

Вкажіть групу речовин, яка містить лише ізомери

варіанти відповідей

гексаналь, 2,3-диметилпентаналь, 3,3-диметилпропаналь

пентаналь, 2,3-диметилбутаналь, 2-метилбутаналь

3,3-диметилбутаналь, 2,2-диметилбутаналь, етаналь

3,3-диметилпентаналь, 3-метилгексаналь, 2,2,3-триметилбутаналь

3,3-диметилгексаналь, 2,3-диметилгексаналь, 3-етил-2-метилгексаналь

Запитання 10

Укажіть реактив на альдегідну групу

варіанти відповідей

AgNO3(водний розчин)

Ag2O(амоніачний розчин)

AgCl

KNO3

Запитання 11

Укажіть реактив на альдегідну групу

варіанти відповідей

CuO

Cu

Cu(OH)2(амоніачний розчин)

CuSO4(водний розчин)

Запитання 12

За допомогою якого реагенту можна відрізнити пропаналь від пропанолу

варіанти відповідей

амоніачний розчин аргентум(І)оксиду

водний розчин брому

водний розчин натрій карбонату

суміш концентрованих розчинів нітратної і сульфатної кислот

Запитання 13

Внаслідок приєднання водню до етаналю утворюється

варіанти відповідей

етен

етан

етин

етанол

Запитання 14

Унаслідок каталітичної гідратації етину утворюється

варіанти відповідей

етаналь

етанова кислота

етанол

етен

Запитання 15

Реакція "срібного дзеркала"-це

варіанти відповідей

реакція відновлення альдегідів до спиртів

утворення етерів

гідроліз естерів

реакція окиснення альдегідів до кислот

Запитання 16

Укажіть речовину, з якою альдегіди не вступають у хімічну реакцію

варіанти відповідей

O2

H2

Na

Ag2O

Запитання 17

Укажіть,чому альдегідам властиві реакції приєднання

варіанти відповідей

через наявність подвійного зв'язку у карбонільній групі

через наявність кратних зв'язків між атомами Карбону

через відсутність водневих зв'язків між молекулами альдегідів

через полярність зв'язку О-Н

Запитання 18

Формалін -це

варіанти відповідей

4% водний розчин метаналю

40% водний розчин метаналю

5% спиртовий розчин йоду

3% спиртовий розчин метаналю

Запитання 19

Продуктами повного окиснення альдегідів є:

варіанти відповідей

карбон(IV)оксид і вода

карбон(ІІ)оксид і вода

карбонова кислота

спирт

Запитання 20

Із купрум(ІІ)гідроксидом взаємодіють обидві речовини в ряду

варіанти відповідей

гліцерол,етанол

метаналь,пропан-1-ол

метаналь,метан

метаналь,гліцерол

Запитання 21

Із воднем реагують всі речовини в ряду

варіанти відповідей

етен,пропін,метилпропан

бензен,етен,етаналь

бутан,етен,пропен

бензен,етан,етанол

Запитання 22

У пробірку налили кілька крапель метанолу.Розжарили в полум'ї мідну спіраль.Внаслідок прожарювання мідь окиснилася,на спіралі утворився шар купрум(ІІ)оксиду.Потім розжарену спіраль занурили в метанол,що був у пробірці.Спіраль покрилась блискучим шаром міді.Укажіть формулу продукту окиснення метанолу.

варіанти відповідей

НСНО

СН3СНО

СН3ОСН3

НСООСН3

Запитання 23

Проаналізуйте твердження й укажіть чи поміж них правильні.

І.Ацетальдегід у промисловості отримують гідратацією ацетилену.

ІІ.Ацетальдегід і етаналь -назви різних речовин.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні

немає правильних

Запитання 24

У якому варіанті відповіді правильно вказано продукти реакції етаналю з амоніачним розчином аргентум(І)оксиду?

1.етанова кислота; 2.срібло; 3.етанол; 4.етилетаноат; 5.етен.

варіанти відповідей

1,2

3,4

2,5

1,4

Запитання 25

У якому варіанті відповіді вказано речовини,необхідні для добування етаналю?

1.етанол; 2.купрум(ІІ)оксид; 3.купрум(ІІ)гідроксид; 4.етан; 5.етен

варіанти відповідей

1,2

3,4

1,5

2,3

Запитання 26

При окисненні пари спирту масою 4,6г над надлишком купрум(ІІ)оксиду добули мідь масою 6,4г і альдегід.Визначте масу та назву альдегіду,якщо його відносний вихід становить 75%.

варіанти відповідей

етаналь;3,3г

етаналь;4,4г

метаналь; 3,3г

метаналь; 4,4г

Запитання 27

Який об'єм етину потрібно використати для добування етаналю у вигляді розчину масою 880г з масовою часткою розчиненої речовини 5%?

варіанти відповідей

8960л

22,4л

448л

224л

Запитання 28

Із кальцій карбіду масою 200г,що містить 20% домішок,одержали етин, а з нього -етаналь.Який об'єм(н.у.) водню потрібний для повного відновлення добутого етаналю?

варіанти відповідей

56л

5,6л

70л

1,4л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест