Спирти

Додано: 17 січня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 19 разів
11 запитань
Запитання 1

Позначте назву функціональної групи спиртів:

варіанти відповідей

карбонільна

карбоксильна

гідроксильна

аміногрупа

Запитання 2

Укажіть правильне закінчення твердження: у молекулі первинного одноатомного насичеого спирту ...

варіанти відповідей

всі атоми Гідрогену рівноцінні

одна гідроксильна група

лінійний ланцюг з атомів Карбону

один атом Карбону

Запитання 3

Якicна реакцiя на бaгатоатомнi спирти

варіанти відповідей

Сu(OH)2 ; синiй колip

Cu2O, cинiй колip

Cu(OH)2, цегляний колip

Фенолфталеïн, синiй колip

Запитання 4

Відомо,що 10 мл цього спирту викликає сліпоту, а 25-50 мл спирту можуть спричинити смерть? Вкажіть назву та молекулярну формулу цього спирту:

варіанти відповідей

С2Н5-ОН

етанол

СН3-ОН

метанол

С4Н9-ОН

бутанол

С3Н7-ОН

пропанол

Запитання 5

Укажіть формулу етанолу:

варіанти відповідей

С2Н5ОН

С3Н7ОН

С3Н8О3

С2Н4(ОН)2

С2Н3ОН

Запитання 6

До яких сполук відносять спирти?

варіанти відповідей

До вуглеводів

До оксигеновмісних

До нітрогеновмісних

До неорганічних

До вуглеводнів

Запитання 7

Назви насичених одноатомних спиртів за систематичною номенклатурою мають суфікс:

варіанти відповідей

-ол

-аль

-діол

-ен

-ин

-ан

Запитання 8

Атоми Карбону в молекулі спирту нумерують

варіанти відповідей

з тієї сторони, де ближче розгалудження 

байдуже з якої сторони

 зліва направо

 з тієї сторони, де ближче функціональна група

Запитання 9

Вкажіть структурну формулу речовини, що за систематичною номеклатурою має назву 1,1,2-триметилропан-1-ол

варіанти відповідей
Запитання 10

Глiцерин

варіанти відповідей

Отруйний

Не отруйний

За звичайних умов рiдина

За звичайних умов газ

Запитання 11

Назвіть за систематичною номенклатурою речовину, формула якої зображена на малюнку.

варіанти відповідей

 2-метилпентан-2-ол

2-метилпропан-2-ол

2-метилпропан

пропан-2-ол

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест