Альдегіди

Додано: 16 січня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

Альдегіди мають загальну формулу

варіанти відповідей

R - OH

R - CHO

R -COOH

R -COOR

Запитання 2

Альдегіди в своєму складі містять функціональну групу

варіанти відповідей

карбоксильну

гідроксильну

сульфатну

карбонільну

Запитання 3

У 1835 році Ю.Лібіх відкрив клас сполук

варіанти відповідей

спирти

кетони

феноли

альдегіди

Запитання 4

У назвах альдегідів присутній суфікс

варіанти відповідей

- аль

- он

- ал

- ан

Запитання 5

Назвіть сполуку формула якої:


СН3 - СН2 - СН2 - СНО

варіанти відповідей

етаналь

метаналь

бутаналь

пропаналь

Запитання 6

Для альдегідів характерна ізомерія

варіанти відповідей

карбонового ланцюга

цис - ізомерія

транс - ізомерія

міжкласова

Запитання 7

Найбільшу розчинність у воді має

варіанти відповідей

етаналь

метаналь

пропаналь

бутаналь

Запитання 8

Із збільшенням числа атомів карбону у альдегідів їх розчинність

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

залишається без змін

Запитання 9

Альдегіди вступають в реакції

варіанти відповідей

окиснення

заміщення

відновлення

сполучення

Запитання 10

Добування оцтового альдегіду це реакція

варіанти відповідей

Вюрца

Коновалова

Лєбєдєва

Кучерова

Запитання 11

Альдегіди добувають реакцією окиснення спиртів. Вкажіть суму коефіцієнтів у реакції окиснення етанолу

варіанти відповідей

7

5

3

9

Запитання 12

Альдегід має такий масовий склад: Карбону - 40%, Оксигену 53,3%, Гідрогену - 6,66 %. Його хімічна формула

варіанти відповідей

С3Н7СНО

С3Н7СООН

НСНО

СН3СНО

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест